Tampere
19 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Ihmissuhteet ihaniksiKirjoittanut: Aune Lampinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Kävin joulukuun alussa Anne Karilahden ”Ihmissuhteet ihaniksi” valmennuksessa, johon esseeni pohjautuukin. Ihmissuhteet ovat asia, joita omasta mielestäni pitäisi tutkia ja pohdiskella enemmän. Esseessä kerron oppeja valmennuksesta ja pohdin ihmissuhteita. Valmennuksen jälkeen olen itse kiinnittänyt enemmän huomiota omaan käytökseen eri tilanteissa ja olen yrittänyt kehittää omia ihmissuhteitani, sekä itseäni.

 

 

Ihmissuhde

 

Ihmissuhteeksi kutsutaan kahden tai useamman tekemisiä ja vuorovaikutusta toistensa kanssa, yhteyttä. Lähes jokainen ihminen on vuorovaikutuksessa vähintään yhden ihmisen kanssa. Ihmissuhteita syntyy koulusta, harrastuksista, ystäväpiireistä, perheestä… Ihmissuhteet eivät kuitenkaan ole aina helppoja ja niihin liittyy hyvien tuntemusten lisäksi ristiriitoja sekä huonompiakin hetkiä. Ihmissuhteet eivät ole eikä niitä saa pitää itsestään selvyytenä, vaan niihin tarvitaan aina vähintään kahden ihmisen panostusta. Kaikkien ihmisten kanssa ei synny ihmissuhdetta, mutta itsensä helpottamiseksi on tärkeää, että tulisi toimeen jokaisen ihmisen kanssa edes jollakin tavalla, vaikka omat arvot ja tekeminen eivät kohtaisi näiden ihmisten kanssa.

 

 

Millaisena pidän hyvää ihmissuhdetta?

 

Itse arvostan ihmissuhteita, jotka ovat tasapainossa. Toivon jokaisen osapuolen kantavan kortensa kekoon, jotta ihmissuhteista saa yhtä paljon, kun niille antaa. On rankkaa, jos vain toinen osapuoli pitää ihmissuhdetta yllä. Niin kuin ensimmäisessä kappaleessa kerroin, ihmissuhteisiin tarvitaan aina vähintään kahden ihmisen vuorovaikutusta. Välillä kuitenkin minusta ja varmasti monesta muustakin ihmisestä tuntuu, että pitää itse ihmissuhdetta pystyssä yrittämällä kantaa koko vastuuta. Tulen hyvin toimeen myös ihmisten kanssa, joiden kanssa omat arvoni eivät kohtaa. Kuitenkin tärkeintä minulle ihmissuhteissa on, että toisten kanssa pysyy luottamus, rehellisyys ja on yhteisiä mielenkiinnonkohteita sekä arvoja.

 

 

Käytös ihmissuhteissa

 

Usein ihmissuhteiden haastavissa tilanteissa yritämme muuttaa toisen osapuolen käytöstä ja tekemistä. Olisihan se helppoa, jos aina toinen muuttuisi sellaiseksi, mikä olisi itselle ja tilanteen kannalta helpompaa. Kuitenkin tällaisissa tilanteissa pitäisi katsoa peiliin ja miettiä miten voi itse muuttua. Omat tunteet ja käytöstavat heijastavat ihmissuhteisiisi. Kun muutat omaa suhtautumistasi ja käytöstäsi, varmasti ajan kuluessa saman kaltaisissa tilanteissa toinen osapuoli havahtuu siihen, miten esimerkiksi suhtaudut johonkin asiaan. Tällöin myös toinen osapuoli muuttaa käytöstään. Esimerkkinä lapset, jotka eivät saa vanhemmiltaan tarpeeksi läheisyyttä/huomiota. He saattavat toimia sen mukaan, jotta saisivat edes jonkun aikuisen huomion ja esimerkiksi kiusata toista lasta, jotta päiväkodin ohjaaja keskustelisi heidän kanssaan. Kun kotona tilanne muuttuu ja vanhemmat viettävät enemmän yhteistä aikaa lastensa kanssa, myös käytös päiväkodissa muuttuu.

 

Se millainen suhde sinulla on itseesi, heijastuu myös ihmissuhteisiisi. Jos arvostat itseäsi, osaat arvostaa myös muitakin. On siis hyvä tutkia ja pohdiskella suhtautumista itseesi, jotta pystyt ”toimimaan” paremmin myös ihmissuhteissa.

 

Erilaiset tavat ilmaista tunteita heijastuvat myöskin ihmissuhteisiin. Esimerkiksi ollessasi vihainen, älä syytä muita vaan kerro, että sinusta tuntuu pahalta. Tällöin toisen osapuolen on helpompi ymmärtää tilannetta ja muuttaa käytöstään sen sijaan, että hän ottaisi itseensä syytöksistä.

 

Välillä ihmiset kohtaavat haasteeksi tilanteen, jossa eivät uskalla vastata kysymyksiin/ehdotuksiin EI. Koen tämän itsellenikin haasteeksi joissakin tilanteissa, mutta huomaan myös kehittyväni tässä kokoajan. Tällaisissa tilanteissa tulisi ajatella, miten voisi korvata EI sanan. Esimerkiksi ”Haluatko lähteä kahville koulun jälkeen?” > En, tällainen vastaus saattaa herättää toiselle osapuolelle vääränlaista informaatiota, voit siis miettiä miten kiertää vastaus: ”Minun pitää kirjoittaa essee koulun jälkeen.” Kun vastauksessa kierretään EI sana, ja se perustellaan muulla tavalla, on se itselle helpompi sanoa ja toiselle osapuolelle helpompi ymmärtää.

