Tampere
29 May, Wednesday
20° C

Proakatemian esseepankki

Kasvun asenne – elämän mittainen matkaKirjoittanut: Milana Itäpää - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mindset: menestymisen psykologia
Carol S. Dweck
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto 

Carol S. Dweckin kirja Mindset – menestyksen psykologia auttaa sinua ymmärtämään paremmin itseäsi – ajatuksiasi, asennettasi, tekojasi ja ennen kaikkea asetettuja tavoitteitasi näiden pohjalta. Kirja on vuosikymmenien tutkimuksen tulos: tarina siitä, kuinka mielentila ja asenne vaikuttavat elämän mahdollisuuksiin enemmän kuin lahjakkuus tai luonteenpiirteet. Vaikka kirja perustuu useisiin tieteellisiin tutkimuksiin, on sen sisältö silti helposti ymmärrettävissä, ajatuksia herättävää matalan kynnyksen luettavaa.  

Saimme tämän kirjan luettavaksi osana Empirian kevään ensimmäisen kirjapajan ennakkotehtävää, jonka myötä myös tämä essee tuli kirjoitetuksi. Pakko myöntää, että useiden suositusten ja hehkutusten myötä, olisi tämä kirja tarttunut mukaan luettavaksi myös puhtaasti oman mielenkiinnon siivittämänä.  

Kasvuajattelusta 

Arvostettu Stanfordin yliopiston psykologian professori ja tietokirjailija Dweck on pitkään tutkinut, miksi jotkut ihmiset menestyvät paremmin kuin toiset. Hän on kehittänyt teorian, jonka mukaan ihmisillä on kaksi pääasiallista tapaa ajatella ja ohjata omaa osaamistaan sekä elämäänsä: muuttumattomuuden asenne ja kasvuajattelu. 

Kasvuajattelun käsite juontaa juurensa vuoteen 1998. Dweck oli kiinnostunut siitä, kuinka oppilaiden kannustaminen vaikutti heidän suorituksiinsa. Tutkimuksissa havaittiin, että jos oppilaita kehuttiin älykkyydestään, heidän motivaationsa ja oppimistuloksensa olivat huonompia kuin jos oppilaita kehuttiin vaivannäöstään. Älykkyydestään tai muista pysyvistä ominaisuuksistaan kehutut lapset eivät myöskään reagoineet palautteeseen yhtä positiivisesti kuin muut ryhmät. Toisin sanoen opiskelijat menestyivät paremmin, kun heille korostettiin kovan työn tärkeyttä lahjakkuuden sijaan. 

Asenteella on väliä – Kasvuajattelu vs muuttumattomuuden asenne 

Dweckin mukaan käsityksesi itsestäsi määrittää, mitä asennetta edustat. Kasvun ajattelutapa voidaan ymmärtää parhaiten vertaamalla sitä vastineeseensa, muuttumattomuuden ajattelutapaan.

Esimerkiksi kasvuajattelun omaava opiskelija uskoo, että oppimiskyky ei ole tietty vakio, jota ei voi muuttaa. He uskovat, että kovalla työllä kuka tahansa voi hallita vaikeitakin asioita ja oppia jatkuvasti uutta – kehittyä paremmaksi. Kun he epäonnistuvat, he eivät lannistu, vaan ajattelevat, mitä he ovat oppineet tästä ja kuinka he voisivat menestyä ensi kerralla. 

Jos siis uskot oman osaamisesi olevan taito, jota voidaan kehittää, olet omaksunut kasvuasenteen: uskot, että voit kehittää taitojasi koulutuksen ja kokemuksen avulla. Ajattelet, että jokainen edessäsi oleva haaste on mahdollisuus kehittyä, oppia uutta. 

Kasvuajattelun omaava ihminen täten on valmis yrittämään uudelleen epäonnistumisista huolimatta ja hänellä on halu oppia. 

Mikäli taas puolestaan uskot, että osaamisesi on syntymässä määritelty ominaisuus, olet omaksunut muuttumattomuuden asenteen. Tässä tapauksessa uskot, että jokainen edessäsi oleva haaste on testi, jossa mitataan taitojasi tai lahjakkuuttasi. Jos epäonnistut, lannistut ja yrittäminen loppuu siihen. Menestys puolestaan vahvistaa käsitystäsi vain synnynnäisestä lahjakkuudesta. 

Ihmiset, joilla on muuttumaton asenne, uskovat, että luonnolliset kykymme ovat ennalta määrättyjä eikä niitä voi muuttaa. Epäonnistuminen tarkoittaa, että synnynnäisiä kykyjä ei ole, joten tulevaisuudessa ei kannata edes yrittää.  

