Tampere
28 May, Tuesday
27° C

Proakatemian esseepankki

Henkilökohtaisen mestaruuden hyödyntäminen tiimityössäKirjoittanut: Susanna Mäkelä - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

Ihmislapsi syntyy moninaisen prosessin seurauksena. Aluksi munarakkula kehittyy, munasolu kypsyy ja irtoaa sekä hedelmöittynyt munasolu kiinnittyy kohdun limakalvolle muodostaen tapahtumaketjun, jonka häiriötön eteneminen luo edellytykset raskauden alkamiselle. Munasolu tarvitsee kaverikseen myös siittiön, joista vain murto-osa päätyy munanjohtimeen normaalin yhdynnän seurauksena (Terveyskirjasto 2020). Myös oman henkilökohtaisen mestaruuden löytäminen on monimutkainen prosessi. Henkilökohtaisen mestaruuden löytäminen vaatii hedelmällisen alustan. Toisin kuin ihmislapsen syntymisessä, henkilökohtaisen mestaruuden löytämiseen voi toisella kulua pidempi aika kuin toisella. Se kuitenkin löytyy lopulta erilaisissa suhteissa (Hämäläinen 2022).

Kumpi tuli ensin, muna vai kana?

Veijo Hämäläisen luennolla 15.11.2022 pohdimme pienryhmissä luoko henkilökohtainen mestaruus motivaation vai toisin päin. Emme etsi oikeaa vastausta, mutta pallottelemme ajatuksella sisäisen ja ulkoisen motivaation vaikutuksesta. Toteamme, että oman kyvykkyyden jatkuva vertailu muihin itseä jollain osa-alueella kokeneempiin yksilöihin voi olla oman henkilökohtaisen mestaruuden löytymisen este. Toteamme, että henkilökohtainen mestaruus on jotain suurempaa kuin vain ”se oma juttu”. Henkilökohtaisen mestaruuden löytäneestä yksilöstä huokuu mestaruus – se on osa identiteettiä, persoonaa ja elämäntapaa. Se pohjautuu johonkin syvempään visioon sekä valikoituneeseen arvomaailmaan.

Mieleeni muistuu arjen tilanne, kun etsin tietoa asumisterveydestä ja törmäsin verkossa Asumisterveysliiton toiminnanjohtajaan. Otin häneen yhteyttä puhelimitse omakotitalooni liittyvissä asioissa, ja pitkän jutustelun jälkeen totesin hänelle, että on helpottavaa kuulla, kun joku tietää niin paljon tästä aiheesta. Toiminnanjohtaja totesi takaisin, että ihmisten asumisterveys on hänelle sydämen asia. Hänestä huokui henkilökohtainen mestaruus – sen kuuli äänestä, se löytyi lauseista ja se näkyi teoissa.

Erilaiset mestarit tiimissä

Ovatko erilaiset henkilökohtaiset mestaruudet tiimissä hyvä asia? Pienryhmäkeskustelumme ymmärrys on, että se on hyvä asia. Toteamme kuitenkin, että liian usein tiimeissä yksilön oma henkilökohtainen mestaruus käännetään tiimistä ulospäin sen sijaan, että se käännettäisiin tiimiin päin. Jos tiimissä ei hoksata hyödyntää jokaisen henkilökohtaisia mestaruuksia, vaikka ne olisivatkin vasta kuoriutumisvaiheessa, jäävät tiimin tulokset pienemmiksi kuin ne voisivat olla.

Jokaisella yksilöllä on oma totuutensa, eri elämäntilanteensa sekä omat tapansa. Proakatemian tiimit ovat usein monimuotoisia, mutta omaksutaanko tätä monimuotoisuutta tarpeeksi hyvin? Monimuotoisuuden omaksumiseen auttavat luennolla esitettyjen kolmen kohdan tarkastelu:

  • Personal vision: Yksilö voi olla hukassa oman visionsa kanssa. Vaikka valmentaja ei voi antaa kenellekään valmista visiota avaimet käteen-periaatteella, hän voi antaa tiettyjä elementtejä vision löytymiseksi.
  • Commitment to the truth: Totuuteen sitoutuminen tapahtuu, kun yksilö päämäärätietoisesti kitkee pois tapoja, jotka vievät häntä kauemmaksi omasta visiosta sekä omista arvoista.
  • Creative tension: Uskomus arvottomuudesta ja voimattomuudesta aiheuttaa emotionaalisen jänniteen nykyhetkeen nähden. Yksilön oma visio puolestaan luo luovan jännitteen nykyhetkeen nähden. Nämä kaksi pistettä vetävät yksilöä koko ajan vastakkaisiin suuntiin kumilangan tavoin. (Hämäläinen 2022.)

Loppusanat

Olen usein kuullut todettavan, että tiimityö on hankalaa ja että hyvän tiimin rakentaminen vaatii aikaa ja työtä. Tämä on varmasti totta, ja siksi koenkin luennon jälkeen, että olemalla hyviä toisillemme, pääsemme pidemmälle kuin tunkemalla toisiamme tietynlaiseen muottiin. Tiimityö voi tuntua välillä sekavalta myös siksi, että tiimissä olevat yksilöt ovat eri vaiheissa henkilökohtaisen mestaruuden löytöretkellä. Löytöretket ovat onneksi aika kivoja, kun jokainen voi kulkea omaan tahtiin maailmaa tutkaillen ja muita auttaen sekä tukien.

Lähteet:

Hämäläinen, V. 2022. Senge-setti: Henkilökohtainen mestaruus. Online-luento. 15.11.2022. Tampere.

Raskauden alkaminen. 2020. Odottavan äidin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim. Luettu 15.11.2022. https://www.terveyskirjasto.fi/odk00002

Aihetunnisteet:
Kommentoi