Tampere
18 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Kohti väkevämpää MotiveaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Seuraan sosiaalisessa mediassa useita hyvinvointialan ammattilaisia, jotka ovat luoneet itselleen vaikutusvaltaa ja brändiä täällä Suomessa ja osittain myös ulkomailla. Idean kuitenkin tähän esseeseen löysin, kun seurasin Joni Jaakkolan kirjoituksia sosiaalisessa mediassa. Löysin Jonin kirjoituksista paljon samaa ajatusmaailmaa omani kanssa. Päätin ryhtyä lukemaan hänen teosta nimeltä Väkevä Elämä. Kirjassaan hän tuo Väkevä Elämä -ajattelua esiin ikään kuin elämän filosofiana. Hän kertoo, kuinka voimme vaikuttaa omalla ajattelulla ja asenteella niihin asioihin, jotka ovat ongelmia elämässämme ja kuinka voimme väkevöittää elämää omilla valinnoilla ja ratkaisuilla. Väkevä Elämä on onnistunut, kun viimeisillä hengenvedoillasi ennen kuolemaa voit miettiä elämääsi seuraavasti: ”huhhuh, olipa hieno reissu”. Esseen tarkoituksena on reflektoida Motiven tähänastista taivalta ja spekuloida myös hieman tulevaa. Käytän esimerkkejä Jaakkolan kirjasta kuvaamaan tilanteita paremmin.

Kohti väkevämpää Motivea

Yrityksissä puhutaan paljon laatikon ulkopuolisesta ajattelusta ja siitä kuuluisasta epämukavuusalueelle menemisestä. Koen omalta osaltani jo akatemialle tullessani astuvani tietynlaiselle epämukavuusalueelle. Tiedän Motiven yhtiökumppaneiden kokeneen samaa ahdistusta tulla uuteen oppiympäristöön ja jättää turvallinen kuntokatu taakse. Toisaalta se taas oli yksi suuri syy, miksi itse hain akatemialle, jotta saisin vapaammat kädet opiskelujen suunnan ohjaamisessa. Jaakkolan mukaan, kun haluaa saada kehitystä, on päästettävä jostain vanhasta irti. Akatemialle saapuessa saa valtavan vastuun omasta opiskelusta ja sinut ikään kuin vapautetaan tarkasti strukturoidusta opintosuunnitelmasta. Tämä saattaa helposti aiheuttaa pientä ahdistusta, kun ensimmäiset kaksi opiskeluvuotta on voinut antaa kaiken mennä omalla painollaan, eikä ole tarvinnut miettiä itse opintopisteiden kerryttämistä tai harjoittelupaikkojen hankkimista. Monien palautekeskustelujen jälkeen olen päätynyt siihen tulokseen, että Motive 3.0 tervainen liikkeellelähtö syksyllä pohjautui erittäin paljon kyseiseen vanhaan ajattelumallin. ”Ei ole aikaisemminkaan tarvinnut ottaa vastuuta, miksi nyt?”. ”Kyllä joku tuosta kopin ottaa, niin kuin aina ennenkin.”. Hieman kärjistäen elimme ja ajattelimme liian pitkään samalla tavalla kuin ennenkin, aivan kuin olisimme vieläkin opiskelleet kuntokadun puolella. Jaakkola mainitsi kirjassaan riittäväksi tekemiseksi sen, kun hoitaa oman ruutunsa. Se on vaan erittäin vaikeata toteuttaa, mikäli ei tiedä, mikä ruutu pitäisi hoitaa. Toisaalta mikäli haluaa saavuttaa tekemisellä ylijäämää, pelkkä oman ruudun hoitaminen ei riitä. Tarkoitan, että Motiven roolitus syksyllä oli liian epäselvä. Tavoitteet eivät olleet tarpeeksi konkreettisia, joten tekeminen jäi usein puheen tasolle.

