Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Itseluottamuksen anatomiaKirjoittanut: Elmeri Sikala - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mindset: menestymisen psykologia
Carol S. Dweck
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.
Elmeri Sikala&Erika Niemi

Itseluottamuksen anatomia

 

Johdanto

Itseluottamus on yksi harvoista asioista, joka yhdistää jokaista maailman ihmistä. Riippumatta sukupuolesta, maanosasta, poliittisesta suuntauksesta, uskonnosta, ihonväristä, yhteiskuntaluokasta tai iästä, jokainen ihminen omaa jonkinlaisen itseluottamuksen. Kokonaan toinen kysymys on, miten vahva tai heikko henkilön itseluottamus on ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Itsetunto, -varmuus ja -luottamus ovat kaikki eri asioita, mutta miten ne eroavat toisistaan? Miten itseluottamus muodostuu, voiko sitä vahvistaa ja millä keinoin? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme vastauksia tässä artikkelissa. Käytämme lähteenä Carol S. Dweckin Mindset ja Janne Viljamaan Itse tunto kuntoon kirjoja sekä aihetta käsitteleviä nettijulkaisuja.

Kehotamme lukijaa myös pohtimaan omalta kohdalta seuraavia kysymyksiä. Onko sinulla hyvä itseluottamus? Miten sen määrittelet? Onko joku koetellut sinun itseluottamustasi? Onko joku yksittäinen hetki tai tapahtuma vaikuttanut merkittävästi itseluottamuksesi kehitykseen? Annatko itsevarmuuden määrittää sinut ihmisenä tai annatko sen vaikuttaa johonkin toimintaasi? Lisäsimme lähdeluettelon perään Janne Viljamaan Itsetunto kuntoon kirjasta itseluottamus testin, jolla lukija voi testata omaa itsetuntoaan.

 

Mitä on itseluottamus? Miten se eroaa itsetunnosta ja -varmuudesta?

Itsetunto ja itsevarmuus ovat avaintekijöitä siinä, miten tyytyväinen ihminen on elämäänsä ja miten hän siinä toimii. Ne nivoutuvat tiiviisti yhteen ja vaikuttavat toisiinsa, mutta ne ovat kuitenkin eri asioita samanlaisuuksista huolimatta.

Itsetunto on perusasenne itseään kohtaan, miten tyytyväinen tai ylpeä on omasta itsestään ihmisenä. Vastaa kysymyksiin, miten suhtaudut itseesi? Kuinka paljon arvostat itseäsi? Kun itsetunto on kunnossa, on helpompi suhtautua itseensä ja muihin lempeästi ja hyväksyvästi. Tällöin voi tunnustaa omia virheitä ja mokia, mutta silti pohjimmiltaan pitää itseään hyvänä tyyppinä. Hyvän itsetunnon omaava uskaltaa olla oma itsensä ja seisoa omien mielipiteidensä takana. Itsetunto=oleminen

Itsevarmuus on luottamus omiin taitoihin ja kykyihin, missä olet hyvä tai mistä uskot suoriutuvasi hyvin. Voit siis olla paljon itsevarmempi yhdellä osa-alueella kuin toisella. Aito itsevarmuus on eri asia kuin ylimielisyys tai itsekeskeisyys. Itsevarmoille ihmisille kehittyy kyky antaa arvoa jollekin asialle tai ihmiselle, sekä käsitellä niitä hienotunteisesti. Tätä kutsutaan kunnioitukseksi. He soveltavat sitä itseensä, mutta ennen kaikkea kaikkeen ympärillään olevaan, oli kyseessä sitten ihmiset, ajatukset, työ tai jopa eläimet.

Itseluottamus kuvaa uskomusta siitä, kuinka kykenevä olen. Arvo, jonka annat itsellesi tekemisiesi perusteella, eli suorituksiesi pohjalta. Itseluottamuksesta puhutaan myös, pystyvyyden tunteena tai minäpystyvyytenä. Se ei myöskään ole pysyvä olotila, vaan voi vaihdella asiayhteyden mukaan paljonkin. Itseluottamus=tekeminen

 

Sanna Leino (2015) kuvaa artikkelissaan Itsetunto ja itseluottamus tasapainoon neljä erilaista itsetunnon ja itseluottamuksen yhdistelmää:

 1. Vahva itsetunto ja vahva itseluottamus

Tämä olisi ihannetila, sillä arvostamme itseämme ja uskomme omiin kykyihimme, ilman saavutuksia ja suorituksia. Vaikka toiset olisivat täysin eri mieltä kanssamme, pystymme silti seisomaan meille tärkeiden arvojen takana.

