Tampere
22 May, Wednesday
6° C

Proakatemian esseepankki

Kahvilaliiketoiminta vol. 1Kirjoittanut: Iiris Määttä - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tässä esseessä käyn läpi ajatuksiani, odotuksiani, sekä tavoitteita projektimme Kahvila Lemmen suhteen. Näinhän siinä kävi, että Hurmos osti kahvilaliiketoiminnan marraskuussa 2023. Kahvila Lemmen projekitiimiin kuuluu minä, sekä Siiri Eronen. Ajatus ja mahdollinen haave kahvilayrittäjyydestä alkoi opintojeni ensimmäisenä keväänä, kun aloimme toisen tiimiyrittäjäkollegani kanssa harkitsemaan kahvilaliiketoiminnan ostamista. Pitkän pyörittelyn, harkinnan, sekä tarjousrumban jälkeen emme kuitenkaan päätyneet kauppoihin. Kuitenkin ajattelen, että sen oli tarkoitus mennä näin ja että oikea aika tulee, kun niin on tarkoitettu. Tällöin syntyi ajatus, ehkä haave lähteä kokeilemaan kahvilaliiketoimintaa tulevaisuudessa ja tässä sitä nyt ollaan.

Siirin kanssa yhteistyömme lähti siitä, kun alkusyksystä tuutorihommissa keskustelimme odotuksistamme, haaveistamme ja tavoitteistamme Proakatemialla. Huomasimme samana syksynä, että yhteistyömme on luontevaa ja kommunikointi on helppoa, aitoa ja rehellistä. Emme olleet aiemmin tehneet juurikaan töitä yhdessä, mutta syksyn myötä tutustuessamme luonnollisesti päädyimme yhteistyöhön.

 

Odotuksia?

 

Yleisesti en pidä liikojen odotusten tai oletusten asettamisesta, vaan uskon että parhaani tekemällä ja itseeni uskomalla pääsen kaikessa tekemisessäni maksimaaliseen lopputulokseen. Vaikka kuinka tahtoisin maalailla ainoastaan romanttisen ruusuisia kuvia mieleeni, on minun käteni sydämellä todettava, että risujakin mahtuu joukkoon. Odotukseni kahvilayrittäjyydestä ja tulevasta kesäsesongista, on se, että kiire tulee olemaan, vuorokausirajat saattavat paukkua, sekä kyseenalaistusta omia valintoja kohtaan voi tapahtua. Koen kuitenkin, että innokkuus ja visio Kahvila Lemmen tulevaisuudesta tulee viemään meitä valtavasti eteenpäin. Tiedostan, että tuleva vaatii paljon uuden opettelua, mutta näen sen erittäin positiivisena haasteena ja kaivattuna piristysruiskeena.

 

Tavoitteita?

 

Ensimmäisen kesäsesongin tavoitteena on saada kokonaiskuva liiketoiminnasta, tutustua asiakkaisiimme, jotta pystymme tarjoamaan juuri heille tarvittavan palvelukokonaisuuden myös tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille mahdollisimman positiivinen, mieleenpainuva, sekä helppo palvelukokemus. Tahdomme luoda tunteen, että asiakas on tervetullut pienellä kynnyksellä nyt, sekä tulevaisuudessa. Tämän varmistamme hyvällä asiakaspalvelulla, tuoreilla raaka-aineilla ja asiakkaan odotukset ylittävillä ja tarpeen täyttävillä tuotteilla. Tavoitteenamme on panostaa markkinointiin, sekä tehdä ns. kasvojenkohotus Lemmen brändi-ilmeessä. Hyvän asiakaspalvelun takaamme kattavalla perehdytyksellä, sekä mielekkään, inspiroivan ja hauskan työympäristön tarjoamisella. Visiomme on työllistää ensi kesänä mahdollisimman monta Hurmoksen jäsentä ja tulemme työskentelemään pääosin Lemmellä itse. Tavoitteenamme tulevan kevään ja kesän osalta on tottakai tehdä liiketoiminnasta kannattavaa ja tuottaa voittoa. Tähän tavoitteeseen pääsemme tekemällä katetuottolaskelmat, budjetoimalla menomme, sekä tulomme oikein. Tavoitteena kehittää kahvilan liiketoimintaa tuottamalla monipuolisempia palveluita asiakkaille, sekä innovoimalla uusia tuotteita myyntiin. Osuuskunta luo mielestäni mahdollisuuksia kahvilaliiketoiminnan aloittamiseen. Näitä hyötyjä voi tarkastella taloudellisten asioiden hoitamisen helppoudessa, sekä tiedon ja taidon tuomana pääomana. Tahtoisin luottaa siihen, että tarvitessa apua on saatavilla, kun sitä itse myös annan. Pidemmällä tähtäimellä mahdollisesti kahvilatoiminnan ympärivuotiseksi tekeminen voisi olla haaveissa. Henkilökohtaisia tavoitteitani on taas kehittää omia taitojani projektijohtamisessa, delegoinnissa, sekä isojen kokonaisuuksien hallitsemisessa.

