Tampere
23 Apr, Tuesday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Henkilöbrändin luominenKirjoittanut: Satu Turunen - tiimistä Kaaos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
100 faktaa myynnistä
Andrei Koivumäki, Katleena Kortesuo
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Brändäys, olipa kyse sitten yrityksestä tai henkilöstä, on kuin polku, joka mutkittelee vuoriston läpi. Se vaatii aikaa, vaivaa ja järjestelmällistä työtä. Ajatus siitä, että brändin luominen olisi nopeaa ja helppoa, on syytä kumota heti alkuunsa. Erityisesti henkilöbrändin rakentaminen vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä – se ei tapahdu hetkessä eikä edes vuodessa.

Brändin rakentaminen vaatii jatkuvaa ja systemaattista työtä. Mielikuvia on rummutettava päivittäin eri muodoissa. Tavoitteena on, että viesti menee perille ja liitetään sinuun aina, kun olet läsnä. Toisaalta brändin tuhoaminen voi tapahtua nopeasti. Brändi koostuu mielikuvasta ja todellisuudesta, ja niiden on vastattava toisiaan. Jos ne eivät kohtaa, pettymys voi kääntyä asiakasta vastaan.

Henkilöbrändäys herättää usein voimakkaita mielipiteitä ja epäluuloja, joista yksi yleisimmistä on ajatus siitä, että henkilöbrändäys on keinotekoista ja valehtelua. Tämän epäluulon poistamiseksi on kuitenkin olemassa kolme askelta, jotka voivat auttaa luomaan aidon ja rehellisen henkilöbrändin ilman keinotekoisuutta tai valhetta (Koivumäki & Kortesuo,2019.)

 

ITSENSÄ TUNTEMINEN

 

Ensimmäinen askel henkilöbrändäyksessä on itsensä tunteminen. Tämä vaatii syvällistä itsetutkiskelua ja rehellistä pohdintaa omista vahvuuksista, heikkouksista, arvoista ja luonteenpiirteistä. Psykologit saattavat huomauttaa, että täydellinen itsetuntemus on harvoin mahdollista, mutta sen tavoittelu on silti tärkeää. Kun tunnet itsesi paremmin, tiedät, millainen olet, ja voit välttää kopioimasta muita tai esittämästä itseäsi väärin (Koivumäki & Kortesuo,2019.)

Itsetuntemuksen puute voi johtaa siihen, että matkimme muita ihmisiä tai esitämme itsestämme jotain muuta kuin todellisuudessa olemme. Tämä ilmiö näkyy esimerkiksi vaatteiden ja tyylin valinnassa, kun pyrimme matkimaan trendejä tai toisten ihmisten tyyliä sen sijaan, että luottaisimme omaan persoonallisuuteemme. Aikuisiällä tällainen kopioiminen voi kuitenkin johtaa epäaitouteen ja vaikeuttaa henkilöbrändin rakentamista (Koivumäki & Kortesuo,2019.)

Ensimmäisen vaiheen tärkein tehtävä on siis selvittää, millainen itse olet. Yksi keino tähän on tehdä harjoitus, jossa kirjoitat paperille sanoja ja ilmaisuja, jotka kuvaavat sinua. Tämä auttaa sinua löytämään uniikin yhdistelmän luonteenpiirteitä, kiinnostuksen kohteita ja erikoisuuksia, jotka muodostavat pohjan henkilöbrändillesi. Kun tunnet itsesi paremmin, voit luoda vahvan ja uskottavan brändin, joka perustuu aitoon itseesi eikä keinotekoisiin rooleihin tai valheisiin (Koivumäki & Kortesuo,2019.)

 

MILLAINEN VIESTIJÄ OLET

 

Henkilöbrändin rakentamisen toinen vaihe keskittyy viestimään muille, millainen henkilö olet. Tämä vaihe on kriittisen tärkeä, sillä pelkkä oman identiteetin tunteminen ei riitä, vaan myös muut, erityisesti asiakkaat, tarvitsevat käsityksen siitä, millainen olet ja millaisia arvoja edustat (Koivumäki & Kortesuo,2019.)

