Tampere
19 Jun, Wednesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Hyväksi puhujaksiKirjoittanut: Tuomas Santala - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The Quick and Easy Way to Effective Speaking
Dale Carnegie
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Hyväksi puhujaksi?

 

Yksilöessee – 2ep.

 

Johdanto

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen siirtyy askel askeleelta enemmän verkkoon. Esimerkiksi erilaiset internetyhteisöt, etätyöt, etäopiskelu, ja ruudun välityksellä tapahtuvat ihmisten tapaamiset, saavat satunnaiset keskustelut ihmisten välillä katoamaan. Kun ihmisen muista lajeista erottavan tekijän – eli lingvistiikan – ympäristö muuttuu ensimmäistä kertaa ihmisten historiassa kasvotusten tapahtuvasta vuorovaikutuksesta verkkoon, on todella tärkeää omata hyvät kommunikaatiotaidot.

 

Miksi kommunikointi on tärkeää?

Kommunikointi on tärkeää yhteisymmärryksen saavuttamisen kannalta. Ihmisten älykkyys on laajentanut ihmisten sanavarastoa, joka on mahdollistanut ihmiskunnan kehityksen. Kommunikaation avulla ihmiset pystyvät ilmaisemaan tarpeitaan, halujaan ja kiinnostuksiaan toisille. Ilman tällaista itseilmaisun keinoa mikään ei onnistuisi. Dale Carnegien mukaan ihmisten ajatukset tekevät heistä itsensä, ja muuttamalla ajatteluamme sekä ajatuksiamme, pystymme muuttamaan omia elämiämme (Carnegie 2019, s.8).

Kommunikoinnin avulla pystytään vaikuttamaan ihmisiin. Historian hyvät ja vakuuttavat puhujat ovat juuri esiintymisensä ja sanomansa ansiosta saaneet taakseen suuret kannattajajoukot (niin hyvässä kuin pahassa). Kommunikaatio on se voima, joka on mm. saanut saksalaiset kääntymään juutalaisia vastaan järkyttävin lopputuloksin. Kommunikaatio on myös se voima, joka on mm. ollut Nelson Mandelan ase rotusorron kaitsemiseksi. Kommunikaatio on maailman mahtavin ase. Sitä voi käyttää niin hyvässä, kuin huonossa, mutta varmaa on se, että hyvällä kommunikoijalla on paremmat edellytykset pärjätä maailmassa.

Kommunikointi ja toisten ymmärtäminen on tärkeää niin yhteiskunnallisella tasolla, kuin myös pienemmissä kokonaisuuksissa. Ilman selkeää kommunikointia yhteinen tekeminen sakkaa, eikä toiminta ole niin tehokasta, kuin se voisi olla. Tehokas ja selkeä kommunikaatio tuottaa tehokasta ja selkeää toimintaa. Tehokas kommunikaatio lähtee liikkeelle yksilön kyvystä ilmaista itseään selkeästi ja tehokkaasti.

 

Tehokkaan puhumisen peruselementit

Tehokkaan puhumisen peruselementeistä kertoo Dale Carnegie kirjassaan The Quick and Easy Way to Effective Speaking. Carnegie keskittyy kirjassaan lähinnä esiintymiseen ja julkisten puheiden pitämiseen, mutta samalla painottaa, että kaiken pohjalla on tavalliset kommunikaatiotaidot. Esiintyminen ja tavalliset kommunikaatiotaidot tukevat toinen toistaan. Opettelemalla hyväksi esiintyjäksi, oppii usein samalla hyväksi kommunikoijaksi ja hyvänä kommunikoijana, esiintyminen on usein helpompaa.

Carnegie luettelee tehokkaan puhumisen perustaidoiksi neljä seuraavaa: (Carnegie 2019, s. 1-12)

  1. Etsi rohkaisua muiden kokemuksista

Kukaan ei ole syntyessään hyvä puhuja. Jokainen voi oppia hyväksi puhujaksi iästä riippumatta. Opiskelemalla muiden kokemuksia esiintymisen aloittamisesta, voi saada rohkeutta aloittaa sama pelottava tie taitavaksi esiintyjäksi.

  1. Pidä tavoitettasi silmällä

Keskitä huomio siihen mitä itsevarmuus ja kyky puhua tehokkaammin tarkoittaa sinulle. Mieti mitä mahdollisuuksia ne avaavat sinulle, tai minkälaisia ystäviä ne tuovat tullessaan, tai minkälaisia vastuualueita pystyt hyvänä puhujana ottamaan. Mieti mitä hyötyä tehokkaasta puhumisesta on esimerkiksi työpaikalla, yrityksessäsi, sosiaalisissa piireissä tai muissa yhteisöissä, jonka jäsen jo olet tai haluaisit tulevaisuudessa olla. Tehokas puhuminen valmistelee sinua johtajuuteen.

  1. Määritä mielesi kohti menestystä

Kun olet asettanut tavoitteen lisääntyvään itsevarmuuteen ja tehokkaampaan kommunikointikykyyn, täytyy sinun alkaa miettiä positiivisesti mahdollisuuksiasi menestyä näissä pyrkimyksissä. Optimistinen ajattelu muiden edessä puhumisen tuloksista on ehdottoman tärkeää. Onnistumiseen tarvitaan innostuneisuutta, sisukkuutta ja vakuuttumista menestymisestä.

  1. Käytä jokainen mahdollisuus harjoitteluun

Hyväksi puhujaksi oppii ainoastaan puhumalla ja esiintymällä. Voittamalla jännityksen tunteen ensimmäistä kertaa, tulee seuraava kerta olemaan helpompi. Kynnys ensimmäiseen esiintymiseen on kaikista korkein ja jokainen ensimmäisen kynnyksen jälkeinen kynnys on aikaisempaa matalampi.

Näitä neljää perusasiaa noudattamalla on oikealla suunnalla kohti tehokasta puhumista. (Carnegie 2019, s. 12)

 

Yhteenveto

Jokainen varmasti toivoisi olevansa itsevarma ja vakuuttava esiintyjä. Vakuuttava esiintyminen tuo mukanaan valtavasti mahdollisuuksia, joista voi hyötyä jokaisella elämän osa-alueella. Miksi asia, jonka hyödyt ovat massiiviset, ja jonka lähes jokainen toivoisi taitavansa, on sellainen, joka hyödyistä ja toivosta huolimatta jätetään tavoittelematta. Syy tähän on jännitys ja pelko siitä, että tehokas puhuminen ja vakuuttava esiintyminen ovat itselle mahdottomia asioita. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Jokainen voi oppia nämä taidot. Niin kuin monessa muussakin asiassa, aloittaminen on myös tässä asiassa vaikein osuus. Jos tehokkaan puhumisen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet ovat sellaisia, joita pitää arvokkaina ja tavoiteltavina, on jokainen velvollinen itselleen siirtämään jännityksen ja pelon sivuun ja lähteä tavoittelemaan tehokkaan puhumisen tuomia hyötyjä.

 

Lähteet
Carnegie, D. 2019. The Quick and Easy Way to Effective Speaking. Delhi open Books.

22-vuotias yrittäjänalku.

Kommentoi