Tampere
26 May, Sunday
14° C

Proakatemian esseepankki

KompleksisuusKirjoittanut: Ville Parkkila - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kompleksisuus tarkoittaa sellaisen kokonaisuuden ominaisuutta, joka

  1. Koostuu monesta, toisiinsa vaikuttavasta osasta ja
  2. nämä osien vaikutukset ovat vaikeasti selitettäviä

 

Akatemia on siis erittäin kompleksinen yhteisö. Oikeastaan maailmakaan ei ole yksinkertainen eikä monimutkainen, vaan yhteenkietoutunut ja täysin kompleksinen. Lukiessa muutamaa artikkelia liittyen tähän aiheeseen oivalsi itsekin, ettei asioiden vaikutusta voi ennalta tietää tai kaikkiin yllätyksiin valmistautua. Tällaisessa ympäristössä asioilla on aina yllätyksellisiä vaikutuksia. Kompleksisessa yhteisössä lopputulos on aina enemmän tai jopa vähemmän kuin osiensa summa. Usein tiimissä ajatellaan, että tiimi on enemmän kuin osiensa summa, mutta vähemmänkin on mahdollista.

 

Harri Raisio avaa blogitekstissään hienosti ajatusta, että organisaation kulttuuria ei voi saada selville vain haastattelemalla 10 ihmistä yksitellen, vaan se muodostuu vasta heidän vuorovaikutuksessaan. Kompleksisessa ympäristössä suunnitella voi, mutta ei ennustaa. Aina täytyy olla kuitenkin varautunut tilanteeseen, että tilanne muuttuu ja suunnitelmat menevät kokonaan uusiksi.

 

Ihmisten on tärkeätä oppia elämään ja työskentelemään kompleksisessa ympäristössä. Kun ymmärrystä riittää, myös stressi muutoksiin lievenee. Jos maailmaa pitää kovin yksinkertaisena paikkana, tulee helposti halu hallita sitä. (Raisio) Tämä tilanne aiheuttaa ongelmia ja Raisio avaakin, että tästä johtuu maailmassa vallitseva stressipandemia.

 

Tässä vaiheessa on tärkeää ymmärtää, että maailma on aina ollut kompleksinen ja täynnä vääriä ennusteita ja yllätyksiä. Kompleksisuuden kasvaessa ennustettavuus vähentyy, tällä hetkellä maailma kehittyy kovempaa vauhtia ja tietoa on saatavilla useammista paikoista, joten siksi kompleksisuuskin on kovassa kasvussa.

 

Kompleksisessa maailmassa eläminen on siis kuin strapetsitaiteilua. Innostusajattelun blogissa mainitaan, että on annettava rajoja, sekä luoda vahvaa imua kohti yhteisesti tärkeitä aiheita. Maailmassa yksi mieleen tuleva seikka on esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta. Kompleksisessa maailmassa palautteenannon merkitys kasvaa entisestään, sekä tavoite asennannan täytyy olla kovalla tasolla. Millaisella tavoitteella saataisiin luotua paljon positiivista imua?

 

Innostusajattelun blogissa mainitaan lopuksi, että meillä on maailmassa tällähetkellä paljon eri alojen erikoisosaajia, mutta moniuloitteisuutta tarvitaan lisää. On erinomaisia matemaatikoita ja erikoisalan insinöörejä, mutta entistä enemmän tarvitaan osaajia, jotka osaavat yhdistää nämä kokonaisvaltaiseksi oppimiseksi. On ymmärrettävä kokonaisuus ja sen kompleksisuus.

 

Tähän meidän tiimijohtamisen ja valmentamisen opit ovat erittäin tervetulleita. Innostuin aiheesta, vaikka kyseessä onkin erittäin hankalasti paketoitava ja ymmärrettävä kokonaisuus, muutoksen ja pelinluvun asenteella tulee varmasti hyvää tulevaisuudessa.

 

”Yksilösuorituksista pitää päästä kohti supertiimejä, joissa eri osaajat kohottavat toinen toisiaan. ”

 

Lähteinä:

https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/harri-raisio-kaukana-yksinkertaisesta-rakas-watson–kompleksisessa-maailmassa-yllatykset-eivat-stressaa-niin-paljon/

Shawn: Big Potential

Mitä tarkoittaa kasvava kompleksisuus?

Kommentoi