Tampere
25 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Kehity ihmisenä, menesty tiimiyrittäjänäKirjoittanut: Taru Ojala - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kehity ihmisenä, menesty tiimiyrittäjänä

 

Johdanto

Kehity ihmisenä, menesty tiimiyrittäjänä – näin kuuluu osuuskuntamme Roima Osk.:n missio. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Sitä olen itsekin selvittämässä omalla henkilökohtaisella matkallani kohti parasta versiota itsestäni tiimiyrittäjänä. Olemme käsitelleet visiota, missiota ja arvoja Proakatemialla omien opiskeluideni aikana jo jonkin verran mm. kahden pajan merkeissä. Oman osuuskuntamme Roiman visioon, missioon ja arvoihin pääsimme perehtymään ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella, josta saimmekin kesän ajaksi mielenkiintoisen tehtävän perehtyä syvemmin aihealueeseen Roiman vision, mission ja arvojen parissa, esseen merkeissä. Kirjoittamassani esseessä perehdyn tarkemmin Roiman missioon, mutta aiheen ollessa niin mielenkiintoinen itselleni, saatanpa tehdä tästä pienen esseiden sarjan, joissa käsittelen ja kirjoitan myöhemmin syvemmin Roiman arvoista ja visiosta.

 

Mikä missio?

Yrityksen missio kertoo lähinnä siitä, miksi yritys on ylipäätään perustettu tai olemassa, sekä siitä mitä kyseinen yritys haluaa saavuttaa toiminnallaan. Ajattelen itse yrityksen mission olevan ikään kuin yrityksen tarkoitus ja tehtävä kohti yrityksen haluamaa tavoitetta.

Niin kuin https://yrityksen-perustaminen.net/ verkkosivustolla todetaankin: ” Missio viestii yrityksen tehtävästä ja roolista yhteiskunnassa ja omassa toimintaympäristössään.” (Yrityksen arvot, missio ja visio, ei pvm)

 

Eroaako missio ja visio toisistaan?

Aikaisemmin totesimmekin mission olevan lyhykäisyydessään ikään kuin yrityksen tehtävä ja olemassaolon tarkoitus, kun taas itse määrittelisin yrityksen vision olevan ennemminkin näkemys siitä, millainen yritys tulevaisuudessa haluaa olla ja millaisia tavoitteita yrityksellä on tarkoitus saavuttaa.

Missio on siis enemmän nykytilaa ja visio tulevaisuutta (Yrityksen arvot, missio ja visio, ei pvm).

 

Pohdinta

Esseetä kirjoitellessani pohdin paljonkin sanan missio syvempää tarkoitusta. Tämä sai minut myös pohtimaan oman osuuskuntamme missiota: ”Kehity ihmisenä, menesty tiimiyrittäjänä”. Oma missiomme vastaa hyvin mielestäni kysymykseen: Mitä yritys haluaa saavuttaa toiminnallaan? Mutta vastaako se kysymykseen siitä, että miksi yritys on perustettu ja miksi Roima osk. on olemassa? Sanoisin että kyllä ja ei, mutta kukapa sitä tietää muutuuko missiomme Roima osk.:in toiminnan edetessä, loppujen lopuksi oppimassahan me täällä olemme!

 

 Lähteet:

Yrityksen arvot, missio ja visio. (ei pvm). Haettu 29. elokuu 2022 osoitteesta yrityksen perustaminen.net: https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-arvot/#missio

Kommentoi