Tampere
18 May, Saturday
8° C

Proakatemian esseepankki

Innovointi menetelmät: Ideoita ideointi hetkiinKirjoittanut: Jenna Korpi - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kokemukseni mukaan yrittäjän yksi tärkein ominaisuus on ratkaisukeskeisyys. Yllättävissä tilanteissa yrittäjä saattaa joutua improvisoimaan ja aina alkuperäinen ajatus ei toimi. Tutustuimme innovointimenetelmiin lukion yrittäjyyden kurssin opetusryhmäni kanssa kurssiin kuuluvalla innovointileirillä. Ryhmässä innovointiin liikeideoita omalle vuosi yrittäjänä kurssin yritykselle. Innovointimenetelmistä voi mielestäni oppia tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja kuten ratkaisukeskeisyyttä, ”out on the box” ajattelua sekä nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin. Seuraavaksi esittelen kaksi käyttämääni menetelmää.

 

Hyvät ideat, huonot ideat ja hullut ideat.

Brainstormininsta inspiroituneena päätin valita yhdeksi innovointimenetelmäksi tavan jolla tuotetaan mahdollisimman paljon ideoita lyhyessä ajassa. Brainstormingissa useampi ihminen kokoontuu synnyttää ideoita ja eräs teoria kertoo että vasta noin 70 idean jälkeen kykenemme synnyttämään innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin. (Midos touch 2019)

Tulostin opiskelijoille kolme paperia joista yhdessä luki ”hyvät ideat” yhdessä ”huonot ideat” sekä yhdessä ”hullut ideat”. Ajatuksena oli tuottaa 5 minuutin ajan jokaiselle paperille mahdollisimman paljon liikeideoita ja lopuksi käydä läpi ideat. Menetelmä toimi ideoiden synnyttämisessä hyvin.

Kuten Midos Touch blogissa mainitaan, aivoriihi menetelmässä olisi hyvä olla yksi fasilitaattori joka vie menetelmää eteenpäin. Huomasin itse että hulluihinkin ideoihin kannustava fasilitaattori olisi saanut osallistujat revittelemään ideoilla enemmän.
Myös innokylän nettisivuilta löytyy erinomainen ohje aivoriihen toteuttamiseen. Ohjeessa kannustetaan jokaisen aktivoiminen aivoriihen keinoin ja korostetaan sitä että innovointi vaiheessa ei ole tarkoitus jäädä pohtimaan ideoita vaan se tapahtuu omassa osiossaan. (Innokylä n.d.)

https://innokyla.fi/fi/tyokalut/aivoriihi

 

Scamper

Scamper menetelmä on yksi tunnetuimmista ja se ohjaa ajattelemaan monipuolisemmin. Menetelmää voi käyttää uuden ideointiin tai vanhan idean jatko jalostamiseen. (Ideapakka 2019) Ajatuksena on edetä ”scamper” sanan kirjainten ohjaamilla tavoilla.

”S – Substitute: Korvaa osia, materiaalia yms.
C – Combine: Yhdistä, sekoita.

A – Alter: Mukauta, vaihda käyttötarkoitusta

M – Modify: Kasvata tai pienennä skaalaa tai muotoa

P – Put to another use: Muuta käyttötarkoitusta

E – Eliminate: Poista elementtejä

R – Reverse: Käännä ylösalaisin, muuta järjestystä.”

(Ideapakka 2019)

Saatat löytää eri merkityksiä kirjaimille riippuen lähteestä, mutta pääsääntöisesti termeillä tarkoitetaan samankaltaista asiaa. Mielestäni tämä menetelmä on oikein oivallinen käytettäväksi jo olemassa olevan ajatuksen jatko jalostamiseen. Jos sinulla on ajatus esim. liikeideasta, voit scamper mallin avulla saada ideaan uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Ydin ajatuksena on siis valita tuote tai asia josta lähdetään korvaamaan jokin osa=syntyy uusi tuote tai ajatus. Seuraavaksi alkuperäisen tuotteen käyttötarkoitusta vaihdetaan=uusi tuote tai ajatus. Suosittelen katsomaan alta videon aiheesta.

 

Pohdinta

Netti on täynnä erilaisia innovointimenetelmiä ja jokainen löytää takuulla tilanteeseen sopivan menetelmän. Mielestäni innovointimenetelmää valittaessa tulee ottaa huomioon ydin ongelma tai innovoinnin tarkoitus. Jos tarkoituksena on tuottaa paljon ideoita ja osallistujat lähtee ”nolllista”, on mielestäni järkevää lämmitellä aivoja aivoriihen avulla. Kun jokin idea tai ajatus on jo syntynyt , voit valita scamper mallin avuksi jatko jalostamiseen. Scamper malli sopii oivallisesti myös tilanteeseen jossa ei vielä ole ajatusta ratkaisusta sillä siinä ajatellaan yhdessä boksin ulkopuolelta ilman velvoitteita takertua mihinkään ideaan. Suurin oppini oli se että ennen varsinaista ideaa tai ratkaisua tulee tuottaa monta jatko jalostukseen kelpaamatonta ideaa!

Esseen lopusta löydät liitteenä tulostus valmiin tiedoston käyttämistäni innovointimenetelmistä.
Mukavia innovointi hetkiä.

 

 

innovointileiri

 

 

 

 

 

Ideapakka, 2021, ideointi: Kehitä kysymyksillä- scamper, Nettisivu, Luettu 17.1.2023

 

Ideointi: Kehitä kysymyksillä – SCAMPER

Innokylä, N.d. , Aivoriihi, Nettisivu, Luettu 17.1.2023

https://innokyla.fi/fi/tyokalut/aivoriihi

 

Midos Touch, 2019, innovoinnin työkalut, Blogi, Luettu 17.1.2023

Innovoinnin työkalut, osa 1/3: Aivoriihi (Brainstorming ja Brainwriting)

Kommentoi