Tampere
25 May, Saturday
17° C

Proakatemian esseepankki

Kurssit HollannissaKirjoittanut: Jesse Järvensivu - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Viimeisen kuukauden ollessa käynnissä ajattelin hieman koostaa tähän tekstiin vaihdon aikana käymistäni kursseista muutaman sanan.

Saavuttuani tänne opinnot alkoivat käytännössä heti ensimmäisestä viikosta alkaen rullaamaan täyttä vauhtia. Helmikuusta maalis-huhtikuun taitteeseen kestänyt kolmas jakso piti sisällään merkityksellisen markkinoinnin kurssin, jonka toimeksiantajana toimi yritys, joka pyrkii ajamaan Etelä-Afrikkalaisten nuorten tyttöjen asemaa ja parantamaan heidän elinolojaan. Kurssi koostui kolmesta eri kokonaisuudesta ja jokaista kokonaisuutta veti eri opettajat. Yksi näistä oli markkinoinnin kokonaisuus, jossa käytiin hyvin juurta jaksaen läpi kaikki markkinoinnin kommervenkit hyvistä huonoihin. Tämän kokonaisuuden opettajina olivat kurssin vastuuopettajat. Heidän toimintatavoistaan paistoi vahva ammattitaito ja he olivat molemmat työskennelleet pitkään markkinoinnin parissa. Toinen kokonaisuus joka kurssiin kuului, piti sisällään johtajuusoppia ja se olikin hyvin pitkälti toimintatavoiltaan akatemiaa vastaavaa koulutusta. Tuntien aikana käytiin muun muassa läpi erilaisia ryhmäytymistehtäviä ja hyvän johtajan tunnusmerkkejä. Kurssin vetäjä oli erittäin motivoitunut ja häneltä löytyy myös oma yritys, jonka kautta hän vetää vastaavia kokonaisuuksia erilaisille yrityksille. Kurssin kolmas osuus koostuin projektien hallinnasta ja sen aikana käytiin läpi paljon erilaisia toimintatapoja, joiden avulla projektien hallinta on huomattavasti helpompaa. Tämä oli ehdottomasti kaikista haasteellisin osuus tästä kurssista, koska vaikkakin toimintatavat olivat tuttuja, opintokielen vaihtaminen suomesta englanniksi toi omat haasteensa tähän. Kolmannen kokonaisuuden vetäjä oli ehkä hieman liian akateeminen omaan makuuni ja hän jäikin kaikista kurssin aikaisista opettajista selvästi etäisimmäksi. Tästä huolimatta hän oli opettamansa asian ammattilainen.

Kolmannessa jaksossa opintoihini kuului myös hollannin kielen alkeet ja se kurssi jatkui läpi koko kevätlukukauden. Opettaja oli vain vuoden minua vanhempi, joten oli helppoa päästä hänen kanssaan samalle aaltopituudelle. Hollannin kieli eroaa täysin suomesta mikä asettikin heti alusta asti huomattavia haasteita. Pelkästään sen sisäistäminen, että miten kukin kirjain äännetään, otti oman aikansa. Tietysti myös se, että en ole mikään kirjailija ja oma kielioppini on jostain ala-asteen aapisesta, nii ei ainakaan helpottanut asiaa. Meillä oli kuitenkin vaihto-opiskelijoiden kesken hyvä meno aina oppitunneilla ja opettaja onnistui pitämään meidät motivoituneina läpi lukukauden. Tämä näkyykin käytännössä nyt niin, että pystyn tilaamaan ravintolassa hollanniksi ja muutenkin käymään lyhyehköjä keskusteluja hollanniksi.

