Tampere
30 May, Thursday
17° C

Proakatemian esseepankki

Kirjanpito, sen voi ulkoistaaKirjoittanut: Kimi Vierre - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Olen itse ollut pitkään sitä mieltä, että kirjanpidon voi ulkoistaa ja ei siihen tarvitse itse keskittyä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Yrittäjän täytyy itsekin olla kirjanpidosta hyvin perillä, sillä se kertoo loppupeleissä sen, miten yrityksellä menee. Sen avulla pystyy laskemaan itselleen tärkeitä tunnuslukuja, sekä jos haluaa joskus sijoittajia, on yrityksen näytettävä myös kirjanpidollisesti hyvältä. On hyvä olla perillä kaikesta rahaliikenteestä mitä yrityksessä tapahtuu ja mihin se johtaa. Kävimme taannoin pajan, jossa kävimme läpi Evisionin tilinpäätöksen ja taseen. Tämä paja herätti omia ajatuksia siihen, että täytyy ottaa itse enemmän selvää tähän liittyvistä asioista. Ja oppia hyödyntämään saatua oppia liiketoiminnassa.

Mitä kirjanpitäjä tekee?

Kirjanpitäjä pitää juurikin kirjaa kaikesta rahaliikenteestä mitä yrityksessä tapahtuu. Ja pitää huolen, että tilinpäätöksessä kaikki on oikein tuloslaskelmassa ja taseessa tilikauden päätyttyä. Kirjanpitäjä myös pitää huolen, että tositteet löytyvät jokaiseen tilitapahtumaan ja että ne kirjataan oikein. Tämä kaikki on tärkeää sekä kirjanpitolain takia, mutta myös yrittäjän kannalta. Sillä tuloslaskelmasta ja taseesta nähdään, miten tilikausi on mennyt ja mihin tulisi kiinnittää huomiota. Myös sijoittavat pystyvät näistä katsomaan miten yrityksellä menee ja kannattaako siihen sijoittaa. Kirjanpitäjä yleensä osaa myös neuvoa verotukseen liittyvissä asioissa. Esimerkiksi mitä kaikkea saa vähennyksiin ja mitä ei. Nämä kaikki on kuitenkin hyvä ymmärtää myös itse.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma esittää yksinkertaisuudessaan sen, miten tulos on yritykselle muodostunut. Tästä pystytään myös katsomaan mihin kaikki ostot on jakautunut ja paljon myyntiä on ollut tilikauden aikana.

Tase

Taseen tehtävä on taas kertoa yrityksen sen hetkinen talouden tilanne. Taseesta näemme, paljon yrityksellä on rahaa ja miten raha on jaottunut. Onko yrityksen kaikki rahavarannot esimerkiksi pelkkää lainaa, joka joissain tilanteissa on helposti selitettävissä, kun taas toisissa tilanteissa se ei ole laisinkaan hyvä asia. Esimerkiksi yrityksillä on useinkin paljon lainaa ensimmäisen vuoden aikana.

Tunnusluvut

Tunnusluvut voivat nopeasti vaikuttaa kummalliselta käsitteeltä. Näillä tarkoitetaan lukuja, jotka on saatu tiettyjä kaavoja noudattamalla osoittamaan yrityksen kokoa, kasvua, kannattavuutta, tehokkuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Nämä tunnusluvut kertovat paljonkin yrityksesi taloudentilasta. Nämä luvut myös helpottavat yrittäjää vertaamaan edellisiä vuosia keskenään. Näin pystytään helposti myös suuntaamaan strategiaa oikeaan suuntaan, ja katsomaan mihin sitä kannattaisi keskittyä. Nämä tunnusluvut yhdessä muodostavat myös yrityksen arvon. Tämä on tietenkin erittäin tärkeää ja kertoo esimerkiksi sijoittajille, kannattaako osakkeisiin sijoittaa.

Tilikautta kannattaa tietenkin katsastaa myös useimmin, kun vain kerran vuodessa. Tämän avulla yritys pystyy seuraamaan, pysyykö yritys strategian mukaisessa suunnitelmassa, vai tulisiko strategiaa muuttaa. Voi myös olla hyvin mahdollista, että kesken kaiken yritys voi kirjanpitoa seuratessaan huomata esimerkiksi toisen tuotteen tai palvelun tuottavan enemmän kuin alkuperäinen tuote. Tämän myötä erittäin muutosketterä yritys voi vaihtaa jopa koko visionsa kesken tilikauden. Tämän lainen toiminta ei ole laisinkaan paha asia, vaan kertoo sen, että yrittäjä/omistaja on myös itse hereillä yrityksen kirjanpidosta.

Olen itse ruvennut enemmän tutkimaan tunnuslukuja eri yrityksissä, ja olen huomannut kuinka hyvin niiden avulla, pystyy vertaamaan yrityksen vuosia toisiinsa. Isommilta yrityksiltä vaaditaan myös vuosikertomus, jossa on hieman enemmän avattu yrityksen tilikautta sanallisesti. Uskoisin että pääsemme Evisionissakin näkemään vielä joskus tilinpäätöksemme kautta muutoksemme strategiaamme selkeästi.

 

Lähteet:

Yrityksen taloushallinto tänään – Seppo Ikäheimo, Erkki K. Laitinen, Teija Laitinen, Vesa Puttonen, 2014

Kommentoi