Tampere
19 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Kuuntelun taito on tiimityön helmiKirjoittanut: Mira Laine - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Et taida kuunnella
Kate Murphy
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

KUUNTELUN TAITO

 

Kuuntelun taito on merkittävä vuorovaikutustilanteiden kulkuun vaikuttava tekijä ja tärkeä osa tiimityöskentelyn onnistumista. Sitä pidetään usein itsestäänselvyytenä, vaikka todellisuudessa se on yllättävän haastavaa. Hyvä kuuntelija keskittyy hetkeen ja havaitsee puhujasta myös sanatonta viestintää, kuten ilmeitä, eleitä, tunnetiloja ja äänensävyjä tulkiten näitä. Hyvälle kuuntelijalle kerrotaan usein paljon enemmän yksityiskohtia ja saadaan keskustelusta mielenkiintoisempi. Hyvä kuuntelija pääseekin usein paljon syvemmälle asioissa lyhyemmässä ajassa kuin sellainen kuuntelija, joka ei ole keskittynyt ja kiinnostunut, mitä kertojalla on sanottavaa.

 

Kate Murphy kirjoittaa kuuntelun taidosta ja vaikutuksesta kirjassaan Et taida kuunnella. Kirja herättää paljon ajatuksia ja saa miettimään, miksi kuunteleminen onkin usein niin vaikeaa ja miksi kuuntelun taitoa ei opeteta koulussa. Usein ihmisillä on kiire ilmaisemaan omat ajatuksensa tai he miettivät, mitä sanovat seuraavaksi kuuntelematta, mitä toisella todella on kerrottavana. Mikä kuuntelussa sitten menee mönkään ja kuinka sitä voi välttää tiimityöskentelyssä?

 

 

KUUNTELUN KOMPASTUSKIVET JA NIIDEN YLITTÄMINEN

 

Vuorovaikutustilanteissa on monia asioita, jotka vaikuttavat siihen, kuinka kuunteleminen keskustelun osapuolilta onnistuu. Ympäristön melu, kiireen tunne, vireystila, tunnetilat ja yleensä se, kuinka tärkeänä kyseistä tilannetta tai asiaa pidetään vaikuttavat kaikki siihen, kuinka hyvin kuuntelu onnistuu. Yleisesti kuuntelussa mennään mönkään, kun ollaan jo valmiiksi miettimässä vastaväitettä tai tuomassa esiin omaa mielipidettä. Tiimityöskentelyssä on paljon erilaisia ihmisiä ja toiset puhuvat luonnostaan enemmän ja tuovat näkemyksensä ilmi. Tiimityö ei kuitenkaan ole tarkoitus olla vain yhden tai kahden ihmisen toimintaa, mikäli ryhmässä on 10 henkilöä. Ilmapiirin tulisi olla tilaa antava ja kannustava myös hiljaisemmille tai hitaammin ajatuksiaan esiin tuoville. Näin saadaan enemmän näkemyksiä ja kaikkien tietoa jakoon monipuolisemmin.

 

Helposti ihmiset ajautuvat viettämään aikaa ajatus- tai tunnemaailmalta samanlaisten ihmisten kanssa. Tiimityössä tulee haastaa tätä homogeenistä asetelmaa. Jokaisella on erilaiset vahvuudet ja sitä kautta annettavaa tiimille. Tiimiläisten keskinäinen avoimuus, uteliaisuuden virittyminen myös uusiin ja erilaisiin ajatusmaailmoihin ja mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen ovat avainasemassa tiimin keskinäiseen hyvään kuunteluun. Joskus kannattaa esimerkiksi lähteä lounaalle sellaisten ihmisten seurassa, joita ei miellä niin läheiseksi. Lounashetki voi olla antoisa ja silmiä avaava.

 

Vahvistusharhat voivat olla yksi tarkan kuuntelun kompastuskivi, mutta tiedostamalla omaa ajatteluaan voi välttää tämän ansan. Ihmisillä on monesti jokin tietty käsitys asioista ja sitä kautta niitä luokitellaan ajatuksissa tietyllä tavalla. Tässä pätee hyvin ajatus, se mihin ajatuksesi keskität, lisääntyy. Tiimin sisällä tämä voi näkyä negatiivisesti esimerkiksi siinä, että ajattelee tietyllä henkilöllä olevat aina huonoja ideoita. Tällä ajatuksella huomioi aina henkilön niin sanotut ”huonot ideat” ja toisaalta jättää huomiotta hänen hyvät ideansa. Sama idea voi kuulostaa myös paljon nerokkaammalta, mikäli sen esittää jokin toinen henkilö. Tällainen asetelma aiheuttaa epätasa-arvoa ryhmän sisällä ja voi aiheuttaa kitkaa ennen pitkään koko tiimin työskentelyyn. Jokaisen tiimiläisen tulisikin pohdiskella omia ajatuksia ja kuunnella tiimiläisiä puolueettomasti.

 

Hyvässä keskustelussa kuuntelijan tulee päästää irti pelosta ja luottaa siihen, että ei tarvitse huolehtia siitä, mitä itse sanoo seuraavaksi. Ajassamme on tärkeä tuoda omat mielipiteensä ja näkemyksensä esiin, minkä vuoksi voi olla vaikeaa päästää irti kontrollista kuunnellessaan toista. Tässäkin toimii harjoittelu, kuten muidenkin taitojen kohdalla. Kukaan ei ole seppä syntyessään. Asian tiedostaminen on ensimmäinen askel opin tiellä.

 

OMA JA JAETTU VASTUU KUUNTELUSSA

 

Se, ketä kuuntelemme muokkaa tapaamme ajatella ja elää. Ei ole siis yhdentekevää, ketä valitsemme kuunnella ja kuka kuuntelee meitä. Jokainen tiimiläinen voi omalla kohdallaan miettiä, mitä tuo mukanaan tullessaan paikalle ja minkälainen vaikutus itsellä on muihin. Tuoko mukanaan positiivista energiaa, piinaavaa negatiivisuutta vai jotain ihan muuta?

 

Koko tiimin tulee kantaa yhdessä vastuu avoimen ja turvallisen ilmapiirin luomisesta, jossa epäkohtiakin uskalletaan nostaa esille. Hyvä kuuntelun taito on keskeisessä osassa tällaisen ilmapiirin luomisessa. Jokainen voi harjaantua paremmaksi kuuntelijaksi keskittymällä kulloinkin meneillään olevaan vuorovaikutustilanteeseen ja reflektoimalla omaa toimintaansa. Kate Murphyn kirjaa voisin suositella jokaiselle matkalla kohti parempaa kuuntelun taitoa, merkityksellisempiä keskusteluja ja uusia oivalluksia.

 

LÄHTEET

Kate Murphy, 2020. Et taida kuunnella – Miksi kuunteleminen on tärkeää ja miten se muuttaa meitä? WSOY.

Kommentoi