Tampere
23 May, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

KASVUN AJATUSMAAILMAKirjoittanut: Riikka Ketoja - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mindset: menestymisen psykologia
Carol S. Dweck
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tiimiyrittäjänä toimiminen

Kirjassa Menestymisen psykologia -Carol S. Dweck puhutaan kasvun ajatusmaailmasta. Ajatusmaailmat jaetaan karkeasti kahteen eri tapaan, jotka ohjaavat vahvasti ihmisen käyttäytymistä. Uutena tiimiyrittäjänä olen kasvamassa kohti uraani niin ammatissani kuin ihmisenäkin. Tiimiyrittäjyys on opettanut jo nyt minulle, että ”työminä” ja ”vapaa-ajan minä” kulkevat käsi kädessä ja tämä vaatii vahvaa sisäistä kasvua, jotta ei kuormita itseään loppuun. Nykypäivänä työmaailmassa ihmisiltä vaaditaan entistäkin enemmän taitoja niin ihmisenä kehittymiseen kuin elämänsä hallintaankin kokonaisuudessaan.

Epäonnistumisen pelko

Usko, että voin muuttua. Usko, että en voi muuttua. Nämä ovat kirjassa kaksi ajatusmaailmaa, joiden vaikutuksia vertaillaan keskenään. Usko, että en voi muuttua, pitää sisällään monia asioita, jotka estävät heittäytymästä ja kokeilemasta uusia asioita. Pelko epäonnistumisesta, pelko ”huonosta” palautteesta, pelko siitä, että ei onnistu tai pelko siitä, että en ole tarpeeksi hyvä. Mistä nämä pelot johtuvat? Ajatus siitä, että “olen semmoinen kuin olen”, joko kelpaan tai en.

Ajatusmaailma on rajoittava ja samalla pelottava. ”Olen tällainen kuin olen” -ajatus, altistaa itsensä erittäin haavoittuvaiseen asemaan. Kaikki ulkopuolelta tuleva palaute kohdistuu minuun ihmisenä, ”johon en voi vaikuttaa”. Rakentava palaute saattaa aiheuttaa arvottomuuden tunteen, kun taas positiivinen palaute arvokkuuden tunteen.

Usko siitä, että en pysty tai voi muuttua ja kehittyä, aiheuttaa välttelemiskäyttäytymistä kaikissa asioissa, joissa ei näe itsellään suurta onnistumisen mahdollisuutta. Asioista tulee helposti henkilökohtaisia. Kun asiat määräävät sen, miten olet onnistunut ihmisenä, kasvaa pelko epäonnistumisesta. Eihän kukaan halua ihmisenä epäonnistua?

Tiimiyrittäjänä vuorovaikutus ja dialogi muiden ihmisten kanssa on jokapäiväistä. Samalla ihmisten ympärillä pyörii asioita, jotka vaikuttavat meihin jokaiseen. Asioista ei aina olla samaa mieltä ja yhteisymmärrys ja ”yhteen hiileen puhaltaminen” saattavat välillä olla koetuksella. Miten pystymme keskustelemaan vaikeistakin asioista ilman, että asiat vaikuttavat meihin ihmisinä? Kuulostaa vaikealta ja haastavalta. Varsinkin silloin, kun asiat ovat meille tärkeitä.

Mahdollisuus kehittyä

Kasvun ajatusmaailmassa toinen näkökulma on usko siitä, että voin muuttua. Ajatusmaailma muuttumisesta mahdollistaa kehittymisen. Usko siitä, että pystyn ja voin kehittyä ja kehittää itseäni. Ulkopuoliset haasteet, kokemukset ja palautteet ohjaavat kehittymistäni. Näen asiat asioina ja ne eivät määrittele minua ihmisenä. Kasvun ajatusmaailma näyttäytyy rohkeutena kokeilla, rohkeutena tehdä virheitä ja rohkeutena heittäytyä uusiin asioihin. Nämä ovat mahdollisuuksia. Erityisesti kehittymisen mahdollisuuksia. Pystyn muuttumaan ja pystyn kehittymään. Minun ei tarvitse mennä piiloon sen taakse, millainen olen ihmisenä, koska minulla on mahdollisuus kehittyä ja mahdollisuus kehittää itsestäni entistäkin menestyksekkäämpää minääni. Kysymys kuuluukin, olenko valmis kehittämään itseäni?

Kommentit
  • Caroliina Sievers

    Kiitos Riikka esseestä! Luin itseasiassa tuosta muutoksesta, josta puhut esseen aluksi. Ennen juuri työ-, koti-, vapaa-aika on erotettu keskenään. Henkilöt ovat olleet siinä yhteisössä juuri sellaisena, kuin oleva ympäristö vaatii ja salli näyttäytyä. Esimerkiksi töissä ihmisistä ei ole ollut mahdollista tuntea kuin se kohta minuudesta, joka keskittyy työntekoon ja uraan. Nyt kuitenkin sosiaalisen median aikakausi on muuttanut tätä asetelmaa ja se tuo omat haasteensa. Nyt lähes jokainen voi löytää henkilön instagramista ja seuraajina siellä voi olla ihmisiä niin työmaailmasta, suvusta kuin harrastuksistakin. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa ristiriitoja. Hyvänä esimerkkinä ristiriidastoista on pääministerimme Marin. Marinilta odotetaan tiettyä linjaa, jonka vuoksi hän joutuu kohuihin asioista, joista “normaali” ihminen ei joutuisi. Häneltä ei sallita samanlaista käyttäytymistä ja paheksutaan asioita, joihin normaalisti ei olisi mitään sanottavaa. 🙂

    11.12.2021
Kommentoi