 1. Heikko itsetunto ja vahva itseluottamus

Huono itsetunto ja hyvä itseluottamus johtaa usein suoritusten ja saavutusten jahtaamiseen. Tämä kombinaatio voi olla peruja siitä, että meitä on lapsena kiitelty lähinnä vain, kun olemme saavuttaneet jotain, mutta muuten rakkauden ja välittämisen osoitukset ovat jääneet vaimeiksi. Mieli ei kuitenkaan voi hyvin ennen kuin opimme arvostamaan itseämme ilman saavutuksia. Heikon itsetunnon ja vahvan itseluottamuksen yhdistelmä näkyy esimerkiksi siten, että hamuamme statuksia, mutta olomme on tyhjä sisältä. Tämä voi johtaa myös kovaan pelkoon aseman tai statuksen menettämisestä, koska oma minuus on rakennettu vahvasti saavutusten varaan.

 1. Vahva itsetunto ja heikko itseluottamus

Kun omaamme vahvan itsetunnon pystymme seisomaan meille tärkeiden asioiden ja arvojen takana sekä arvostamme itseämme. Kuitenkin olemme epävarmoja omista kyvyistämme, pelkäämme yrittämistä ja epäonnistumista, emmekä usko saavuttavamme tavoitteitamme. Itseluottamusta on suhteellisen helppo kasvattaa, joten tämän yhdistelmän paikkaaminen ei pitäisi olla vaikeimmasta päästä.

 1. Heikko itsetunto ja heikko itseluottamus

Tämä on näistä neljästä haastavin yhdistelmä, sillä luottamus omiin kykyihimme on vähäistä tai emme arvosta itseämme. Mukaudumme toisten mielipiteisiin, sillä emme uskalla tuoda julki meille tärkeitä asioita. Saatamme myös hakea arvostusta ulkoisilta tekijöiltä, kuten esimerkiksi tavaroilla ja muulla materialla.

 

Mistä itseluottamus syntyy ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?

Itseluottamus kuvaa uskomusta siitä, kuinka kykenevä olen. Itseluottamuksesta puhutaan myös pystyvyyden tunteena tai minäpystyvyytenä. Se ei kerro sitä mihin oikeasti pystymme, vaan sen mihin uskomme pystyvämme. Pohja itseluottamukselle luodaan lapsuudessa ja kasvatuksen rooli itseluottamuksen synnyssä on merkittävä. Myös menneisyydessä koetut kokemukset ja yksilön temperamentti vaikuttavat itseluottamuksen kehittymiseen.

Useimmilla meistä on jokin lapsuuden/varhaisnuoruuden muisto, joka vaikuttaa itseluottamukseen vielä aikuisiälläkin. Vanhemman ajattelematon kommentti, opettajalta saatu kehitysehdotus tai vaikka luokkakaverin arvostelu taidoistasi liikuntatunnilla saattavat jättää lähtemättömän jäljen itsetuntoon. Yksilön uskomus kyvystään oppia uusia taitoja ja sitä kautta kynnys uusien asioiden kokeilemiseen voi kasvaa. Tällainen ajatusmalli itsessään huonontaa henkilön mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja oppia uutta (Dweck 2020).

Kasvatuksen roolia itseluottamuksen synnyssä ei varmasti voi liikaa korostaa. Omalla esimerkillään ja puheillaan vanhemmat vaikuttavat tahtomattaan lapsen uskoon omiin kykyihinsä, mahdollisuuksiin oppia uutta sekä koko ajatusmaailmaan.

