Tampere
17 Jun, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

Kakeibo: Kirjaamisen avulla tietoiseksi valinnoistaanKirjoittanut: Jemina Laitinen - tiimistä FLIP Solutions.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kakeibo -säästämisen taito
Fumiko Chiba
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

Raha on väline, jota tarvitsemme pärjätäksemme elämässämme. Nyt ei puhuta siitä, että sitä pitäisi olla paljon, vaan että sitä pitää olla sen verran, että pystyt maksamaan pakolliset menot ja mielellään niin, että sitä jäisi vielä vähän johonkin muuhunkin. Kuluttaminen ja säästäminen ovat mielenkiintoista peliä, koska mielen täytyy tehdä jatkuvasti päätöksiä kuluttamiseen liittyen. Meille tarjotaan joka suunnalta paljon ostoärsykkeitä sekä mahdollisuuksia kuluttaa, ja mainonta tekevät kuluttamisesta ärsyttävän helppoa, kun mielitekoja ja tarpeita luodaan uskomattoman kekseliäillä markkinointi toimilla.

Kakeibo on kotitalouden tilikirja, joka auttaa säästämään ja kuluttamaan viisaammin. Kakeibo ilmiönä on ollut Japanissa suosiossa jo yli sadan vuoden ajan. Kirjan ideana on muistuttaa oman kulutuksen tavoitteista ja tulla tietoisemmaksi omasta kuluttamisesta kirjanpidon avulla. Kyseinen teos on auttanut minua tulemaan tietoiseksi kuluttamisestani, kun siirryin vakituisesta kokoaikatyöstä täysipäiväiseen opiskeluun. Varsinkin silloin, kun elämäntilanne yhdessä osalta muuttuu, on oltava tietoinen omasta kuluttamisestaan ja valinnoistaan.

 

Kakeibon tarina

Kakeibo on säästämiseen ja viisaaseen taloudenpitoon ohjaava tilikirja, jonka perinne juontaa juurensa yli sadan vuoden taakse Japaniin. Kakeibon ideana on yksinkertaisesti kirjata ylös jokaisen kuukauden alussa tulot, pakolliset menot, kuinka paljon haluat säästää rahaa ja mitä tulee tehdä tavoitteeseen pääsemiseksi. (Chiba 2017)

Japanin ensimmäinen lehtinainen, Hani Motoko, levitti kakeibon vuonna 1994 yleiseen tietouteen, jotta kotirouvat oppisivat taloudenpitoa. Tämä lisäsi kotitalouksissa sekä japanilaisessa kulttuurissa naisten vapautta, kun he saivat tehdä talouteen liittyvät päätökset. Koko 1900-luvun ajan Japanin hallitus edisti aktiivisesti kakeibon käyttöä, jotta maa pystyi kilpailemaan läntisten talouksien kanssa. Japanilaisten kotitalouksien tuli tulla toimeen omillaan pienistä tuloista huolimatta, joten siksi säästeliäästi eläminen oli ehdottoman tärkeää. Edelleenkin kakeibo on Japanissa suosittu tapa säästää. Vaikka kakeiboja on erilaisia, on kaikille niille yhteistä tulojen ja menojen kirjaaminen ja kartoittaminen. (Chiba 2017)

Kakeibon idea on siis hyvin yksinkertainen, ja talouden kirjaamiseen on paljon erilaisia välineitä ja toimivia mahdollisuuksia, mutta kaksi vuotta Kakeiboa käytettyäni voin henkilökohtaisesti suositella sen käyttämistä. Varsinkin, jos exel-taulukot ja tarkka numeerinen kirjaaminen ei tunnu motivoivalta tai mielenkiintoiselta, voi Kakeibon avulla tarkka talouden kirjanpito muuttua mielenkiintoiseksi ja innostavaksi.

 

Miten Kakeibo käytännössä toimii?

Kakeibo sisältää sekä rahankäytön vuosi- että kuukausisuunnitelman. Vuosisuunnitelmassa kirjataan ylös, mitä menoja on odotettavissa vuoden aikana. Nämä voivat olla esimerkiksi lomat, juhlat, tapahtumat, käyttötavarahankinnat sekä elämänmuutokset (Beck 2018). Tämä kokonaiskuva auttaa hahmottamaan, kuinka paljon rahaa tulee säästää, jotta budjetti kattaa nämä kaikki kulut. Tämä myös mahdollistaa sen, että esimerkiksi lomalle lähdettäessä ei tule budjettiongelmaa tai esimerkiksi isompien juhlien järjestäminen ei aiheuta taloudellista stressiä.

Kuukausisuunnitelmassa taas keskitytään kuukausittaisiin menoihin, jotka ovat jaettu myös viikko- sekä päivätasolle. Kuukausisuunnitelma jakautuu rahankäyttösuunnitelmaan, viikoittaisiin menoihin sekä yhteenvetoon, jossa katsot, miten suunnitelmasi onnistui.

