Tampere
19 May, Sunday
21° C

Proakatemian esseepankki

Intuitio päätöksenteossaKirjoittanut: Outi Kattelus - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Intuitio ja tunteet
Salonen, Eveliina
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Millä perusteella sinulla on tapana tehdä päätöksiä? Ja oletko ylipäätään pohtinut sitä, millaisille asioille annat painoarvoa päätöksenteossa ja miksi? Itse tiedostan tekeväni paljon päätöksiä intuition perusteella ja mitä suurempi asia on kyseessä, sitä enemmän annan intuitiolle myös painoarvoa. Olen oppinut luottamaan siihen ”tunteeseen”, että näin vain kuuluu tehdä tai näin asioiden vain kuuluu mennä. Mutta mikä intuitio oikeastaan on ja kannattaako sitä kuunnella, varsinkaan niissä suurissa päätöksissä.

 

Intuitio

Mikäli suhtaudut skeptisesti intuitioon ja sen merkityksellisyyteen, haluan ensimmäisenä nostaa esiin sen, että jopa 87 % Nobelin palkinnon saaneista tutkijoista on kertonut intuitiolla olevan erittäin suuri rooli tieteellisen läpimurtonsa tekemisessä. Sen lisäksi, että tutkijat käyttävät intuitiotaan, myös monet yritysjohtajat vannovat sen nimeen, kuten Steve Jobs ja Oprah Winfrey. (Salonen 2017, 18.) Intuitio ei siis ole hömppää, vaikka sille ei välttämättä löydy omaan järkeen sopivia perusteita.

Intuition lisäksi on myös toinen, rationaalinen tapa ajatella. Tätä rationaalista ajattelutapaa on korostettu huomattavasti ja onkin ajateltu, että se on oikea tapa ajatella. Tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että intuitiivinen ajattelu on päätöksentekoprosesseissamme merkittävässä roolissa rationaaliseen ajatteluun verrattuna. Tutkijoiden mukaan jopa 98 % aivotoiminnasta perustuu intuitioon. (Salonen 2017, 18─19.)

Intuition merkitys elämäämme on suuri, mutta silti sen määritteleminen on äärimmäisen haastavaa. Osa tutkijoista pitää intuitiota osana psykologian osa-alueita, toiset puolestaan ajattelevat sen olevan itsenäinen asia. Pelkästään psykologian parissa intuitiolle on kymmeniä erilaisia määritelmiä. Siksi intuitio onkin helpompi määritellä sen mukaan, mitä se ei ole. Yksi intuition määritelmä on kuitenkin se, että se on välitöntä tietoa tai ymmärtämistä, mutta siihen ei kuulu tietoista päättelyä. Tietoa, jota tiedetään, mutta ei tiedetä tiedettävän. (Salonen 2017, 20.)

Intuition tunnistaminen voi olla haastavaa ja toisinaan se ei tunnu miltään. Se voi kuitenkin olla myös fyysisiä tuntemuksia, kuten lihasten nytkimistä, päänsärkyä tai perhosia vatsassa. Se voi olla myös iloa tai ahdistusta, unia tai äkillisiä oivalluksia. Yksi yleisimmistä tunnusmerkeistä on kuitenkin se, että se ei pakota mihinkään, vaan sen tehtävänä on ainoastaan kertoa asioita. Kiire, stressi ja sisäinen hälinä pitävät intuition kuitenkin poissa. (Salonen 2017, 29−30.) Oma intuitioni oireilee sen hyvyydestä tai huonoudesta riippumatta siten, että saatan menettää yöuneni asiaa sitten pohtiessani enemmän. Myös äkilliset oivallukset ovat hyvin tyypillisiä ja ne tulevat hyvinkin erikoisissa paikoissa, joilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mihin asia liittyy.

 

Intuitio ja päätöksenteko

Kannattaako intuitiota sitten käyttää päätöksenteossa? Oman kokemukseni pohjalta voin sanoa, että todellakin kannattaa. Kuten jo mainitsinkin, olen käyttänyt intuitiota erityisesti suurten päätösten tekemisessä. Kohdallani juuri nämä päätökset ovat olleet niitä, jota ovat myös vieneet minua elämässäni eteenpäin eikä minulla ole ollut syytä niiden katumiseen.

Päätöstä tehdessämme kuvittelemme kuitenkin usein, että teemme päätökset rationaalisen ajattelun avulla. Oikeasti kyse on kuitenkin siitä, että teemme ensin päätöksen intuitiivisesti ja sen jälkeen lähdemme etsimään päätökselle rationaalisia perusteita. Näiden perusteiden etsimisen vuoksi myös kuvittelemme tekevämme päätökset rationaalisesti. Tämä rationaalinen osuus on myös se, mikä ajatteluprosessista pystytään tiedostamaan ja siksi ajattelemme näin. (Salonen 2017, 85.)

Intuitio on luova työkalu, sillä se pystyy antamaan myös sellaisia ratkaisuja, joita rationaalinen ajattelu ei pysty kaivamaan esiin. Intuitiosta on paljon hyötyä myös silloin kun asiaan liittyen on liikaa tietoa tarjolla. Intuition avulla pystymme jättämään ylimääräiset asiat huomioimatta. Intuitio toimii apurinamme myös silloin kun tietoa on liian vähän saatavilla tai vaaditaan nopeita ratkaisuja. (Salonen 2017, 85.)

Intuition havainnoiminen omassa toiminnassa ja päätöksenteossa on tärkeää, sillä vain tunnistamalla intuition kautta tehtyjä päätöksiä, pystymme myös havainnoimaan intuitioon liittyviä vinoumia (esim. sitten kun -vinouma), jotka vääristävät sen kautta tulleita ajatuksia. Intuitio on kuitenkin mukana päätöksenteossa, joten kannatta ottaa huomioon sen merkitys sekä hyvässä että pahassa. (Salonen 2017, 89, 91.)

 

Pohdinta

Olen itse intuitioon luottava ihminen, mutta silti yllätyin, miten suuri vaikutus sillä on oikeasti elämäämme. Erikoista on myös se, miten vähän intuitiota tuodaan esiin esimerkiksi koulussa, mediassa tai päiväkahvikeskusteluissa ystävien kanssa. Tämä varmasti osaltaan johtuu siitä, että intuitio tosiaan on tiedostamaton asia. Itselleni kuitenkin intuition kautta tulleet oivallukset ovat olleet niin vahvoja, että ilmeestänikin varmaan näkyy, kun sellainen iskee. Olettaisin, että intuitiota hyödynnetään eniten silloin kun ne synnyttävät uusia ideoita. Idea ei ole päätös suuntaan eikä toiseen vaan sitä voi hyvillä mielin lähteä testaamaan eteenpäin ja kuulostella miltä elämä silloin maistuu. Liike-elämän monista innovaatioistakin varmasti monet ovat ennemminkin intuition esiinnostamia kuin tiedostetun pohdinnan tuloksia.

Nyt kun olemme Evisionissa kehittämässä omaa kolmea liiketoimintaamme niin intuitiota pitäisi kuunnella tarkkaan, sillä vielä olemme varmasti siinä tilanteessa, että meillä on liian vähän tietoa päätöstemme pohjaksi. Intuitiomme varmasti nostaa paljon hyviä näkökulmia asioihin, mutta ei kai se vain ole rationaalinen ajattelu, joka torppaa kaiken hyvän, ennen kuin se on tullut suustamme pihalle muidenkin tietoon.

 

Lähteet:

Salonen, E. 2017. Intuitio ja tunteet. Johtamisen ytimessä. Helsinki: Alma Talent.

Kommentoi