Myös temperamentti vaikuttaa itseluottamuksen kasvuun. Jotkut yksilöt omaavat luonnostaan kasvun asenteen, jonka ansioista he ajattelevat voivansa aina kehittää kykyjään sekä oppia uutta. Kasvun asenteen omaksuneet yksilöt eivät lannistu kokemistaan vastoinkäymisistä, vaan kokevat ne haasteena. On mielenkiintoista, kuinka esimerkiksi täsmälleen samanlaisen kasvatuksen saaneet sisarukset voivat olla itseluottamukseltaan täysin erilaisia. Kirjassaan Dweck kuitenkin korostaa asenteen merkitystä ja vakuuttaa sen olevan tärkeämpää kuin lahjakkuudet tai luonteenpiirteet.

Itseluottamuksemme voidaan musertaa pitkäaikaisella lyttäämisellä ja vähättelyllä. Jos olemme pitkään eläneet ympäristössä, jossa meille on viestitetty, että emme oikein osaa mitään eikä meistä ole oikeastaan mihinkään, alamme lopulta itsekin uskoa siihen. Tällöin meille muodostuu vääristynyt uskomus meidän kyvyistämme, sekä huono tunne omasta pystyvyydestämme.

Ei ole väliä minkä ikäisenä toksinen ja vähättelevä ilmapiiri iskee itseluottamukseesi, samat vaikutukset sillä saadaan aikaan. Korkea itseluottamus ja iän kerryttäneet kokemukset vähentävät riskiä osua itseluottamuksen ytimeen. Lapsuudesta asti alkaneella vähättelyllä voi saada pitkäaikaisia ongelmia henkilön minäkuvaan ja itseluottamukseen, mutta nämäkin ovat korjattavissa ajan ja työnteon kanssa.

Kaikki ihmissuhteet ympärilläsi vaikuttavat itseluottamukseesi, esimerkiksi vanhemmat, ystävät ja parisuhde. Jos yhdessä suhteessa tai suhdepiirissä sinua vähätellään ja painetaan alas, vaikuttaa se väistämättä itseluottamukseesi, vaikka muissa suhteissa olisikin terve ja kannustava ilmapiiri.

 

Kuinka kasvattaa itseluottamusta?

Itseluottamus alkaa itsetunnosta. On tärkeää tuntea asiat, jotka ovat itselle merkityksellisiä. Mitkä asiat saavat innostumaan ja mitkä vastaavasti eivät kiinnosta tai saavat ahdistumaan. Joskus on myös hyvä hieman kyseenalaistaa uskomuksia, joita sinulla on itsestäsi. Oletko kenties ajatellut aina olevasi heikko oppimaan kieliä, onneton piirtäjä tai huono esiintyjä?

Carol S. Dweck käsittelee kirjassaan paljon asenteen vaikutusta ihmiseen ja yksilön taitoihin. Dweck korostaa kasvun asenteen merkitystä, jonka omaksuneet ihmiset ovat saavuttaneet merkittäviä tuloksia omissa tehtävissään. Kasvun asenne mahdollistaa ihmisen ajattelemaan omien kykyjen olevan kehitettävissä, eikä vain esimerkiksi lahjakkuuteen perustuvia, ennalta määrättyjä ja muuttumattomia. Myös kirjassa Itsetunto kuntoon sivutaan samaa asiaa; ”Kuuluisa psykologi Philip Zimbardo Stanfordin yliopistosta on todennut, että minäpystyvyys ennustaa paremmin elämässä menestymistä kuin todelliset kyvyt. Matalan minäpystyvyyden omaava ihminen tyytyy helppoihin ja tavanomaisiin ratkaisuihin.” (Viljamaa 2008, 37)

Itseluottamusta nostattaaksesi voit tehdä listan asioista, joissa olet hyvä. Suomalaiset ovat perusluonteeltaan vaatimattomia ja omien kykyjen sanoittaminen saattaa tuntua ylpeilyltä. Hyvä itseluottamus kuitenkin pohjautuu usein omien osaamisten tuntemiseen, eikä niitä ole häpeällistä tuoda esiin. Älä siis vähättele itseäsi töissä tai varsinkaan mielessäsi. Listaan voit kirjata kaiken, missä koet olevasi hyvä; harrastuksissa, työntekijänä, ystävänä, tiimikaverina tai perheenjäsenenä.