Neljännessä jaksossa alkoi nykyiset liiketoiminnan ja talouden suuntaukset kurssi, jonka tavoitteena oli kartuttaa oppilaiden tietämystä kyseisitä aiheista. Koska aikaisempaa kokemusta ei aiheesta ollut olin hieman huolissani siitä, että kuinka kurssi tulee menemään. Kurssin avausluennon painopisteestä sai sen kuvan, että kurssi tulee olemaan todella akateeminen pitkästyttävä. Ensimmäisten tuntien jälkeen sain kuitenkin huomata, että tuntien vetäjänä toimineen opettajan opetusmenetelmät olivat erittäin puoleensavetäviä ja hän todella osasi ottaa meidät oppilaat aktiivisesti mukaan opettamiseen ilman, että huomasimme sitä itse. Kurssin ainut miinuspuoli oli se, että kurssin työt olivat akateemisia kirjoituksia ja ne tehtiin yksin. Kurssin aikaisten oppituntien aikana käydyt asiat eivät suoraan vastanneet lopullisia tehtäviä, mutta siitäkin selvittiin. Tämän kurssin yksi haasteista muodostui myös siitä, että alun tunneilla käytetyistä sanoista en ymmärtänyt varmaan edes kymmentä prosenttia, mutta onneksi kurssin sanoista lopussa ymmärsin jo puolet. Varsinainen kasvutarina siis.

Neljännessä jaksossa alkoi myös kansainväline yrittäjyys ja globaali kansalaisuus kurssi, jonka tarkoituksena oli kertoa opiskelijoille yrittäjyydestä ja sen saloista. Kurssin vetäjä oli toiminut yrittäjänä 14-vuotiaasta ja hänen toimintatavoistaan paistoi suunnaton ylpeys yrittäjyyttä kohtaan. Hän oli myös erittäin hyvä opettaja. Kurssin aikana koostimme ryhmämme kanssa portfolion, jossa tarkastelimme yrittäjien asemaa meidän kotimaissamme ja miten yrittäjyyteen liittyvät asiat on kussakin maassa hoidettu. Lopulta valitsimme näistä kaksi maata, jotka tulisimme esittelemään muille kurssille osallistuneille oppilaille ja kerroimme heille, kuinka muidenkin EU-maiden tulisi hyödyntää näitä toimintamalleja, jotta yrittäjyydestä kiinnostuneet saataisiin mahdollisimman suurella todennäköisyydellä lopulta yrittäjiksi.

Neljännen jakson viimeinen kokonaisuus oli virtuaalivaihto Ghanalaisen Accran teknillisen yliopiston ja Haagin ammattikorkeakoulun välillä. Kurssin tavoitteena oli luoda molempien koulujen opiskelijoista sekaryhmiä, jotka lähtisivät omatoimisesti ratkaisemaan jotain ongelmaa, jonka he ovat kohdanneet. Kurssin aikana käytiin läpi paljon samoja aiheita, joita merkityksellisen markkinoinnin kurssin aikana käytiin. Opettajina kurssilla toimi opettajia molemmista kouluista ja kurssin ainoaksi ongelmaksi muodostuivat aina silloin tällöin pätkivät yhteydet. Kurssin aikana jokaiselle ryhmälle nimetyn valmentajan kanssa käytiin viikoittain palavereissa läpi mitä, missä ja miten ryhmä on työskennellyt ja mahdollisista löydöksistä pystyi näin keskustelemaan melkein reaaliajassa valmentajan kanssa. Kurssin lopussa pidimme esityksen muille kurssille osallistuneille oppilaille, sekä opettajille. Kurssin toinen pääpaino oli myös kansainvälisen tiimin rakentamisessa ja voin näin jälkikäteen todeta, että siinä onnistuttiin aika hyvin. Oli mielenkiintoista huomata kuinka lyhyessä ajassa toisilleen täysin tuntemattomat ihmeset alkavat puhaltamaan yhteen hiileen, kun heidät tuodaan yhteisen asian ääreen.

Kaikkinensa koulutusjärjestelmä on täällä todella toimiva ja vaihto-opiskelijat on otettu todella hyvin huomioon kaikilla kursseilla, joihin olen osallistunut. Suurin ero on varmaan siinä, että täällä painotetaan vahvasti akateemista puolta käytännön sijaan, joka saattaa ajoittain aiheuttaa ongelmia. Iloisella ilmeellä ja reippaalla asenteella niistäkin on selvitty.

Kommentoi