 

Välillä ihmissuhteet saattavat kuormittaa, jos esimerkiksi toinen osapuoli tuntuu valittavan turhista asioista jatkuvasti. Tähän pätee myös oman käytöksen muuttaminen, jotta toinenkin huomaisi valituksen olevan turhaa. Haasta siis valitusta kysymyksillä, jotka herättelevät toista osapuolta niin, että hän ymmärtäisi mistä asioista valittaa ja onko se tarpeellista. Samaa haastamista kannattaa tehdä itsellensä. Itse huomaan usein puolustautuvani, jos toinen ihminen esimerkiksi kertoo minun tekevän jotain hänen mielestään väärin. Puolustautuminen on helppo keino päästä tilanteesta pois. Kuitenkaan puolustautuminen ei kehitä itseä, eikä ihmissuhdetta. Pitää uskaltaa ottaa palautetta vastaan ja haastaa omia tekemisiä kysymällä kysymyksiä tilanteesta ja pohtimalla omaa toimintaa.

 

 

Tämänhetkiset- ja unelma ihmissuhteemme

 

Valmennuksessa mietimme, millaisissa ihmissuhteissa olemme. Esimerkiksi epävarmoissa, emme tiedä missä tilanteessa ihmissuhteemme on. Kenties vakaissa, joissa kaikki osapuolet kantavat kortensa kekoon ja ihmissuhde on kestävä. Kun tiedämme, millaisissa ihmissuhteissa olemme, on helppo lähteä pohtimaan sitä, minkälaisista ihmissuhteista haluaisimme päästä ja mitä haluaisimme tilalle: unelma ihmissuhteemme.

 

Siksi välillä onkin hyvä pysähtyä ja pohtia mikä olisi oma unelma ihmissuhde. Mitä siihen vaaditaan? Kun oman unelma ihmissuhteen kriteerit on kirjattu ylös, mieti miten toimit tällä hetkellä ja vertaa sitä omaan käytökseesi unelma ihmissuhteessa. Teimme kyseisen harjoituksen valmennuksessa ja oli helppo huomata pienet asiat, jotka on helppo muuttaa omassa käytöksessä kohti unelma ihmissuhdetta. Täytyy muistaa olla rehellinen ja myöntää omat ongelmakohtansa. Kun olet pohtinut omaa käytöstäsi ja unelma ihmissuhdettasi, mieti 3 askelta, jotka pystyt jo seuraavana päivänä muuttamaan omassa käytöksessä. Askel kohti unelma ihmissuhdetta on helppo ottaa.

 

 

Energiaa vievä vai tuova ihmissuhde?

 

Unelmaihmissuhteiden pohtimiseksi on hyvä miettiä myös ihmisiä, joidenka kanssa olet lähes päivittäin tekemisissä. Tuovatko he sinulle saman verran energiaa kuin sinä annat heille vai vievätkö he pelkästään energiaa sinulta. Itselle kyseisten asioiden kirjoittaminen ylös oli herättelevää. Monet päivittäiset ihmissuhteet olivat tasapainossa, ihmissuhteesta saa energiaa mutta se myös vie sitä. Vain harva ihmissuhde toi pelkkää energiaa. Ei välttämättä ole huono asia, että ihmissuhde vie myös energiaa, mutta jos ympärilläsi on ihmissuhteita, jotka vain vievät energiaa, on hyvä miettiä kuinka paljon niille antaa aikaa.

 

 

Mielikuvaharjoitus

 

Omat tunteet ja tunnelukot ovat yksi syy käyttäytymisellemme ihmissuhteissa. Siksi on hyvä tiedostaa omat tunteet ja päästä tunnelukoista eroon. Teimme valmennuksessa harjoituksen, jossa päästimme irti tietystä tunteesta. Valitsimme tunteen, josta haluamme päästä eroon. Suljimme silmät ja kuvittelimme, miltä tunne näyttää, minkä värinen ja muotoinen se on ja miltä se tuntuu. Kuvittelimme tunteen istuvan vieressämme. Kun tunteen ulkonäkö oli selkeä, otimme tunteen syliimme ja tutustuimme siihen. Tunne ei ollut niin valtaava, mitä harjoitusta aiemmin olimme sitä pitäneet. Tämä on helppo keino päästä tunnelukoista nopeasti eroon. Mielikuvaharjoitukset voivat tuntua hölynpölyltä ja tyhmältä tehdä, mutta niitä kannattaa kokeilla. Itselle koin harjoituksen hyödylliseksi ja aion jatkossakin tehdä kyseistä harjoitusta.

 

 

 

Itselleni tärkeimmät opit valmennuksesta oli varmasti oman käytöksen muuttaminen ja sen peilautuvuus ihmissuhteisiin. Olen valmennuksen jälkeen pohtinut paljon omaa käytöstä ja suhdetta itseeni. Kun tulee tutuksi omien arvojen ja käytöstapojen kanssa on helpompi kehittää omia ihmissuhteita. Usein yritän itsekin muuttaa toisen osapuolen käytöstä, mutta olen huomannut oman käytöksen muuttamisen olevan vaikuttava tekijä.

 

Kun jokainen ihminen pohtii omia ihmissuhteitaan ja omaa käytöstä niissä, jokainen meistä kehittyy. Jokaisella varmasti on myös kehitettävää. Vain pienillä askeleilla pääsemme lähemmäksi jokaisen unelma ihmissuhteita!

 

 

 

Kommentoi