Tampere
15 Jun, Saturday
17° C

Proakatemian esseepankki

Johtamisen kolme kootaKirjoittanut: Jonna Leiniö - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Taito kysyä, kuunnella ja kannustaa muodostavat osan hyvästä johtajasta. Dialogitaidot ovat vahvassa asemassa nykypäivänä niin esimiehellä kuin työntekijälläkin. Avoin ja aktiivinen keskustelukulttuuri johtajan ja johdettavien välillä on tärkeää. Johtaja on onnistunut silloin, kun hänelle uskalletaan kertoa myös negatiivisista asioista. Kysymisen tärkeys johdettavilta on suuri, sillä se luo välittämisen tunteen, joka taas luo sitoutumista. Kysymykset ovat kuitenkin turhia, jos kuuntelemisen taito puuttuu. Kuuntelemisen jälkeen on tehtävä toimenpiteitä sen esittämiseksi, että vastauksia on kuunneltu. Johtajalta vaaditaan kannustusta ja luottamusta johdettavan tekemiseen. 16 ihmisen tiimiyritys tuo kuitenkin omat haasteensa kolmelle koolle.  Tiimiyrityksemme käynnistyi tammikuussa 2020 ja minut valittiin ensimmäisenä team leaderin pestiin, vailla kokemusta johtamisesta. Omia kompastuskiviä olivat osakseen juurikin kysyminen, kuuntelu ja kannustaminen.

 

KYSYMINEN

Kysymyksissä haasteita tuotti se, että silloin moni halusi kertoa oman mielipiteensä hyvin pitkästi, vaikka se olisikin ollut tiivistettynä sama kuin muutaman edellisen vastaus. Tällöin tilanteet muuttuivat äkkiä pitkäveteisiksi ja silloin joiltain oli hyvin vaikea saada vastauksia irti, sillä turhautuminen tilanteiden venymiseen oli suuri. Kuitenkin koimme, että kaikkien mielipiteet olisivat olleet merkityksellisiä, sillä niin olisimme saaneet moneen asiaan erilaisia näkökulmia.

 

Myös kysymyksien oikein muotoilu on tärkeää, jotta saisi mahdollisimman yksinkertaisesti paljon informaatiota irti ja vieläpä tehokkaasti niin, että tilanteet eivät pitkity. Saatoimme johtoryhmän kanssa myös joskus kysellä liikaa, ehkä sellaisistakin asioista, joista ei olisi tarvinnut. Toisaalta taas joskus olisimme voineet kysyä enemmän. Koen tärkeinä myös sellaiset kysymykset ja keskustelut, joita ehkä kahvipöytäkeskusteluissa olisi tullut kysyttyä kahden kesken tai pienissä ryhmissä. Koronapandemian vuoksi aiheutuva poikkeustila aiheutti sen, että yhteisiä kahvitaukoja ei harmikseen ollut, sillä toimimme etänä. Tiimiyrityksessä toimiminen on vaikeaa, sillä on monia asioita, joista jotkut eivät välitä ja joillekin se saattaa olla sydämen asia. On siis vaikea tietää, kenelle tietyt asiat ja kysymykset tulisi kohdistaa, jotta kukaan ei kuitenkaan tunne jäävänsä ulkopuoliseksi tai käsittelevänsä turhaa asiaa.

 

KUUNTELU

Kuinka kaikki tuntevat tulleensa kuulluksi? Tähän en vielä tiedä vastausta. On tärkeä kuunnella johdettaviaan, sillä yleensä heiltä tulee kaikista tärkein tieto ja ideat liittyen yrityksen ja tiimin toimintaan ja kehittämiseen. Myös palautteen pyytäminen, antaminen ja kuuntelu ovat tärkeä osa tekemistä, sillä vain niin voi kehittyä johtajana, tiimiläisenä ja yrittäjänä. Kuuntelussa tärkeintä on se, että kertova osapuoli tuntee tulleensa kuulluksi. Aito keskittyminen ja ymmärrys tilanteessa luovat luottamusta työyhteisössä ja tiimissä.

 

Kuten aikaisemmin mainitsin, tiimissämme on pienoisena ongelmana se, että vastaukset saattavat venyä pitkiksi, emmekä välttämättä kuule kaikkien mielipidettä. Päätöksenteossa on siis vaikea luottaa siihen, että kaikki voivat tuntea tulleensa kuulluksi. Tulevaisuudessa johtaessani pienempää tai suurempaa tiimiä, panostan aitoon kuunteluun ja kysymysten esittämiseen. Kuuntelun jälkeen on myös mahdollisuuksien mukaan näytettävä toteen se, että johdettavia on kuunneltu.

 

KANNUSTAMINEN

Kannustamiseen liittyy luottamus niin, että antaa toiselle tilaa onnistua omalla tavallaan. Johtajan on kuitenkin hyvä olla läsnä ja valmis auttamaan, mutta kannustettava myös itsenäiseen toimintaan ja onnistumiseen. Kannustava ilmapiiri ja tilan antaminen luovat luottamusta puolin ja toisin. Kannustamista tulisi tapahtua koko työyhteisön tai tiimin kesken, eikä pelkästään johtajan suunnalta. Tiimissämme on vielä harjoiteltava kannustamista, itseni mukaan lukien. Monesti jonkun kertoessaan jonkin idean, saatoimme esittää vaikeita kysymyksiä, emmekä ehkä todellisuudessa uskoa toisen ideaan. Tämähän tuntuu ikävältä etenkin silloin, kun se sattuu omalle kohdalleen. Meidän kaikkien on siis opittava pitämään mölyt mahassamme ja kannustamaan toisiamme eteenpäin, vaikkemme itse välttämättä uskoisi ideaan täysin. Kannustamisella ja positiivisuudella on suuri merkitys tiimin hyvinvointiin ja luottamukseen.

 

ESIMERKKI

Hyvä johtaja ohjaa esimerkillään parhaiten. Itse en ollut team leader pestissäni tässä kaikkein paras projektien osalta. Tuntui, että aika oli kortilla ja piilouduin ehkä liikaa sen taakse. Todellisuudessa en myöskään tiennyt, mikä minua olisi kiinnostanut ja mistä olisin lähtenyt liikkeelle. Toimin esimerkillisesti kuitenkin kirjapisteiden ja käynnissä olevien kurssien suhteen. Tarvittavat kirjapisteet sain tehtyä etuajassa ja vieläpä extraa päälle. Toisaalta taas, kirjoittaminen on minulle helpompaa kuin toisille. En kuitenkaan ehkä osannut kannustaa ja motivoida muita tarpeeksi esseiden kirjoituksessa. Sillä jokainen piste, jonka keväällä teimme, on syksyltä pois ja tilaa jää enemmän keväältä uupuneisiin projekteihin.

 

TÄRKEÄÄ

Tulevaisuuden johtamistilanteissa tärkeintä on siis luoda mahdollisimman paljon keskustelua johdettavien kanssa. Kysyä oikeat kysymykset jatkokysymysten kera. Kuunnella aidosti ja tehdä muutoksia tarvittaessa. Kannustaa ja pitää yllä positiivista ilmapiiriä luottaen siihen, että asiat hoituvat niihin liikaa itse puuttumatta.

 

 

 

LÄHTEET

 

Tjäder, J. 2017. Hyvä johtaja kysyy, kuuntelee ja kannustaa. Työpiste verkkolehti. Luettu 29.6.2020.

 

Hyvä johtaja kysyy, kuuntelee ja kannustaa

Kommentoi