Tampere
20 May, Monday
11° C

Proakatemian esseepankki

Kehittyminen on epämukavuusalueella operointiaKirjoittanut: Maria Jussila - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mindset: menestymisen psykologia
Carol S. Dweck
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Carol Dweck on tunnettu yhdysvaltalainen psykologian professori, joka on tutkinut motivaatiota, asennoitumista ja yksilön itseä koskevien skeemojen eli ajatusmallien vaikutusta oppimiseen ja menestymiseen. Carol Dweck kirjassaan Mindset on kehittänyt teorian, jonka mukaan on olemassa kaksi eri asennetta, jotka määrittävät ihmisen todennäköisyyden menestymiseen. Asenne määräytyy sen mukaan, miten ihminen suhtautuu itseensä, osaamiseensa, haasteisiin ja epäonnistumiseen. Nämä asenteet ovat nimeltään muuttumaton asenne (engl. fixed mindset) ja kasvun asenne (engl. growth mindset). (Dweck, 2006)

Muuttumaton asenne (engl. fixed mindset)

Muuttumaton asenne usein uskoo, että omat kyvyt ja osaaminen on syntymässä tai myöhemmin elämässä määritelty ominaisuus, jossa on kyse niin sanotusta lahjakkuudesta. Muuttumaton asenne näkee haasteet testinä, joka mittaa omaa osaamista, kykyjä ja lahjakkuutta, ja jos testissä epäonnistuu, se koetaan lannistavana ja omat kyvyt riittämättöminä. Muuttumaton asenne ei siis koe epäonnistumista mahdollisuutena oppia tai kehittyä vaan mittarina omasta paremmuudesta tai huonommuudesta. (Dweck, 2006)

Kasvun asenne (engl. growth mindset)

Kasvun asenne näkee omat kykynsä ja osaamisensa taitona, jota voi kehittää. Kasvun asenne toisinkuin muuttumaton asenne näkee haasteet mahdollisuutena kehittää omia taitoja ja oppia. Kasvun asenteelle on tyypillistä myös hakea haasteita ja näin ollen mahdollisuuksia kehittyä eikä välttele niitä toisinkuin muuttumaton asenne. Kasvun asenteen omaava yksilö on teorian mukaan todennäköisempi menestymään kuin muuttumaton asenne. (Dweck, 2006)

 

Epämukavuus alueella operointi

Epämukavuus alue koostuu epävarmuudesta, haasteista ja mahdollisuudesta epäonnistua. Koska teoria kahdesta asenteesta perustuu juuri siihen, miten yksilö suhtautuu haasteisiin ja näin ollen epämukavuusalueeseen, määrittää tällä alueella operointi yksilön todennäköisyyden menestyä. Epämukavuusalue on siis ennen kaikkea yksilön kasvun alusta. Muuttumaton asenne välttelee epämukavuus alueelle menemistä, koska pelkää epäonnistumista. Kun välttelee epämukavuus aluetta omat kyvyt eivät kehity eikä tapahdu niin sanottua kasvua. Kasvun asenne ei pelkää epäonnistumista sammalla tavalla kuin muuttumaton asenne. Kasvun asenteen omaava yksilö usein hakeutuu epämukavuusalueellensa, joten yksilön kohdalla kyvyt kehittyvät ja kasvua tapahtuu. Toisen yksilön kyvyt kehittyvät, kun toisen kyvyt pysyvät samana ja menestymisessä on aina kyse kehityksen tapahtumisesta, ja yksilön kohdalla omien kykyjen ja taitojen kehittymisestä. Miksi siis tuhlata aikaa todistaakseen itselleen uudelleen ja uudelleen, kuinka hyvä tai mahtava on nyt jossain asiassa, kun voisi olla vielä parempi ja kehittyä? (Dweck, 2006)

Kommentoi