Viestinnässä on kuitenkin tärkeää välttää itsekehua ja liiallista kehumista, sillä se herättää helposti epäilyksiä ja voi vaikuttaa epäaidolta. Sen sijaan fiksu henkilöbrändin viestintä tapahtuu todentamalla omia väitteitä toiminnan kautta. Esimerkiksi jos haluat viestiä olevasi nopea, et sano sitä ääneen, vaan näytät sen toiminnallasi: vastaat nopeasti viesteihin, toimitat työt ajallaan ja reagoit ripeästi sosiaalisen median kommentteihin. Tämän kautta ihmiset itse huomaavat omin silmin, että olet nopea toimija (Koivumäki & Kortesuo,2019.)

Entä jos vahvuuttasi ei voi esitellä julkisesti? Esimerkiksi jos työsi tapahtuu asiakkaiden kanssa yksityisesti tai liittyy tiukasti asiakkaan yksityisyydensuojaan? Silloin voit käyttää muita keinoja, kuten asiakastyytyväisyysmittauksia, nimettömiä suosituksia tai myyntitilastoja, joilla voit todentaa kykysi ja taitosi numeroiden, asiakaspalautteen ja tilastojen kautta (Koivumäki & Kortesuo,2019.)

Toisen vaiheen tärkein periaate on jatkuvuus ja toistaminen. Henkilöbrändin rakentaminen vaatii jatkuvaa ja säännöllistä viestintää, sillä vain näin pysyt ihmisten mielessä ja erottaudut kilpailijoista. Toistuvan ja johdonmukaisen viestinnän avulla voit vahvistaa ja syventää omaa brändiäsi sekä luoda vahvan ja pysyvän vaikutuksen yleisöösi. Muussa tapauksessa tilallesi voi aina tulla joku toinen, joka vie huomion ja markkinat (Koivumäki & Kortesuo,2019.)

 

ITSENSÄ KEHITTÄMINEN

 

Henkilöbrändin rakentamisen kolmas vaihe keskittyy itsensä kehittämiseen. Tämä vaihe on ratkaisevan tärkeä, sillä pelkästään ensimmäisten kahden vaiheen toteuttaminen ei riitä varmistamaan pitkäaikaista menestystä. Jos jätät huomiotta oman kehittymisesi, saatat jäädä kiinni omiin puutteisiisi ja huonoihin piirteisiisi, mikä voi estää sinua saavuttamasta täyttä potentiaaliasi (Koivumäki & Kortesuo,2019.)

Kolmas vaihe henkilöbrändin rakentamisessa korostaa jatkuvaa itsensä kehittämistä ja oppimista. Tämä voi sisältää uusien taitojen oppimista, huonojen piirteiden korjaamista ja virheistä oppimista. On tärkeää analysoida tilanteita, joissa on mennyt pieleen, ja pohtia, mitä voisi tehdä toisin tai mitä voi oppia niistä. Samalla on hyödyllistä käyttää hyväksi alussa tehtyä sanalistaa, joka sisältää omia luonteenpiirteitä ja kiinnostuksen kohteita. Tämän avulla voi tunnistaa, mitä piirteitä tulee kehittää ja mitä positiivisia ominaisuuksia voi vahvistaa entisestään (Koivumäki & Kortesuo,2019.)

Henkilöbrändi ei ole koskaan valmis tuote, vaan se on jatkuvan kehityksen ja kasvun tulos. Jokaisen tulisi pyrkiä jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja parantamiseen, sillä henkilöbrändi olet sinä itse. Sen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka ei lopu koskaan, vaan jatkuu koko elämän ajan (Koivumäki & Kortesuo,2019.)

 

POHDINTA

 

Henkilöbrändin rakentaminen vaatii kärsivällisyyttä, omistautumista ja jatkuvaa itsereflektiota. Se edellyttää myös kykyä nähdä itsensä ulkopuolisen silmin ja ymmärtää, miten haluaa tulla nähdyksi ja tunnetuksi. On tärkeää löytää tasapaino oman persoonallisuuden ja halutun brändi-identiteetin välillä – liiallinen muuntautuminen tai teeskentely voi vahingoittaa brändin uskottavuutta ja luotettavuutta.

Henkilöbrändi ei ole staattinen, vaan se kehittyy ja muotoutuu yksilön elämänkulun ja kokemusten myötä. Se voi myös muuttua ja uusiutua ajan mittaan, mikäli yksilö haluaa tarkentaa tai laajentaa omaa brändiään. Tämä jatkuva kehitys ja uusiutuminen antaa mahdollisuuden kasvuun ja oppimiseen sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

 

LÄHTEET

 

Koivumäki, A & Kortesuo, K. 2019. 100 faktaa myynnistä. Helsinki. Alma Talent.

Kommentoi