Tampere
18 May, Saturday
19° C

Proakatemian esseepankki

Helposti johdettavako?Kirjoittanut: Iida Koskinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Helposti johdettavako?

 

Johdanto

 

On tärkeä pohtia mennyttä vuotta akatemialla. Koen kasvaneeni ihmisenä valtavasti ja tarkastelen asioita nykyään useammasta kulmasta. Minulla on kuitenkin vielä paljon opittavaa ja hiottavaa tiimipelaamisessani.

 

Alaistaidot tarkoittavat myös vertais- ja johtamistaitoja

 

Työyhteisön johtaminen tai epäonnistuminen ei ole pelkästään johtamisesta ja johtajasta kiinni, vaan myös työntekijöiden alaistaidot ovat tärkeässä roolissa. Alaistaidot voidaan nähdä myös työyhteisötaitoina ja korostaa, että työnteko perustuu vuorovaikutukseen muiden kanssa. Alaistaito käsitteellä voidaan kuitenkin nähdä sekä yksilön ominaisuudet että esimies-alaissuhde.

 

Olit sitten työntekijä, esimies tai omistaja on sinun ymmärrettävä roolisi osana kokonaisuutta. Työnteko on pitkälti vuorovaikutteista, joten on tärkeää osata tehdä töitä muiden kanssa. Ei riitä, että hoitaa vain oman tonttinsa kuntoon, vaan tulee ymmärtää muiden vaikutus omaan työhön ja ymmärtää kuuluvansa työyhteisöön. Varsinkin työntekijälle voi olla vaikea asettua johdettavaksi, sillä on hyväksyttävä esimiehen valta-asema vähintäänkin juridisella tasolla. On suostuttava johdettavaksi, jotta johtajan on helpompi johtaa.

 

Vaikka välillä ajatellaan, että palautetta tulee organisaatioissa ylhäältä alas, on tärkeää antaa sitä myös alhaalta ylös. Työntekijän on kyettävä antaa palautetta, eli avata suunsa ja puhua. Alaistaidot sisältävät muitakin vastuita kuin vain aktiivista sosiaalista kanssa käymistä. Työntekijän on kannettava oman työnsä onnistumisen ja etenemisestä vastuunsa, eikä hypättävä esimiehen varaan pulmien ilmetessä. Kehittyneillä alaistaidoilla toimitaan työyhteisön edun mukaisesti jättäen omat lyhyen aikavälin tavoitteensa väliin.

 

Olenko helposti johdettava?

 

Olen työskennellyt aiemmin useissa erilaisissa työyhteisöissä ja huomaan käyttäytyväni niissä eri tavalla. Kaikissa työpaikoissa tulen hyvin toimeen kaikkien kanssa ja tykkään työnteosta. Haluan tehdä työni aina mahdollisimman hyvin ja jos epäonnistun, koen pettäneeni työyhteisöni. En pysty luomaan yksilötyössä itselleni niin kovia tavoitteita kuin ryhmässä, sillä jos en omiin vaatimuksiini pääse selittelen sen itselleni. Muille en näitä virheitä pysty kuitenkaan selittelemään ja minua motivoi kovaan työskentelyyn ”huono omatunto”, jos jätän tehtäviä hoitamatta.

 

Olen työskennellyt pörssiyhtiössä, jonka koin aina suureksi. Koin tehtävien olevan rutiineita enkä uskaltanut mitään muuttaa. Jos jokin tapa ei istunut kuitenkaan minulle, käännyin oitis myymäläpäällikön puoleen, eli en kantanut vastuitani työntekijänä. Tuolloin myös pohdin olevani vain töissä. Raha ja työkaverit motivoivat saapumaan paikalle, mutta sen suurempaa palkkiota en ole vielä huomannut saaneeni.

 

Seuraavaksi eroavaisuuksia voidaan tarkastella perheyrityksestä, jossa olen ollut jo useamman vuoden töissä. Aikaa on kulunut ja tunnen lähes kaikki. Tunnen yrittäjät hyvin ja saan vastuuta. Voin käsisydämellä kertoa olevani huippu alainen heille. Kannan vastuuni ja toimin yrityksen ja työyhteisön eduksi. En kuitenkaan turvaudu liikaa yrittäjän puoleen vaan teen päätöksiä rohkeasti itse, jos ne eivät ole rahallisesti tappiollisia.

 

Viimeisenä otetaan tarkasteluun Proakatemia, jossa minun on ollut hyvin vaikea löytää paikkaa. Koen kantavani vastuuta itseni lisäksi tiimistä ja haluan meidän kehittyvän. En kuitenkaan ymmärrä vertaisjohtajuutta sen enempää kuin reflektoimaani toimintaa. Olen kuuliainen ja teen työtä käskettyä sekä ilman käskyjä. Olen varovainen palautetta antaessa tietyille ihmisille, mutta kehityn siinä. Olen huono puhumaan tunteistani, enkä osaa ilmaista niitä. Turhautumiseni kuitenkin näkyy ja välillä kuuluukin ja minun tulee työstää tätä.

 

Lopetus

 

Minun tulee reflektoida käytöstäni ja toimintaa ja löytää niille syyt, miksi toimin näin tietyissä tilanteissa. Tähän tulen käyttämään apua tiimiä, viikoittaisia kehityskeskusteluita itseni kanssa sekä tietoisesti toimintani muuttamista.

 

 

LÄHTEET:

https://duunitori.fi/tyoelama/alaistaidot-vertais-ja-johtamistaitoja

Kommentoi