Tampere
20 May, Monday
8° C

Proakatemian esseepankki

Henkisesti uusrikkauden saavuttaminenKirjoittanut: Matilda Tella - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
4 tunnin työviikko
Timothy Ferriss
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Timothy Ferriss tuo ilmi kirjassa 4 tunnin työviikko, kuinka voit vain viiden vaiheen avulla
tehdä itsestäsi uusrikkaan. Ferriss määrittelee kirjassaan uusrikkaiden piirteet esimerkkien
avulla, joiden yhtenäisyys on se, että uusrikkailla on tavoitteita, selkeä tärkeysjärjestys ja
elämänfilosofia (Ferriss 2007, 32). Tärkeimpänä uusrikkaat soveltavat vapauden
kertotaulua, jossa määritellään monenko M:n hallinta on käsissäsi. Mitä teet, milloin teet,
missä teet sekä kenen kanssa teet. Ajatusmallin tulisi muuttua nykyisestä sekä itselle tulisi
määritellä säännöt sekä omat tulokset. Tuloksia ei tulisikaan katsoa rahan sektorilla vaan
vapauden kertotaululla. Kun yhdistää vapauden kertotaulun nykyhetkeen sekä tulosten
kannalta soveltaa lausetta ”on valittava joko tulosten moninkertaistuminen vahvuuksien
avulla tai vähittäinen edistyminen heikkouksien korjailussa” (Ferriss 2007, 46) saat aikaan
uusrikkaiden työtavan eli tehokkaan sekä tuloksellisen työnjäljen.
Uusrikkaita yhdistää myös ajatus selkeistä tavoitteista ja suurista unelmista. Unelmien
tulisi heijastua vahvasti omaan elämänfilosofiaan sekä tuoda merkitystä elämään. Kirjaan
on kätketty paljon valmiita työkaluja täytettäväksi, joista yksi on unelmajana (Ferriss 2007,
74). Unelmajanaa täyttäessä tulee ajatella asioita suuresti sekä normaalin arjen
ulkopuolelta, kun tavoitteiden tulee olla fiksuja eikä suurenneltuja. Hyvä tavoite voidaan
määritellä SMART:in avulla. Hyvän tavoitteen tulee voida lokeroida käsitteisiin Specific,
Measurable, Agreed, Realistic ja Timed. Unelmat voivat olla suuria eikä niihin vielä tarvitse
olla suunnitelmaa. Tavoitteet tulee olla konkreettisia, arvioitavia, keskusteltuja, realistisia,
aikataulutettuja sekä tukea omaa filosofiaa.
Ferriss käyttää kirjassaan paljon kerronnallisia keinoja, kuten hän viittaa useasti 8-17
työpäivää raatamiseen sekä kyvyttömyyteen tehdä muuta. (Ferriss 2009, 65) Oma
työmäärä tulisi tehdä tehokkaasti sekä automatisoida kaikki minkä pystyy. Ajatuksena
keskeiseksi käsitteeksi tulee taloustieteilijän Vilfredon Parenton laki 80/20. Ferriss tiivistää
kirjassa lain näin ”20% syistä johtaa 80%:iin seuraamuksista.” (Ferris 2009, 85) Omasta
työmäärästä 20% tuo 80% tulokset. Tämä 20% tulisi määritellä tarkasti omasta työstä sekä
tehdä se tehokkaasti, jotta kaiken muun voisi delegoida tai automatisoida. Riippumatta
siitä teetkö 100% vai 20% itse, tulet saamaan aina saman 80% tuloksen.
Ferriss viittaa kirjassaan monesti muiden sanomiin sekä mielipiteisiin. Kirjassa toistuu joka
kappaleessa uusi sanonta, joka saa lukijan avartamaan omaa näkökulmaansa. Sanontoja
on otettu niin naturisteilta, tieteilijöitä kuin kuuluisilta henkilöiltä. Omassa tekemisessä tulisi
huomioida ympäristön sekä yhteiskunnan merkityksen rooli. Mikäli verkosto on tukeva
sekä kannustava on sillä huomattavasti suurempi merkitys elämänlaatuusi sekä
heittäytymiskykyysi. Työpaikan hyvät solmitut verkostot mahdollistavat tehokkaan
delegoinnin sekä etätyön. Muiden laiminlyönti on paha virhe, joka kannattaa välttää
työasioissa sekä siviilissä (Ferriss 2009, 320). Mini eläkepäivien pitäminen muista
tärkeältä tuntuvan tapahtuman aikana on huomattavasti vaikeampaa, mikäli kollegasi
kokevat laiminlyöntiä. Kuten Ferriss on kirjassaan huomioinut monilta eri tasoilta
mielipiteitä, tulisi meidänkin ottaa avarakatseisuus käyttöön niin siviiliin kuin työhön.

Jokainen reagoi muutokseen eri tavalla, joista jännitys sekä pelko ovat keskeisimpiä ja
usein stressin aiheuttamia. Eustressi mainitaan kirjassa vain kerran, kun puhutaan sen
erottamisesta distressistä (Ferriss 2009, 49). Stressi on elimistön reaktio mille tahansa
muutokselle ympäristössä, jos se aiheuttaa elimistölle lisähaasteita ja vaatimuksia.
Olemme optimaalisella tasolla tilanteessa, jossa siirrytään eustressistä distressiin, tällöin
saavutetaan suorituskyvyn huipputaso. Jotta neljän tunnin työviikko tulisi mahdolliseksi,
tulee muutos tämän takia tehdä vaiheittain. Etätyö kannattaa aloittaa vähitellen, jotta on
mahdollista löytää oma 20% työteho sekä samalla onnistua luomaan eustressiä itselleen.
Mikäli asia on kognitiivinen tai pienempi tavoitteen mittakaavaan nähden, kannattaa se
paastota (Ferriss 2009, 106). Paastoamalla ajatus muuttuu teoiksi sekä tulee käytäntöön,
samalla toimit tehokkaammin sekä teet mieleisempiä asioita.
Keskeisin oppi, johon koko kirjan ajattelu perustuu on optimistisuus. Mikäli tämän hetkinen
työsi ei innosta sinua, etsi uusi. Mikäli ajattelet mielessä miksi, muuta ajatteluasi miksi ei
tyyliin. Timothy Ferriss kehottaa elämään enemmän sekä tekemään fiksusti töitä, tähän
ajatteluun tarvitsee kuitenkin vahvaa minä tuntemista sekä tarkan elämänfilosofian
määrittelyä. Asioita, jotka on jo hyvin ei kannata muuttaa, vaan vain mikäli muutos tekee
niistä hauskempia tai tehokkaampia on muutos tervetullut (Ferriss 2009, 41). Tylsää työtä
ei kannata tehdä, eikä itseään kannata tylsistyttää. Mikäli onnistut muuttamaan tekemistäsi
tylsistymisestä löydät vastakodan eli onnen (Ferriss 2009, 67). Ensimmäinen asia, jota
kannattaa tehdä on määritellä mitä voisi muuttaa, jotta olisin onnellisempi ja
innostuneempi. Mikäli onnistut tässä, ajattelusi muuttuu samalla optimistisemmaksi, koska
pidät työstäsi sekä se on selkeää ja tehokasta. Laiskuus ei ole enää kuvioissa, sinulla on
tarkka elämänfilosofia sekä tiedät mikä itseäsi innostaa. Saavutat uusrikkaan elämän
henkisesti, samalla kun onnistut luomaan itsellesi mieluisan arjen.

Kommentoi