 

Markkinointi ja brändäys

 

Kahvila Lemmen asiakaskunta on vahvasti painottunut lapsiperheisiin. Sijainti on Pikkukakkosen leikkipuisto, joka luo kehykset tulevalle brändäykselle, sekä markkinoinnille. Olemme molemmat Siirin kanssa olleet kiinnostuneita markkinoinnista ja oma sydämeni sykkii erityisesti viestinnälle. Kuten aiemmin kerroin, aiomme hoitaa markkinoinnin itse ensimmäisenä kesäsesonkina. Onneksemme Hurmoksesta löytyy markkinoinnin ammattilaisia, joten sparrailulla, luomalla selkeän markkinointisuunnitelman ja oikealla asenteella pääsemme varmasti pitkälle.

 

Työntekijät

 

On tärkeää, että jokainen työntekijä tuntee merkitystä tekemälleen työlle. Jokaista meistä motivoi raha, on se sanomattakin selvää, kun Proakatemialla opiskelemme. Tahdomme, että jokainen kokee arvoa tehdyssä työssään. Tahdomme rakentaa Lempeen avoimen, rehellisen tunnelman, joka mahdollistaa psykologisen turvallisuuden rakentumisen. Avoin kommunikaatio ja rehellinen palautteenanto on keskiössä hyvän työilmapiirin rakentamiseen. Henkilökunta tarvitsee hygieniapassin.

 

Kuinka onnistumme?

 

Kokosin itselleni oppimisen vuoksi, sekä yleisesti tietoa asioista, joita tulee ottaa huomioon kahvila- tai ravintolaliikettä perustaessa. Kahvilaliiketoimintaa aloittaessa teemme kannattavuuslaskelman, katetuottolaskelman tuotteista, sekä budjetointi yrityksen perustamisen vaativista alkuinvestoinneista. Lisäksi teemme kilpailija-analyysin, jonka tulee olla kattava ja mahdollisimman perinpohjainen näkemys kilpailijoista ja muista toimijoista alalla. (Raflakonsultti.fi) Listaan on koottu asioita, jotka tulee ottaa toiminnassa huomioon elintarvikelainsäädännön näkökulmasta.

  • Luvat ja sopimukset: Elintarvikehuoneistoilmoitus tulee tehdä sijaintikunnan elintarvikevalvontaan viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan alkua. (Ruokavirasto, ravintolan tai kahvilan perustaminen) Sopimuksia, joita tulee solmia, on mahdollinen vuokrasopimus paikasta, vedestä, sähköistä sekä tapauksessamme kahvilamökistä. Kahvila Lempi on solminut sopimukset Tampereen kaupungin kanssa. On tärkeää solmia kirjallinen sopimus, jotta molemmat osapuolet tietävät mihin sitoutuvat, sekä molempien osapuolien oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta sopimusten sitominen on tärkeää. Lisäksi on ylläpidettävä omavalvontaa. Omavalvonta on yrityksen oman toiminnan riskienhallintajärjestelmä. Omavalvonnassa tulee käydä ilmi se, miten hallitsemme toiminnan riskit ja miten tarvitessa virheiden korjaus tapahtuu. Tarvitessa tulee hakea anniskelulupa Aluehallintavirastosta. Huomioon otettavia lupia ovat myös palo- ja pelastusviranomaistarkastus, sekä musiikkilupa. (Ruokavirasto, ravintolan tai kahvilan perustaminen)
  • Toiminnan suunnittelu: Raaka-aineiden vastaanotto, sekä säilytys tulee suunnitella huolellisesti. Tähän kuuluu ruuan valmistuksen prosessi, joka tulee hoitaa vastuullisesti ehkäisemällä raaka-aineiden ja valmiiden ruokien välistä riskikontaminaatiota. Tuotteilla on erilaiset lämpövaatimukset, jolloin kylmiötilassa tulee olla eri lämpötila-alueita tai kylmiöitä eri lämpötilassa.Tuotteiden varastointi ja kuljetus tulee hoitaa hygieenisesti, sekä allergiaa aiheuttavat ainesosat tulee pitää erillään sekä toisistaan, että elintarvikkeista, joihin niitä ei ole tarkoitettu. On tarpeellista huolehtia, että kuluttajaa ei johdeta harhaan. Tämän varmistamine tapahtuu niin, että elintarvikkeista annetaan riittävät ja oikeat tiedot. Materiaalit, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, tulee olla soveltuvia elintarvikekäyttöön ja haluttuun käyttötarkoitukseen. Tällä ehkäistään haitallisten kemikaalien joutuminen elintarvikkeisiin. Tuotteiden jäljitettävyys tulee olla kunnossa, eli elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tulee olla mahdollista jäljittää jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa. (Ruokavirasto, ravintolan tai kahvilan perustaminen)

Lähdeviitteet:

Ruokavirasto. Ravintolan tai kahvilan perustaminen. Verkkosivu.

Viitattu 22.11.2023

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/pk/ravintolan-perustaminen/ravintola_muistilista_fi.pdf

Raflakonsultti.fi. Antti Sumukari. Kilpailija-analyysin merkitys kahvilalle/ravintolalle. Verkkosivu.

Viitattu 22.11.2023

https://raflakonsultti.fi/kilpailija-analyysin-merkitys-ravintolalle-kahvilalle/

Kommentoi