Palautetta keräämällä voi myös vahvistaa itseluottamusta ja -tuntoa. Toisinaan ympärillä olevat ihmiset osaavat sanoittaa osaamisemme ja taitomme selkeämmin kuin me itse. Ulkoinen palaute on aina tärkeää, sillä rakentavakin palaute auttaa kehittymään ja tunnistamaan sellaisiakin kykyjä, joista emme itse välttämättä edes ole tietoisia. Palautteenannossa ja -vastaanottamisessa tulee kuitenkin aina muistaa toisen kunnioitus sekä hyvän palautteenantotavan mukainen toiminta.

Välillä on hyvä kokeilla jotain uutta sekä uskaltaa antaa mahdollisuus epäonnistumiselle. Uuden oppiminen ja onnistumisen kokemukset kasvattavat itseluottamusta sekä rohkeutta kokeilla uusia asioita. Uutta opetellessaan tulee myös väistämättä joskus epäonnistunut olo. Vaikeista tilanteista selviytyminen kasvattaa luottamusta siihen, että kaikesta selviää, eivätkä haasteet jatkossa enää tunnu niin pelottavilta.

Itseluottamuksen suurin vihollinen on epävarmuus, mutta älä anna sen jarruttaa sinua. Opettele ottamaan paikkasi yhteisössä; aloita keskustelu, kerro näkemyksiäsi, anna palautetta ja jaa ideoitasi. Muista myös, että usein olemme itse pahimpia kriitikoita. Kun jaat ajatuksiasi avoimesti muille, saat niistä myös välitöntä palautetta. Onnistuneet vuorovaikutustilanteet vahvistavat luottamustasi pärjäämiseesi.

Tärkeintä itseluottamuksen kasvattamisessa, kuten uuden oppimisessa ylipäätään on asenne. Luota itseesi ja anna itsellesi mahdollisuus onnistua. Tärkeää on muistaa edetä pienin askelin ja iloita jokaisesta onnistumisesta.

 

Huonon itseluottamuksen ja -tunnon stressaavuus

Stressin säätelemiseen ja vähemmän stressaavaan elämään on useita toimivia käytännön vinkkejä, mutta niin kauan, kun ajatuksia ja arjen valintoja ohjaavat käsitykset itsestämme ovat vinksin vonkin, stressinhallintavinkit toimittavat lähinnä laastarin virkaa. Jos joudut jatkuvasti miettimään mitä sanot, miten istut, mitä puet päällesi, miten hengität, mitä osaat, etc. on kehosi jatkuvassa stressitilassa ja tämä kuormittaa niin henkisesti kuin fyysisestikin ihmistä. Olisi tärkeä saada itseä koskevat käsitykset tasapainoon, sekä oppia luottamaan itseensä

Uusien asioiden mm. työtehtävien kokeileminen huonolla itseluottamuksella on äärimmäisen stressaavaa, sillä mielessä pyörii vain uskomus omasta kykenemättömyydestä. Mikä on pahinta mitä voi käydä, jos et osaa jotain? Moka? Onko se maailmanloppu? Virheistä voit saada vain arvokasta oppia, ei kannata antaa minkään tai kenenkään, edes itsesi jarruttavat tekemisiä tai kokemuksiasi.

 

Pohdinta

Aiheeseen syventyessämme huomasimme useasti, kuten arvata saattaa, itseluottamuksen olevan hyvin monisyinen asia. Tausta, luonteenpiirteet ja asenne, kasvuympäristö, ihmissuhteet ja onnistumiset vaikuttavat kaikki ihmisen itseluottamuksen syntymiseen, vahvistumiseen ja heikkenemiseen. Merkittävää itseluottamuksen synnyssä on, että jokaisen ihmisen kohdalla eri asiat vaikuttavat hieman eri tavalla. On kuitenkin olemassa yleisiä suuntaviivoja, jotka yleensä ovat isossa roolissa itseluottamuksen syntyyn. Yksi kaikkia koskeva ja Carol S. Dweckin mukaan tärkein tekijä myös itseluottamuksen muodostumisessa on asenne.

Hyviä kysymyksiä ovat, minkä verran, ja missä vaiheessa ihmisen on mahdollista alkaa ajatella omaa asennettaan sekä sen vaikutusta omaan käyttäytymiseen, suhtautumiseen, ajatteluun ja sitä kautta kehitykseen.

