Tampere
26 May, Sunday
15° C

Proakatemian esseepankki

Hyvä johtajaKirjoittanut: Joona Merviö - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Miten johtaa ihmistä
Järvinen, P.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Minkälainen on hyvä johtaja?

 

Hyvä johtaja on sellainen, joka inspiroi ja ohjaa tiimiään kohti yhteistä päämäärää, edistää positiivista ja tuottavaa työympäristöä sekä näyttää esimerkkiä alaisilleen. Hyvä johtaja on empaattinen, rohkea, rehellinen ja nöyrä. Tässä esseessä kerron kuinka sinusta voi tulla hyvä johtaja. Ota tästä vinkit korvan taakse ja opi.

Hyvällä johtajalla on aina tavoite mielessä. Hyvällä johtajalla on selkeä ymmärrys yrityksensä tavoitteesta. Tämän tavoitteen tulee olla realistinen, inspiroiva ja perustua tiimin jäsenten arvoihin ja pyrkimyksiin. Haluan painottaa, että mitä lähemmin tavoite on linjassa tiimin jäsenien arvojen ja pyrkimysten kanssa, sitä paremmin johtaja tulee onnistumaan tehtävässään. Ai miksi? Koska se jos tavoite on lyöty vain johtajien puolesta, silloin se on vain johtajien tavoite, eikä se kiinnosta heidän alaisiaan. Viestimällä tavoitetta ja motivoimalla muita pyrkimään siihen, hyvä johtaja luo tarkoituksen ja yhteisen suunnan tunteen, joka hioo tiimiä yhteen. (Koulutus.fi. 2020).

Hyvä johtaja on valmis muuttumaan. Nykypäivän nopeasti muuttuvassa ja arvaamattomassa maailmassa johtajien on kyettävä vastaamaan nopeasti ja luovasti uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Heidän on oltava valmiita ottamaan riskejä, kokeilemaan uusia lähestymistapoja ja oppimaan epäonnistumisesta. Samalla heidän on kyettävä säilyttämään keskittymiskykynsä ja päättäväisyytensä, vaikka ei tiedä mitä edessä on vastassa. Haastavissa olosuhteissa on johtajan oltava valmis tekemään radikaalejakin muutoksia nopealla aikataululla. Johtajalle voi tulla kaksi huonoa vaihtoehtoa, mutta toinen on valittava. Tällöin johtajan tarvitsee miettiä, kumpi on vähemmän p`ska ja kumpi vaihtoehto on enemmän linjassa tavoitteen kanssa. (Nissinen, H. 2017).

2000-luvulla empatian rooli johtajuudessa on noussut uudelle tasolle. Johtajan on kyettävä ymmärtämään ja ottamaan yhteyttä tiimin jäsentensä tarpeisiin ja näkökulmiin sekä luomaan keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen ympäristön. Osoittamalla empatiaa ja myötätuntoa hyvä johtaja voi edistää yhteenkuuluvuuden ja päämäärän tunnetta tiimin jäsenten keskuudessa. Jos johtaja tässä onnistuu, hän luo koko työryhmään energiaa ja motivaatiota. Tämä vahvistaa koko tiimiä. (Mäkelä, A. 2020).

Näiden henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi hyvällä johtajalla tulee olla myös taitoja ja käytäntöjä, joiden avulla hän pystyy motivoimaan tiimiään tehokkaasti. Näitä voivat olla mm. viestintä, delegointi, riita tilanteiden ratkaiseminen ja päätöksenteko. Hiomalla näitä taitoja ja käyttämällä niitä tehokkaasti hyvä johtaja voi luoda tehokkaan tiimin, joka pystyy selviytymään monimutkaisimmistakin haasteista. Kuten aiemmin kirjoitin hyvällä johtajalla on aina tavoite mielessään, myös vaikeina aikoina. Hyvän johtajan on pystyttävä motivoimaan työryhmäänsä myös niinä hetkinä, kun kaikki seinät ovat kaatumassa päälle. Miten se tehdään? Näissä tilanteissa hyvän johtajan on saatava työntekijöillensä tavoite mieleen. Miksi me tätä työtä tehdään? Jos ja kun tavoite on kaikkien yhteinen ja allekirjoittama on helppo siitä saada motivaatiota synkkinäkin hetkinä. Välillä myös johtajan on otettava työryhmänsä kanssa askelia taaksepäin, mutta näinä hetkinä hyvä johtaja ei viesti turhautuneisuutta, vaan luo tiimiin henkeä kahta kauheammin. (Mäkelä, A. 2020).

