Tampere
29 May, Wednesday
13° C

Proakatemian esseepankki

Hurma – Suomen paras mahdollinen tiimipelaaja?Kirjoittanut: Anniina Rantalainen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Hurma on viime syksystä asti kehitellyt omaa palvelua. Palvelun työstönimi on Tiimipöpö, ja sen visiona on olla haluttu ja globaalisti laajeneva tiimiläisvalmennus vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Idea Tiimipöpöön lähti Kroatian reissullamme pihauima-altaan äärellä. Joku tiimiläisistä mainitsi sivulauseessa, että ”vitsi olisi hienoa tehdä rahaa sillä, mitä päivittäin koulussa opiskelemme!” Tällä hän tarkoitti tietenkin tiimityötaitoja: dialogia, palautteenantoa, kunnianhimoa, järjestelmällisyyttä, johtamista ja yhteistyötä. Kukaan ei tuolla hetkellä sen suuremmin ajatuksesta innostunut, mutta syksyn edetessä aloimme tiiminä tosissamme innovoida yrityksille ja koulutuslaitoksille myytävää valmennuspakettia, Tiimipöpöä.

 

Nyt olemme siinä pisteessä, että Pöpöä kannattaa lähteä prototypoimaan. Olemme luoneet valmennukselle raa’an pohjan ja rungon, jota lähdemme muokkaamaan toden teolla vasta testiryhmiltä saamamme palautteen pohjalta. Käytämme prototypoinnissa testiryhminämme muita Proakatemian tiimejä, nuorimmista vanhimpiin. Uskomme näin saavamme rehellistä ja suoraa palautetta ihmisiltä, jotka oikeasti ymmärtävät, mitä yritämme valmentaa.

 

Valmennuksen runko pitää sisällään kolme ydinpointtia: luottamuksen, älykkyyden ja nälän. Tuttavallisemmin käytämme slogania Luota, Älyä, Hotki. Ytimen muodostimme yhdessä ensin keräten kaikkien mielestä tiimityön tärkeimmät piirteet. Piirteitä tuli monia, mutta pitkän dialogin tuloksena päädyimme näihin kolmeen, jotka näemme vitaaleimpina toimivan tiimityön osina.

 

Käytimme suurena inspiraationamme Tiimipöpön ideoinnissa Patrick Lencionin Paras mahdollinen joukkuepelaaja -kirjaa. Lencioni mainitsee kirjassa, että parhaat tiimipelaajat ovat ne, joita yhdistää kolme piirrettä: nöyryys, älykkyys ja nälkä. Keskityimme Tiimipöpön luomisessa kahteen viimeiseen, koska ne olivat nousseet myös keskusteluissamme valmennuksen ydinpointeiksi.

 

Älykkyys tiimissä ei Lencionin mukaan liity älylliseen kapasiteettiin, vaan nimenomaan maalaisjärkeä toisia ihmisiä kohtaan. Älykäs tiimipelaaja pysyy tiiviisti mukana keskustelussa, kuuntelee, mitä muut sanovat ja esittää hyviä ja rakentavia kysymyksiä. Älykkäät useimmiten ymmärtävät omien tekojensa ja sanojensa vaikutukset, ja heillä on hyvä arviointikyky ja vaisto muita tiimiläisiä kohtaan. Älykkyys kuitenkaan ei Lencionin mukaan tarkoita aina hyviä aikeita, koska älykkyyttä – kuten järjellä voi ajatella – voi käyttää hyvän tekemisen sijaan myös pahaan.

 

Nälästä Lencioni puhuu motivaation ja kunnianhimon kaltaisena piirteenä, joka saa yksilön haluamaan jatkuvasti lisää oppeja ja kokemusta. Nälkäiset tiimipelaajat haluavat kehittyä koko ajan, ja he ohjautuvat usein haasteellisiin tehtäviin. Nälkäistä ihmistä ei tarvitse patistaa tekemään töitään paremmin tai miettimään seuraavia askeleita tai mahdollisuuksia. Terve nälkä tiimissä on aitoa kiinnostusta ja sitoutumista tiimin yhdessä asettamiin tavoitteisiin. Nälkäkin voi kuitenkin mennä liian pitkälle, jolloin se myrkyttää ilmapiiriä tiimissä.

 

Luottamuksen valitsimme osaksi Tiimipöpön ydintä, sillä kuten monet tutkimukset ja kirjatkin osoittavat, toimivaa tiimiä ei voi olla ilman luottamusta. Luottamus on pohja, jolle rakentuu mikä tahansa hyvin toimiva ja tehokas tiimi. Luottamus auttaa tiimiläisiä jakamaan toisilleen avoimemmin niin palautetta kuin henkilökohtaisia kokemuksiakin, joista on apua tiimin toiminnassa. Luottamus mahdollistaa kehittymisen tiiviiksi ja tehokkaaksi tiimiksi, jollaista – kuten jo moneen kertaan olen maininnut – ei ilman hyvää luottoa voi olla.

 

Oli hauska huomata, kuinka hyvin tunnistimme tiimityön tärkeät ominaisuudet ennen Lencionin kirjan lukemistakin. Vasta, kun olimme punninneet vaihtoehtoja jonkin aikaa, tajusi tiimimme Petteri, että olemme ainakin Lencionin kirjan mukaan aivan oikeilla jäljillä.

 

Kuten sanottu, Tiimipöpön on nyt aika alkaa muovautua kohti lopullista muotoaan. Huomenna menemme testaamaan valmennusraakileemme yhdelle Proakatemian nuorimmista tiimeistä. Olemme kehitelleet valmennuksen niin, että sen aikana käsitellään luottamusta, älykkyyttä ja nälkää tiimityön muodostavina elementteinä. Näiden elementtien ympärille rakentuu kaikki muu, minkä tehokas tiimi mahdollistaa. Käytämme valmennuksessa myös kirjavinkkejä ja katkelmaa Lencionin kirjasta.

 

Haluamme Tiimipöpön kautta levittää Proakatemialla tuttuja, mutta vielä liian monille täysin ennenkuulumattomia tiimityön työkaluja mahdollisimman moniin yrityksiin ja opin ahjoihin. On mieletöntä, kuinka paljon olemme oppineet 1,5 vuotemme aikana Proakatemian opiskelijoina tiimissä työskentelystä ja tiimiläisten potentiaalien maksimoimisesta! Tuntuu ihan mahtavalta, että voimme joskus – vaikka Tiimipöpö ei itsessään menestyisikään – kukin osaltamme levittää saamiamme oppeja eteenpäin ja kutsua itseämme parhaiksi mahdollisiksi tiimipelaajiksi!

Kommentoi