Motive 3.0 tuli täysin uuteen ja jännittävään tilanteeseen, eikä kukaan tuntunut tietävän, mitä tehdä. Emme osanneet tai uskaltaneet kysyä neuvoa Motive 2.0 jäseniltä, sillä emme ole aikaisemminkaan apua tottunut pyytämään. Muutamia projektinversoja saimme aikaiseksi, mutta suurin osa kariutui juuri projektin aloitusvaiheeseen. Ideoita riitti roppakaupalla, mutta meidän homogeenisestä porukasta ei tuntunut löytyvän niitä tarvittavia työkaluja, jolla olisimme saaneet projektin liikkeelle halutulla tavalla. Fysiikan lakien mukaisesti kaikista haastavinta on saada esine/asia liikkeelle johtuen lepokitkasta. Lepokitka tuntui olevan liian suuri meille motivelaisille alkuvaiheessa. Tässä kohtaa on hyvä mainita, että olemme olleet aikaisemmin todella huonoja kysymään apua missään, vaikka voisimme hyötyä siitä. Liian usein päädyimme tekemään asiat itse kysymättä apua. Tämä voi osittain johtua ajattelusta, joka on juurtunut PBL (Problem Based Learning) oppimismenetelmästä, jota olemme käyttäneet ensimmäiset kaksi vuotta fysioterapiaopinnoissa. Olemme tottuneet etsimään itse tietomme, joten mitä hyötyä kysyä muilta? En halua tehdä opetussuunnitelmasta tai PBL-oppimistekniikasta syytä tähän ajatteluun, mutta koen niiden olevan linkittyneenä itseoppimisajattelun kanssa. Voisin toisaalta lopettaa selittelyn ja syyllisten etsimisen, sillä usein luomme esteitä itselle omalla ajattelulla. Kuitenkin jo tässä lyhyessä akatemialla vietetyssä ajassa olen oppinut, kuinka järkevää ja jopa tärkeää on kysyä apua, kun sitä tarvitsee. Emme voi olettaa osaavamme kaikkea täydellisesti. Jokaiselta pitäisi löytyä sen verran nöyryyttä myötää, kun joku asia on liian haastava hänelle itselleen ja uskaltautua pyytää apua. Ensimmäisen puolenvuoden aikana Motivella oli havaittavissa aloitekyvyttömyyttä, joka johti siihen, että emme päässeet Jaakkolan kuvailemaan Väkevään Elämään kiinni.

Tällä hetkellä koen Motive 3.0 ottavan oikeita askeleita menestykseen ja toimivan tiimiyrityksen eteen. Olemme tehneet selkeitä projektisuunnitelmia, jotka auttavat aikatauluttamaan ja suunnittelemaan myös konkreettisia projektin eteen tehtäviä asioita. Konkretia on hyvä pitää mielessä kaikessa tekemisessä. Usein kun hienot ideamme meinaavat jäädä vaan puheen tasolle, voimme miettiä Jaakkolan ja myös meidän oman valkun (Tarja Tittosen) esittämiä kysymyksiä: ”Kuka tekee?”, ” Mitä tehdään?”, ”Milloin tehdään?”, ”Mitä konkreettisia toimenpiteitä tämä vaatii?”.  Olemme keskittyneempiä kuin aikaisemmin, mikä johtuu myös paljolti akatemialla vietetystä yhteisen ajan kasvusta. Eikä meidän myöskään tarvitse kulkea edestakaisin Kuntokadun ja finlaysoninkujan väliä, kuten teimme viime syksynä. Olemme lopettaneet turhan säätämisen tai ainakin pyrkineet vähentämään sitä tietoisesti. Suunnittelu ja ennakointi ovat kaksi avainsanaa taistelussa sähläämistä vastaan. Jaakkolan mukaan, jos on umpikujassa, täytyy hiljentää sisäinen selittelijä ja ryhtyä toimiin. Syksyllä tapahtuneen yksin tai kaverin kanssa puuhastelun sijaan olemme päässeet lähemmäksi toimivaa tiimiyritystä. Matkaa tietenkin vielä on, mutta suunnitelmat kesälle ja tulevalle syksylle ovat jo kovassa vauhdissa, enkä malta odottaa tulevaa. Motive on yhteisellä matkalla kohti väkevämpää elämää!

 

Lähteet:

Jaakkola, J. 2017. Väkevä Elämä – Viisaampi mieli, Vahvempi keho. Tammi.

Aihetunnisteet:
Kommentoi