Muuttumattomuuden asenteelle on ominaista leikkiminen omalla mukavuusalueella, jo hallituilla taidoilla, sekä epäusko omiin kehittymiskykyihin ja epäonnistumisen pelko. 

Ero näiden kahden ajattelutavan kohdalla on asenne kolmeen asiaan: virheisiin, haasteisiin ja nähtyyn vaivaan. Kasvuasenne rohkaisee näkemään virheet kasvupaikoina, se rohkaisee etsimään uusia haasteita, näkemään vaivaa ja sitä kautta kehittymään. Muuttumattomuuden asenteessa virheet määrittelevät omien kykyjen nykyiset ja tulevat rajat, mikä kaihtaa uusia haasteita, sillä uuden yrittäminen vaatii paljon ylimääräistä vaivaa. Tämä vaiva kertoo siitä, että ei ole kykyjä. 

Todellisuudessa raja näiden asenteiden välillä on häilyvä, eikä asia ole niin mustavalkoinen. Se on enemmänkin jatkumo kahden ääripään välillä. Lisäksi asenne riippuu kontekstista: jos esimerkiksi vihaat matematiikkaa ja rakastat laulamista, sinulla saattaa olla muuttumattomuusasenne matematiikkaa kohtaan, mutta taiteen kasvuasenne. 

Kumman asenteen sinä omaat? 

Kohti kasvuasennetta 

Dweckin mukaan ihminen voi oppia ja kehittää omaa ajatteluaan kohti kasvuasennetta. Avain ajattelutavan muuttamiseen on luoda kuva siitä, että olemme jatkuvan oppimisen polulla, joka vie koko ajan eteenpäin. Jos yrityksemme epäonnistuu, se tarkoittaa, että emme vielä tiedä miten saamme sen onnistumaan. Meidän on yritettävä uudelleen ja kokeilla erilaista strategiaa ongelman ratkaisemiseksi.  

Voimme oppia ja ohjata toisiamme kasvuasenteeseen missä kohtaan elämää tahansa jo lapsuudesta aina tähän päivään asti. Kasvuasennetta hyödyntää niin opettajat, valmentajat, yrittäjät, opiskelijat kuin vanhemmatkin. Sen voi siis oppia jo lapsuudessa, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa matkaa kohti kasvun mindsettiä – se kestää läpi elämän. 

Kasvun asenteen voi omaksua ja oman ajattelumallin muuttaa muutamalla tavalla: 

  1. Hyväksy epätäydellisyys 
  2. Haasta itsesi aktiivisesti kokeilemaan uusia asioita 
  3. Tarkkaile omaa ajatteluasi 
  4. Älä hae hyväksyntää muilta 
  5. Keskity ponnisteluihin, älä taitoihin 

Onko kasvun asenteesta hyötyä?  

On tutkittu, että kasvun asenne muun muassa johtaa parempaan itsetuntemukseen, sillä se rohkaisee arvioimaan omia nykyisiä taitoja realistisemmin. Kasvuasenne myös suojaa tulosten mukaan masennukselta, sillä muuttumattomalla asenteella ihmiset voivat jäädä vatvomaan enemmän omia epäonnistumisiaan kuin keskittymään uskomaan kasvuun. Kasvun asenteen koetaan myös parantavan oppimistuloksia, sillä se vähentää halua luovuttaa. 

Lopetus 

Kasvavasta ajattelutavasta on siis todella hyötyä nyky-yhteiskunnassa ja etenkin työelämässä, jossa kohtaamme jatkuvasti uusia haasteita. Se on menestymisen edellytys. Kasvuajattelu ei korosta nykytilaa tai synnynnäistä lahjakkuutta, vaan tulevaisuutta ja oppimista. Se on opittavissa ja voimme auttaa toisiamme menemään sitä kohti. 

On ilmiselvää, että asenteet vaikuttavat omiin mahdollisuuksiimme enemmän kuin lahjakkuus tai luonteenpiirteet. Kasvavan ajattelutavan ymmärtäminen voi auttaa muuttamaan elämäämme mielekkäämmäksi ja saavuttamaan haluamamme sekä täyden potentiaalimme. Luota itseesi ja omaan tekemiseesi. 

Uskaltakaa yrittää, kokeilkaa, epäonnistukaa, oppikaa, kehittykää, tehkää paremmin ja menestykää.

Kommentoi