Tampere
23 May, Thursday
24° C

Proakatemian esseepankki

Kansainvälinen TiimiyrittäjäKirjoittanut: Mika Nurmi - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Start with Why
Simon Sinek
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Osallistuin tänä syksynä toista kertaa Proakatemina myyntipäivä tapahtumaan, mutta tällä kertaa sain kunnian olla seuraamassa myyntipäiviä järjestäjän silmin. Osallistuimme keväällä akatemialla järjestettävään Tiimidiili tapahtumaan ja sen puolesta ansaitsimme paikan myyntipäiviltä. Myyntipäiviä suunnitellessa ja ihmisten kanssa jutellessa sekä kesälomaa viettäessä ehti ajatella monia asioita ja näin abstraktille ajattelijalle mieluisimpia kysymyksiä, kuten miksi ja miten.

Usein hektisessä arjessa pohdimme paljon vastauksia, miten kysymykseen. Saamme työ- tai koulutehtäviä, teemme projektia tiimiläisen kanssa tai suunnittelemme jotakin hauskaa koko yhteisön tapahtumaa. Mietimme, työ- tai koulutehtävien kohdalla, miten sen toteutamme, mietimme, miten viemme projektin maaliin kunniakkaasti ja tyylillä tai miten toteutamme juhlat koko yhteisölle. Harvoin istumme alas ja pohdimme miksi teemme jotakin. Tämä ajattelutapa on itselleni luontainen ja oikeastaan koen hankalaksi työhön ryhtymisen, jos en tiedä syytä sille. Näin myös ajattelin kesällä, kun suunnittelimme syksyn myyntipäivä tapahtumaa. Miksi me teemme tätä? Miksi myyntipäivät ovat olemassa? Myyntipäivät juontavat kuulemani mukaan juurensa akatemian alkuaikoihin, jolloin Mengurun jäsen Mikael Juntunen käynnisti ensimmäisen myyntipäivä tapahtuman akatemialla. Myyntipäivien silloisesta tarkoituksesta minulla ei ole tietoa, mutta nykypäivänä sen tarkoituksena on auttaa akatemialaisia projekteja kasvamaan sekä kasvattamaan myyntipäiviin osallistuvia tiimejä.

Proakatemia on hyvin kansainvälinen koulu ja sen opintomalli kasvattaa juuriaan jatkuvasti kasvavissa määrin jopa ulkomaille ja se toimii tuottoisimpana opetusvientituotteena maailmalle. Nykyisin ulkomaille on alkanut syntymään yrittäjyyteen ja tiimioppimiseen keskittyviä kouluja, joissa uusia potentiaalisia globaaleja vaikuttajia kasvaa joka päivä. Tiimiopinahjojen tarkoituksena on kasvattaa liiketoiminnan ammattilaisia ja varsinkin nämä ulkomaalaiset opinahjot keskittyvät johtajuuden ja yritystoiminnan kouluttamiseen. Ryhdyimme kesän aikana jalostamaan ideaa kansainvälisistä myyntipäivistä, joka palvelisi meidän opinahjomme Proakatemian oppimista, mutta myös ulkomaalaisten tiimiakatemioiden. Pohjaan esseetä pitkälti miksi kysymyksien esittämiseen ja käyn siinä läpi syy-seuraus-suhteita läpi näihin ajatuksiin kansainvälisistä myyntipäivistä ja miksi ne palvelisivat tiimiakatemioiden opiskelijoden oppimista.

Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä syy-seuraus-suhteesta, jota kutsumme tiimiyrittäjien verkostoksi. Tiimiakatemioille yhteinäistä on verkostoituminen, joka myös nykyisin on osa Proakatemian visiota. Osana opiskelujamme ympäri tiimiakatemioita on yrittäjyys ja yrittäjälle on lähes elinehtona verkostoituminen. Tällä hetkellä kuitenkin verkostoituminen näkyy sikäli, että tunnemme joitain alumneja, joitain vuotta vanhempia opiskelijoita ja joitain vuotta nuorempia opiskelijoita, vaikka työskentelytilat tarjoavatkin siihen mahdollisuuden. Joten osana ratkaisua tähän ongelmaan on ensi keväänä alkava pajauudistus, jossa tarkoituksena on mahdollistaa enemmän ristipölyttämistä ja saada verkostoja oman opinahjon sisällä kasvatettua. Tämän lisäksi olemme lähteneet kehittämään yhdessä Jyväskylän Tiimiakatemian opiskelijoiden kanssa ”tiimiyrittäjät” nimistä verkostoa, jonka tarkoituksen on yhdistää kaikki, jotka opiskelevat tai ovat opiskelleet jossakin tiimiakatemia mallin koulussa. Tämän projektin kansainvälistäminen on tarkoitus aloittaa ensi keväänä ja tarjota mahdollisuus jokaiselle tiimiakatemian koulussa opiskelevalle mahdollisuus vuorovaikuttaa vertaisten kanssa ympäri vuorokauden.

Tämänkaltainen verkosto yhdistäisi opinahjot läheissemmiksi ja oppi jakaantuisi ei pelkästään yli tiimirajojen vaan myös yli geopoliittisten rajojen. Tämä mahdollistaisi enemmän kansainvälisiä projekteja ja mahdollisuuksia vaihto-ohjelmille ja ristipölyttämisen eri maiden tiimiakatemioiden välillä.

Tämän ajatuksen kautta lähdimme pohtimaan myös, että tiimiakatemioilla yhtenäistä on yrittäjyys ja Proakatemian myyntipäivien tarkoituksena on edistaa akatemian tiimien omia projekteja. Kansainväliset myyntipäivät toimisivat seuraavanlaisesti. Tarkoituksena on edelleen, että Proakatemialla järjestettäisiin Tiimidiili sekä myyntipäivät, mutta myös muilla tiimiakatemioilla niin Suomessa kuin ulkomailla. Tiimidiilin tarkoituksena olisi rankata aluksi akatemian voittajan projekti, sitten Suomen voittaja projekti ja tämän jälkeen kansainvälinen voittaja. Tiimidiilin tarkoituksena olisi siis rankata edistynein projekti, jota tiimiakatemiat ympäri maailmaa lähtisivät edistämään. Tämä vaatisi siis projektilta todella paljon ja tämänkaltainen malli toimisikin siis akatemioiden sisäisenä startup kiihdyttämönä. Miksi tämänkaltainen toimintamalli voisi olla toimiva? Se ajaisi tiimit akatemioiden sisällä ajattelemaan projekteja globaalissa mittakaavassa. Alkuun niitä, jotka kyseiseen ohjelmaan haluavat ja myöhemmin siitä syntyisi normi, johon suurempi massa haluaisi päästä mukaan. Lähtökohtaisesti tällä voisi olla positiivinen vaikutus tuleville tiimeille lähteä ajattelemaan ratkaisuja globaaleihin ongelmiin ja tätä myöten kehittää tiimiakatemioita yhtenäisempään suuntaan, mutta myös visioiden mukaisesti.

Esseen tarkoituksena ei ole pohtia tapoja toimia tai miten nämä tulisi toteuttaa, vaan lähtökohtainen ajatus oli löytää ja selittää syy, miksi näin voisi tehdä. Selkeä syy löytyykin tiimiyrittäjien verkoston luomiselle, joka myös on helpompi selkeyttää, koska samassa ideassa piilee helposti löydettävä miksi ja miten kysymyksiin vastaukset. Jälkimmäinen liittyen kansainvälisiin myyntipäiviin ja Tiimidiiliin pitää sisällään useamman miksi kysymyksen ja miten, joten se vaatinee lisää syiden pohtimista, mutta lähtökohtaisesti ajatus siitä on kaunis.

Kommentoi