Rahankäyttösuunnitelmassa kirjataan ylös kaikki tulot, joista vähennetään pakolliset menot. Tästä summasta vähennetään summa, joka halutaan säästää. Tulokseksi tullut summa jaetaan viikkotasolle niin, että tiedät tarkan summan, kuinka paljon voit kuluttaa jokaisen viikon aikana niin, että pääset säästötavoitteeseesi. Viikoittaisissa menoissa kirjataan ylös kaikki menot päivätasolla sekä se, mihin raha on kulunut. Voit itse määritellä kategoriat itselle sopivalla tavalla, joten tämä tekee Kakeibosta myös käyttäjäystävällisen. Kuukauden päätteeksi tehdään yhteenveto, jonka tarkoituksena on katsoa, päästiinkö tavoitteeseen, mihin käytit liikaa rahaa, mitä teet toisin seuraavan kuukauden aikana ja mitä säästämiskeinoja keksit (Chiba 2017).

Käytännössä Kakeibo auttaa käyttäjäänsä pohtimaan seuraavia henkilökohtaiseen talouteen liittyviä kysymyksiä:

1. Kuinka paljon rahaa on käytössäsi?

2. Kuinka paljon haluat säästää?

3. Kuinka paljon kulutat?

4. Kuinka voit kehittyä?

(Chiba 2017)

Se, miksi Kakeibo on suosittu ja toimiva, voi olla se, että sen lähtökohta on pohtiminen. Ei pelkästään kirjaaminen ja numeroiden laittaminen ylös, mutta myös se, että ymmärtää rahankäyttöä ja siihen liittyviä aspekteja. Kuukauden lopussa tehtävä pohdinta auttaa myös näkemään omia kehityskohteita sekä oppimista kyseisen kuukauden aikana. Tämä neljän kysymyksen yhteenveto tuo mieleen vahvasti Proakatemialla käytetyn Motorolan.

 

Välttämättömyys vai mielihalu?

Rahankäyttöön liittyy paljon ajatuksia, tarpeita ja tunteita. Siksi onkin tärkeää, että ymmärtää mikä on välttämätön hankinta ja mikä taas mielihalu. Pohtia, mitä tarvitset oikeasti? Tähän on helppo sokaistua, koska tarpeita ja mielihaluja saadaan luotua jatkuvasti. Oivallisilla markkinointikeinoilla ja hyvin tehdyllä myynnillä saadaan luotua tärkeältäkin tuntuvia tarpeita, jotka tuntuvat välttämättömyyksillä vaikkeivat niitä olekaan. Tarvitsemme esimerkiksi ruokaa elääksemme, mutta ruuan ei tarvitse olla ravintola-aterioita (Beck 2018). Kun pohtii näitä kahta kategoriaa ja alkaa laittamaan ylös kulutustaan, voi huomata, miten rahaa saattaakin kulua todella paljon mielitekoihin ja turhuuksiin, jotka eivät loppujen lopuksi tuo edes onnea tai mielihyvää kuin pienen hetken.

Me usein myös uskottelemme itsellemme tarvitsevamme asioita, joita emme oikeasti tarvitse. On hyvin inhimillistä, että materialistiset asiat tuntuvat tärkeiltä tai välttämättömyydeltä. Onkin hyvä pohtia sitä, onko itsellä esimerkiksi materiaan liittyviä statussymboleita tai hetken mielihaluihin liittyviä kulutuksen kohteita, joista voisi karsia?

Kirjaaminen tuo tiedostamista. Tiedostaminen mahdollistaa oppimista.

Mikä tahansa tapa pitää kirjaa henkilökohtaisesta taloudesta on hyvä, jos se innostaa ja tulee tehtyä. Tärkeää on, että siitä tulee jatkuva tapa, johon liittyy suunnittelua ja pohdintaa. Lopulta huomaa, että kulutuksen seuraaminen on automaatio, joka tapahtuu aina ostoksia tehtäessä, vaikka kirjanpitovälinettä ei olisikaan mukana. Pohdinta auttaa siihen, että tunteella tehtyjä mielihaluihin perustuvia hankintoja tulee tehtyä vähemmän, koska opit hahmottamaan sitä, milloin ja miksi teet kyseisiä kulutusvalintoja.

Asioiden kirjaaminen ylös auttaa tiedostamisessa myös muillakin elämän osa-alueilla, ei pelkästään rahaan liittyen. Se auttaa missä tahansa asiassa, jossa haluat kehittyä ja tehdä muutoksen. Kirjaaminen voi tapahtua esimerkiksi tunteiden säätelyn ja hahmottamisen tueksi, ruokavalion muuttamiseksi terveyttä edistäväksi, palautumisen seuraamiseksi sekä levon ja unen määrän optimoimiseksi. Siksi esimerkiksi muistiinpanojen tekeminen on tärkeää oman tiimin kanssa pajatilanteessa dialogin ja kommunikaation kehittämiseksi. Sehän on myös kirjaamista, mikä tuo tiedostamista, joka mahdollistaa syvemmän ymmärtämisen ja oppimisen.

Kirjanpito ainakin taloudellisessa mielessä on varmasti jokaiselle tiimiyritykselle tuttua, ainakin toivottavasti. Mikä muu asia voisi olla sellainen, missä kirjanpito auttaisi hahmottamaan tilannetta ja löytämään toimenpiteitä kehittymisen kohteille?

 

Lähde:

Chiba, F. 2017. Kakeibo -säästämisen taito. Suomentanut Laura Beck. Englanninkielinen alkuperäisteos: Kakeibo -Japanice art of saving money. Bazar Kustannus Oy. 2. painot. Painettu: Latvia 2018.

Kommentoi