Tampere
30 May, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

Soluessee: Kansainvälinen kauppa Incoterms 2010Kirjoittanut: Aaro Berg - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Logistiikka
Kaij E. Karrus
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

 

Incoterms 2010 on kansainvälisessä kaupassa käytettävä toimituslausekekokoelma, johon sisältyy 11 toimituslauseketta. Jokainen toimituslauseke määrittelee erikseen tavaran toimittamiseen liittyvien velvollisuuksien ja vastuiden jakautumisen myyjän ja ostajan välillä. Tässä esseessä on kolme pääkohtaa, ensimmäisessä kerrotaan lyhyesti mitä logistiikalla tarkoitetaan, toisessa pureudutaan toimituslausekkeisiin ja kolmannessa käydään läpi kahvin matka Vietnamista Tampereelle.

 

Mitä logistiikalla tarkoitetaan?

 

Logistiikalla on pitkä historia yritysten perustoimintona, mutta käsitteenä logistiikka on nuorempi, joka on syntynyt lähinnä kuvaamaan koordinointitehtäviä, joita tarvitaan eri hyödykkeiden kuljettamiseen. Näiden tehtävien kiitettävästi hoitaminen vaatii hyvin laaja-alaisen osaamisen muun muassa  jakelun ja eri palvelujen parissa. Samaan aikaan on kehitettävä kykyä johtaa ja seurattava yhteiskunnallisia asioita. Logistiikka on siis paljon muutakin, kuin pelkkää varastointia ja kuljetuksia.

 

Karrus (13, 2001) määrittelee kirjassaan logistiikan käsitteen seuraavasti:

 

“Logistiikka on materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus-ja muiden lisäarvopalvelujen sekä asiakaspalvelun ja -suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä.”

 

Incoterms 2010- toimituslausekekokoelma

 

Myyjän sekä ostajan tulee tavarakaupassa sopia tavaran toimitukseen kytkeytyvistä velvotteista. Näitä ovat, kuljetus- ja vakuutussopimus, toimenpidevelvoitteet, vienti- ja tuontitullaus, näihin liittyvät kulut sekä riskin siirto. Tämä tapahtuu käytännössä yksiselitteisesti koko maailmassa soveltamalla kansainvälisiä Incoterms-toimituslausekkeita. Toimituslausekkeiden tuorein versio Incoterms 2010 on otettu käyttöön 1.1.2011. On mahdollista soveltaa myös aikaisempia Incoterms-ehtoja, kunhan kaupan osapuolet ovat sopimusteitse asian hyväksyneet. Kussakin kaupassa myyjän ja ostajan on sovittava asia erikseen. (if.fi 2019)

 

Incoterms 2010-toimitusehtoja on lähdetty päivittämään ja Incoterms 2020-toimitusehdot julkaistaan maailmanlaajuisesti syksyllä 2019, myös Suomessa. (if.fi 2019)

 

Incoterms 2010 pitää sisällään

 • Tavaran toimitushetken (sis. luovutuksen, että vastaanoton sekä myyjän, että ostajan kannalta)
 • Myyjän sekä ostajan toimitukseen liittyvät toimenpidevelvoitteet
 • Toimitukseen liittyvät kustannukset (eriteltynä myyjän sekä ostajan vastuu eri kuluista). 
 • Vaaranvastuu / riskin siirtyminen. (if.fi 2019)

 

Mitä Incoterms 2010 ei sisällä

 • Kaupan osapuolten velvoitteita suhteessa kolmansiin osapuoliin (esim. huolitsija)
 • Tavaran omistusoikeuden siirtymistä (esim. omistuksenpidätystä)
 • Tavaran hintaa tai maksuehtoa. 

Kirjallisen kauppasopimuksen tulee aina sisältää Incoterms 2010-toimitusehdot. (if.fi 2019)

 

Incoterms toimituslausekkeita on11 kappaletta ja seuraavassa käydään ne lyhyesti yksitellen läpi

 

EXW – Ex Works (noudettuna lähettäjältä)

 • Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovittuna aikana sovitussa paikassa. Ostaja kantaa riskin koko kuljetuksen ajan.

 

FCA – Free Carrier (vapaasti rahdinkuljettajalla)

 • Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin sovittuna aikana sovitussa paikassa. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

 

FAS – Free alongside ship (vapaasti aluksen sivulla, nimetty laivaussatama – vain vesikuljetukset)

 • Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu aluksen sivulle laivaussatamassa. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

 

FOB – Free on board (vapaasti aluksessa, nimetty laivaussatama – vain vesikuljetukset)

 • Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

 

CFR – Cost and freight (kulut ja rahti maksettuina, nimetty määräsatama – vain vesikuljetukset)

 • Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on lastattu alukseen laivaussatamassa. Myyjä solmii kuljetussopimuksen, maksaa rahdin sekä hoitaa vientimuodollisuudet.

 

CIF – Cost and freight (kulut ja rahti maksettuina, nimetty määräsatama – vain vesikuljetukset)

 • Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa.

 

CPT – Carriage paid to (kulut maksettuna – nimetty määräpaikka)

 • Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin.

 

CIP – Carriage and insurance paid to (kuljetus ja vakuutus maksettuina – nimetty määräpaikka)

 • Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin.

 

DAP – Delivered at place (toimitettuna määräpaikalle, nimetty määräpaikka)

 • Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, valmiina purettavaksi. Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

 

DAT – Delivered at terminal (toimitettuna terminaalissa, nimetty määräpaikka)

 • Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi purettuna sovitussa terminaalissa. Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

 

DDP – Delivered duty paid (toimitettuna tullattuna, nimetty määräpaikka).

 • Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, tullattuna ja valmiina purettavaksi. Myyjä hoitaa sekä vienti- että tuontimuodollisuudet. (if.fi 2019)

 

Kahvin matka Vietnamista Tampereelle

 

Ennen kahvitilausta kävimme Vietnamissa tutustumassa kahviyritykseen, joka on ollut toiminnassa jo liki 23 vuotta. Meidät vastaanotti yrityksen 25-vuotias nuori naistoimitusjohtaja. Tutustumisen päätteeksi otettiin muutamat kahvinäytteet mukaan Suomeen paahdettavaksi ja testattavaksi. Testaamisen jälkeen valitsimme kahvinäytteiden joukosta kahvin, joka on maultaan poikkeuksellisen raikas, mausteinen ja pehmeä vihreän teen vivahteella. Ostimme kyseistä arabica-kahvia yhteensä 1020 kg eli 17, 60 kilon säkkiä raakakahvipapuja. Kahvien toimitusehto oli FOB, Free on Board eli vapaasti aluksessa, joka tarkoittaa sitä että myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista, kunnes tavarat on lastattu sovittuna toimitusaikana ostajan nimeämään alukseen laivaussatamassa. Myyjän vastuu tavarasta loppuu siihen, kun lähetys on lastattu laivaan (Logistiikan maailma). Myyjän vastuulla oli myös esimerkiksi hoitaa lähetykseen kuuluvat asiakirjat kuten tavaran alkuperätodistus (Certificate of origin, ICO Certificate of origin) konossementti eli merikuljetuksiin liittyvä asiakirja (Bill of lading), kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate), kauppalasku (Commercial invoice) sekä lähetysluettelo (packing list).

 

FOB toimituslausekkeen mukaan myyjän velvollisuuksiin ei kuulunut merikuljetussopimuksen solmiminen vaan se jäi meidän tehtäväksi. Toimituslausekkeen mukaan meidän vastuulla oli vastata tuontimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista.  Kilpailutimme kuusi suomalaista logistiikkayritystä, jotka tarjoavat sekä meri- että lentorahtia. Lentorahdilla lähetys saapuisi Suomeen viikossa, mutta se maksaa miltei 6000 euroa. Aloittelevalle yritykselle lentorahti ei ollut kaikista kustannustehokkain vaihtoehto. Kymmenien puheluiden ja sähköpostiviestittelyjen jälkeen saatiin hyvä tarjous merirahdista Varova Oy:lta. Otettiin Varovan tarjous vastaan sillä merikuljetuslähetyksen huolinnan lisäksi yritys hoiti myös kotimaan jatkorahdin, mikä taas helpotti meidän työtä. Meidän ei esimerkiksi tarvinnut mennä Vuosaaren satamaan vastaanottamaan kahveja eikä tekemään tullausta. Raakapavut toimitettiin suoraan Tampereelle yhteistyökumppanimme kahvipaahtimolle. Yhteen merikonttiin mahtuu tavaraa 20 tonnin edestä ja koska kahvin määrä oli sen verran pieni lähetys meni kappaletavarakontissa (LCL, less container load). Tällöin tilavuusehtona merikuljetuksessa oli 1cbm (cubic meter), joka vastaa 1000kg.

 

Varova hoiti Suomeen saapuvaa lähetystämme, mutta koska meidän oli saatava kahvit myyjän varastosta Ho Chi Minh-nimiselle laivaussatamalle meidän oli otettava yhteyttä Vietnamissa olevaan Varovan yhteistyökumppaniin, joka taas tämän jälkeen kommunikoi myyjän kanssa kahvin kuljetuksesta. Tässä välissä allekirjoitimme myyjän kanssa sopimuksen kahvin ostamisesta ja maksun suorittamisesta. Maksun siirryttyä myyjän tilille, vietnamilainen myyjä ja kuljetusyhtiö sopivat keskenään kahvin kuljetuksesta lähtösatamaan. Varova taas välitti vietnamilaiselle yhteistyökumppanilleen tiedon laivasta johon lähetys on lastattava sovittuna ajankohtana. Kahvien saavuttua lähtösatamalle (Ho Chi Minh) kahvista otettiin näytteet, joiden kustannuksista vastasi myyjä. 

 

Tavarat lastattiin nimettyyn laivaan 9.6.2019  ja laiva lähti matkaan Vietnamista 16.6.2019. Laiva seilasi Vietnamista Singaporeen ja siitä Hollannin kautta Suomeen Vuosaaren satamaan 6 viikon kuluttua lähetyksestä. Lähetyksen luovutusehtona oli Bill of lading, mikä tarkoittaa sitä että lähetys luovutetaan vain alkuperäistä konossementtia eli merirahtiin kuuluvaa asiakirjaa vastaan (ennakkosaapumisilmoitus). Sen lisäksi tarvittiin myös kopiot kaikista muista edellä mainituista asiakirjoista, joita myyjä oli lähettänyt meille Vietnamista postin kautta. Välitimme asiakirjat lähetyksemme huolitsijalle (Varova), joka vastasi lähetyksen tullauksesta ja kuljetuksesta määränpäähän saakka. Pitkän matkan jälkeen kahvit lopulta saapuivat Tampereelle 23.9.2019. 

 

LÄHTEET

 

Karrus, K. 2001. Logistiikka. Juva: WS Bookwell Oy.

http://www.logistiikanmaailma.fi/sopimukset/toimituslausekkeet/incoterms-2010/fob/

https://www.if.fi/yritysasiakkaat/vakuutukset/kuljetusvakuutukset/incoterms-2010

Ennakkosaapumisilmoitus. Sähköposti. Luettu 20.6.2019

Kommentoi