Tampere
25 May, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Kipinän strategiaprosessiKirjoittanut: Tuomas Santala - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Hallitus johdon tukena
Jorma Eloranta
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kipinän strategiaprosessi

 

Yksilöessee – 2ep.

 

Johdanto

Tulevaisuuden hallitusosaaminen -kurssilla käytiin läpi useaan kertaan yrityksen hallituksen tärkeimpiä tehtäviä. Yksi näistä tehtävistä oli Strategian suunnittelu. Strategialla tavoitellaan kilpailussa menestymistä ja kykyä erottautua kilpailijoista asiakkaalle arvoa luovien seikkojen osalta (Eloranta 2018, 39). Strategian tulee pohjautua omistajatavoitteisiin.

Pyrin tässä esseessä reflektoimaan Kipinän strategiaprosessia hallituksen jäsenen ja yrityksen perustajan näkökulmasta. Perinteinen yrityksen hallitus- ja strategiatyö eroaa Kipinän toiminnasta aika paljon. Avaan seuraavassa kappaleessa ajatuksiani siitä.

 

Miksi strategian rakentaminen on ollut alussa vaikeaa?

Strategiasta on puhuttu Kipinän perustamisesta lähtien. Ensimmäiset raamit strategialle asetettiinkin heti alusta pitäen. Olemme Kipinässä ymmärtäneet alusta asti, että strategia ohjaa toimintaamme siihen suuntaan mihin haluamme mennä. Eloranta kertoo, että yrityksen menestyminen pohjautuu sen strategiaan (Eloranta 2018, 40).

Kun aloitimme perustamaan osuuskuntaa, emme ajatelleet sen enempää ideaalia tai tulevaa hierarkiarakennetta Kipinässä. Aloitimme strategian laatimisen kuitenkin oikealta pohjalta, eli omistajatavoitteista. Perinteinen yrityksen hierarkiarakenne menee ylhäältä alas tässä järjestyksessä: omistajat, hallitus, operatiivinen johto ja muut. On otettava huomioon, että akatemialla yrityksen perustaminen eroaa juuri omistajatavoitteiden kaltaisissa asioissa huomattavasti akatemian ulkopuolisten yritysten perustamisen kanssa. Akatemialle tullaan ammattikorkeakouluopintoihin, jossa noin 20 ennestään tuntematonta ihmistä perustaa yhteisen yrityksen. Yrityksen perustamistilanteessa tiimiläisillä ei välttämättä mitään muuta yhteistä kuin se, että he ovat tulleet opiskelemaan yrittäjyyttä ja tiimijohtamista. Omistajatavoitteita on alkuvaiheessa todella vaikea hahmottaa tällaisessa tilanteessa.

Opiskelu ja yrityksen pyörittäminen ovat akatemialla synonyymejä käytännön tasolla. Yrityksen pyörittämisestä saa siis opintopisteitä. Tällaisessa tilanteessa, jossa ensisijaisesti on lähdetty opiskelemaan, nousee ensimmäisenä mieleen selvä ja konkreettinen tavoite, joka on opinnoista valmistuminen. Tiimiyrittäjyyden ja opiskelun hahmottaminen yhteisenä kokonaisuutena on todella vaikeaa varsinkin opintojen alussa.

Niinpä Kipinän ensimmäinen tavoite oli perustaa yritys ja valmistua opinnoista yhdessä. Perinteisen yrityksen tavoitteena on pitkäjänteinen kannattava ja tuottava toiminta, mutta meille Kipinä oli laskutusalusta, jonka avulla erilaisia opintoihin tarvittavia projekteja pystyttiin harjoittamaan. Kipinän strategia oli siis mahdollistaa jokaiselle turvallinen ja helppo ympäristö harjoittaa erilaisia liiketoimintoja, joiden kautta kerätään opintopisteitä. Kipinällä ei ollut alussa konkreettisia liikevaihto- tai tulostavoitteita.

Mitä pidemmälle opinnot ovat edenneet, sitä enemmän olemme huomanneet konkreettisen strategian puuttumisen haittaavan kollektiivista toimintaa. Ongelma strategian luomiselle on ollut sama alusta asti, eli omistajien tavoitteiden erilaisuus. Yhteistä tavoitetta ei oikeastaan aikaisemmin ole löytynyt. Nyt kun viimeinen vuosi opintoja on lähdössä käyntiin, on ensimmäinen konkreettinen liiketoiminnallinen tavoitteemme tullut selvästi esiin. Se on Final camp -säästöjen kerryttäminen. Final campin pohjalle olemmekin alkaneet rakentaneet uutta strategiaamme.

 

Strategian suunnittelu

Uuden strategian suunnittelu aloitettiin tänä syksynä Kipinän BL:n ja HR:n toimesta. Heidän tavoitteensa oli saada Kipinän strategia valmiiksi ja selväksi kaikille. Koko tiimi huomasi, että strategian suunnittelu oli edelleen todella vaikeaa tiimiläisten erilaisten henkilökohtaisten tavoitteiden takia. Syksyllä tulimme siihen tulokseen, että jokainen tiimiläinen jakaa jollain tasolla hienon Final campin tavoittelun arvokkuuden henkilökohtaisella tasolla. Tästä saimme pohjan uudelle strategialle.

Tämän syksyn mökkipajassa keskusteluun nousi jokaisen tiimiläisen henkilökohtaiset tavoitteet akatemialla, akatemian ulkopuolella ja akatemian jälkeen. Mökkipajassa aloitettiin henkilökohtaisten tavoitteiden listaaminen. Myöhemmin syksyllä pidimme pajan, jossa kartoitettiin tarkemmin jokaisen kiinnostuksen kohteita. Mökkipajassa tehdyn listauksen ja pajassa nousseiden ajatusten pohjalta, annettiin hallituksen tehtäväksi luoda uusi strategia. Hallituksessa pyrittiin pitämään selvä yhteinen tavoite – eli Final camp – strategian fundamenttina. Final camp vaatii paljon rahaa, joten rahan kerryttämistä varten jokaisen on tehtävä projekteja. Pyrimme hallituksessa luomaan strategiaa niin, että jokaisella olisi tiimissä paikka mennä kohti henkilökohtaisia tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita niin, että samalla liikutaan kohti yhteistä tavoitetta.  Koemme, että tämänkaltainen malli voisi toimia akatemiaympäristössä.

 

Strategian toimeenpano ja yhteenveto

Tärkein asia strategian toimeenpanossa on sen selkeys ja sen johtaminen. Jokaisen tulee ymmärtää strategia ja pystyttävä asettumaan sen taakse. Strategian toimimista täytyy johtaa. Jos ja todennäköisesti kun, asiat eivät mene niin kuin alun perin suunniteltiin, on johdon kyettävä tekemään muutoksia strategian suhteen. Jokaisella on vastuu strategian toteuttamisesta. Jotta strategiaa pystytään johtamaan, on avoimuus ja rehellisyys elintärkeitä asioita.

 

Lähteet

Eloranta, J. 2018. Hallitus johdon tukena. Helsinki: Alma Talent Oy

22-vuotias yrittäjänalku.

Kommentoi