Hyvä johtaja luo myös yhteisen omistajuuden ja vastuun tunteen. Hyvän johtajan tulee pystyä delegoimaan tehtäviä. Johtajien on päästävä irti siitä mielenkuvasta, että heidän pitää kannatella koko tiimiä ja tehdä yksin vaikeimmat tehtävät. Edistämällä yhteistyökulttuuria hyvä johtaja voi luoda luottamusta tiimiin puolin ja toisin, joka edistää tiimin suorituskykyä ja vie tiimiä eteenpäin kohti tavoitetta. Hyvä johtaja myös tunnistaa tilanteen, milloinka hänellä on liikaa tehtävää. Mielestäni meillä Roimassa olevat johtohenkilöt osaavat tämän todella hyvin ja se on toiminut kyllä meidän tiimissämme. (Koulutus.fi. 2020).

Lopuksi hyvä johtaja on sitoutunut jatkuvaan oppimiseen ja kasvuun. Johtajien tulee olla halukkaita etsimään uutta tietoa ja kokemuksia sekä oltava avoimia palautteelle ja uusille ideoille. Hyvät johtajan raamit koko ajan muuttuvat, joten hyvä johtaja ei ole ikinä valmis. 20 vuotta sitten ollut hyvä johtaja, ei olisi välttämättä tänä päivänä hyvä johtaja. Siis tiimin jäsenet kärsivällisyyttä molempiin suuntiin. Johtajat ja heidän alaisensa ovat molemmat oppimassa tässä muuttuvassa maailmassa, kukaan ei ole koskaan valmis. Hyvässä ja huonossa johtajassa on se ero, että hyvät johtajat pysyvät kehityksen kärjessä. Ne johtajat ketkä pystyvät pysymään kehityksen mukana tulevat pärjäämään aina johtotehtävissä.

  Miksi hyvä johtaminen on vaikeata?

 

Koska ihmiset. Meitä on paljon erilaisia. Joitakin on vaikea johtaa, joitakin helppo. Ei ole yhtä tiettyä kaavaa mitenkä ihminen käyttäytyy ja toimii. Tiimillä on yhteiset pelisäännöt, joita noudatetaan, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Kun esimerkiksi palautetta annetaan alaisille, on johtajan muistettava kuinka palautetta antaa tietyille tyypeille. Osa tiimin jäsenistä saattaa olla todella suoria ja haluavat palautteensa todella suoraan. Toinen ääripää on se, jotka tarvitsevat palautteen juhlapapereihin käärittynä. Johtaja joutuu painottelemaan monien asioiden välissä ja olemaan ns. koko ajan hereillä missä mitäkin tapahtuu. (Järvinen, P. 17)

 

Johtajat ovat vastuussa tiiminsä tai yrityksen menestyksestä. Tämä voi olla raskas taakka, varsinkin jos monet ihmiset ovat riippuvaisia heistä toimeentulonsa suhteen. Tämän vastuun paino voi olla stressaavaa ja vaikeuttaa päätöksentekoa. Itse pystyn juuri ja juuri huolehtimaan itsestäni niin näen tämän yhtenä suurimpana vaikeuksista johtamisessa.

 

Epäselvyyden käsittely ja sen sietokyky. Monissa tilanteissa johtajilla ei ole kaikkea päätöksentekoon tarvittavaa tietoa. He saattavat myös käsitellä epävarmuutta ja epäselvyyttä, mikä voi tehdä päätöksenteosta entistä haastavampaa. Johtajat voivat tuntea epäselvyyttä ja kyettävä silti tekemään päätöksiä puutteellisten tietojen perusteella. Taas nämä päätökset vaikuttavat mahdollisesti koko tiimiin, eli moneen ihmiseen. (Nissinen, H. 2017).

 

Konfliktien käsittely. Konfliktit ovat väistämättömiä missä tahansa ihmisryhmässä. Johtajien on kyettävä hallitsemaan ja ratkaisemaan konflikteja tehokkaasti. Tämä edellyttää kykyä kuunnella, empatiaa ja kommunikoida tehokkaasti sekä kykyä neuvotella ja löytää win-win-ratkaisuja. Hyvä johtaminen vaatii todella hyviä sosiaalisia taitoja, mikäli niitä taitoja johtajalta ei löydy, on hän konflikteja käsittelemässä vaikeuksissa.

 

 

 

 

LÄHTEET:

 

Järvinen, P. 2020. Miten johtaa ihmistä: 102 ohjetta esimiehelle. Helsinki. Alma Talent. 

 

Mäkelä, A. Artikkeli. Julkaistu 12.11.2020.

https://duunitori.fi/tyoelama/johtajuus-johtajan-muistilista

 

Nissinen, H. Artikkeli. Julkaistu 17.3.2017.

https://www.sitra.fi/artikkelit/11-hyvan-johtajan-ominaisuutta/

 

Koulutus.fi. Artikkeli. Julkaistu 3.3.2020.

https://www.koulutus.fi/artikkelit/hyvan-johtajan-ominaisuudet-18254

Kommentoi