Aihe sai myös syventymään ajattelemaan omaa itsetuntoa ja -luottamusta, sekä sen rakentumista tai rakoilua. Mitkä asiat sitä on kasvattanut ja mitkä taas romuttanut elämän eri vaiheissa. Itseluottamus testi oli pysäyttävää tehdä ja siitä sai paljon ajateltavaa, sekä reflektoitavaa omaan tekemiseen.

 

LÄHTEET

Dweck C. 2020 Mindset: Menestymisen psykologia. Äänikirjan on kustantanut Viisas elämä. Alkuperäinen teos on julkaistu vuonna 2006 englanninkielisenä.

Koljonen L. 9.6.2017 Itseluottamus on synnynnäistä, itsevarmuus vain tunnetila: älä siis anna epävarmuuden rajoittaa liikaa elämääsi. Viitattu 2.12.2022 https://anna.fi/hyvinvointi/itsetuntemus/itseluottamus-synnynnaista-itsevarmuus-vain-tunnetila-ala-siis-anna-epavarmuuden-rajoittaa-liikaa-elamaasi

Leino S. 13.12.2015 Itsetunto ja itseluottamus tasapainoon. Viitattu 2.12.2022 https://blogit.terve.fi/stressitohtori/itsetunto-ja-itseluottamus-tasapainoon/

Viljamaa J. 2008 Itsetunto kuntoon. Kustantaja Messon.

 

 

ITSELUOTTAMUS TESTI (Itsetunto kuntoon, Janne Viljamaa)

Vastaa seuraaviin väitteisiin kyllä tai ei, jos saat yli 20 kyllä-vastausta, niin itsetuntosi on kovalla koetuksella.

 

 1. Minulle on tyypillistä olla muiden kanssa samaa mieltä ja välttää ristiriitoja kyllä/ei
 2. Annan mieluummin periksi kuin olen eri mieltä             kyllä/ei
 3. Tavallisuus on hyve             kyllä/ei
 4. Turha tehdä itsestään numeroa             kyllä/ei
 5. Ajattelen uusien ihmisten kanssa aina mitä he pitävät minusta             kyllä/ei
 6. Täydellisyydentavoittelu estää minua yrittämästä uusia asioita             kyllä/ei
 7. Työssä ja kotona olen kaksi eri persoonaa             kyllä/ei
 8. Minun on vaikea avautua edes lähimmille ihmisille             kyllä/ei
 9. Joudun jatkuvasti antamaan ihmissuhteissa enemmän kuin saan itse takaisin kyllä/ei
 10. Tulen helposti hyväksikäytetyksi             kyllä/ei
 11. Kieltäytyminen on vaikeaa             kyllä/ei
 12. Teen usein liikaa töitä kotona tai työssä, koska en pidä puoliani             kyllä/ei
 13. Ristiriitojen välttäminen on tärkeä osa minua             kyllä/ei
 14. Kukaan ei saa pahoittaa mieltään takiani. Annan ennen periksi             kyllä/ei
 15. Hankalia ihmisiä pitää ymmärtää             kyllä/ei
 16. Peritty lahjakkuus määrittää elämässä menestymisen             kyllä/ei
 17. Vertailen itseäni usein muihin, menestyneempiin ihmisiin ja olen kateellinen kyllä/ei
 18. Olen päättämättömyyttäni menettänyt monia hyviä tilaisuuksia elämässä kyllä/ei
 19. Haluaisin muuttaa elämäni suuntaa, mutta en uskalla             kyllä/ei
 20. Olen turvallisuushakuinen             kyllä/ei
 21. Minua voi kutsua mukautuvaksi ja sopeutuvaksi             kyllä/ei
 22. Muiden ihmisten rajoittaminen ja käskeminen on minulle vastenmielistä kyllä/ei
 23. Tyydyn mieluummin asemaani kuin kilpailen muiden kanssa             kyllä/ei
 24. Itseni esille tuominen ahdistaa minua             kyllä/ei
 25. Puhun vain, jos minulla on asiaa             kyllä/ei
 26. En koskaan keskeytä puhekumppaniani             kyllä/ei
 27. Kuuntelen aina tarkkaan, mitä toisella on sanottavaa             kyllä/ei
 28. Minua voi kutsua miellyttäväksi             kyllä/ei
 29. Joskus haluan päästä eroon miellyttävyydestäni ja sanoa suoraan kyllä/ei

 

 

Kommentoi