Tampere
29 May, Wednesday
14° C

Proakatemian esseepankki

Häpeän pelko ja rohkeus Kirjoittanut: Jeena Kantosalo - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Akateeminen essee 3ep  

Fiia Ketonen & Jeena Kantosalo 

 

Olemme aina ajatelleet uskottavan johtajan olevan täysin hillitty, etäinen ja tietyllä tapaa koskematon. Henkilö, jonka ei kuulu eikä saa näyttää tunteita työssään ja joka on muiden yläpuolella. Perinteisen johtajan roolin taakse on varmasti ollut helpompi piiloutua. Proakatemialla pidettiin hetki sitten Pajojen Yö, jossa erityisesti Samuel Kautton paja Brändäyksen tulevaisuudesta jäi mieleemme. Kautto alusti pajan puhumalla brändäyksen historiasta, mutta muuten paja oli melko dialogin täytteinen. Pohdimme miltä brändäys näyttäisi tulevaisuudessa ja samat avainsanat nousivat esiin uudelleen ja uudelleen: aitous ja vastuullisuus. Mitä aitous on? 

 

Yritysmaailman erittäin kilpaillussa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä aitous on ollut välillä taka-alalla. Haavoittuvaisuutta ja henkilökohtaisuutta on pidetty jopa heikkoutena. Viime vuosina aitous on kuitenkin selkeästi noussut yhdeksi merkittäväksi erottavaksi tekijäksi yritysmaailmassa. Kuluttajat ovat tietoisempia ja haluavat asioida yritysten kanssa, jotka tuntuvat aidoilta. Tarinat ja henkilökohtaisuus kiinnostaa. 

 

Katsoin Netflixistä maailmanlaajuisesti tunnettu tutkijan ja kirjailijan Brené Brownin dokumentin ”On rohkeuden aika”. Tämä herätti paljon ajatuksia, joten päädyin kuuntelemaan Brownin kuuluisimman TED Talkin ”The Power of Vulnerability”. Dokumentissa hän kertoi, miten hän oli ennen tuota puhetta aina onnistunut piiloutumaan tutkijan roolin taakse. Hän oli kuitenkin päättänyt kokeilla jotain erilaista, ja päätti vetää tämän puheen täysin aitona, haavoittuvaisena. Puheen jälkeen hän oli sirpaloitunut syvälle häpeän tunteeseen ja ajatellut: ”Onneksi tämän kuuli vain nuo 500 ihmistä.” Tänä päivänä videota on katseltu YouTubessa yli 20 miljoonaa kertaa. 

 

Ei ole rohkeutta ilman haavoittuvuutta 

 

Mitä aito rohkeus on? Brown kertoo Netflixissä julkaistussa puheessaan, monien olettavan rohkeuden ja haavoittuvaisuuden olevan vastakohtia. Haavoittuvaisuuden ajatellaan helposti olevan heikkoutta, mutta nämä näennäisesti vastakkaisilta tuntuvat piirteet eivät ole heikkouksia vaan pikemminkin tehokkaita työkaluja yritysmaailmaan. Brown uskoo, että haavoittuvaisuus on todella tärkeää, jotta voimme edistää innovaatioita, kasvua ja joustavuutta organisaatioissa. 

 

Brené Brownin tutkimuksessa korostetaan haavoittuvuuden pelkoa, joka on laajalle levinnyt liike-elämässä. Monet yksilöt ja organisaatiot vastustavat avoimuutta, koska ovat huolissaan koetusta heikkoudesta tai mahdollisista riskeistä. Kuten Brown toteaa kaunopuheisesti TED-puheissaan ja kirjoissaan, haavoittuvuuden pelko johtuu usein sen voiman väärinymmärryksestä. Haavoittuvuuden hyväksyminen ei tarkoita kontrollin luovuttamista vaan pikemminkin aitoutta ja yhteyden osoittamista. 

 

Ei ole niin helppoa antaa itsensä olla haavoittuvainen. Monesti itsekin huomaa kuinka edelleen ajattelee omalla kohdallaan sitä, että jos näyttää omaa haavoittuvaisuuttaan ajattelee muiden tulkitsevan sen heikkoudeksi. Proakatemia on ollut loistava ympäristö harjoitella omien heikkouksien tuomista esiin, joskin sekin on vaatinut omaa tietoista asennetta siihen, että antaa muiden nähdä sinut silloinkin, kun et ole ”parhaimmillasi”.  

 

Mökkipajat ja oppimissopimukset ovat olleet toimiva työkalu rohkeuden ja oman haavoittuvuuden esiin tuomisen harjoittamiseen. Oppimissopimus on työkalu, jonka avulla voidaan kirkastaa omia tavoitteita, ja sen avulla voidaan määritellä, että mitä pitää oppia, jotta pääsen tavoitteisiini (tiimiakatemia). Oppimissopimukset ovat usein tiimissämme olleet hyvinkin henkilökohtaisia ja ihmiset ovat päässeet avaamaan hyvinkin syviä ja haavoittuvia puolia itsestänsä. Itse olen tullut siihen lopputulemaan, että jos joku pystyy kertomaan omista epätäydellisistä puolistaan itsessään tai elämässään, on se todellakin suurta rohkeutta, joka ajaa omaa kehitystä eteenpäin!  

 

Rohkeutta yrittäjyyteen ja johtajuuteen 

 

Johtajana on tärkeää tuoda esiin uuden ajan johtamisen metataitoa: ei tietämistä. Sen myöntäminen, että oma näkökulma on jotenkin rajoittunut tai jopa vääristynyt tai värittynyt vaatii nöyryyttä sekä rohkeutta. (Ajanko n.d.) Myös Brené Brownin tutkimuksessa korostetaan rohkeuden merkitystä johtamisessa. Todelliset johtajat osoittavat rohkeutta myöntää omat virheensä, tehdä vaikeita päätöksiä ja kestää vastoinkäymisiä. Rohkeutta on myös nostaa esiin muiden ammattitaito ja luottaa siihen, samalla laittaen oma asiantuntiuus sivuun (Ajanko n.d.)  

 

Oma kokemus johtajuudesta on vielä suhteellisen vähäistä. Olen kuitenkin päässyt kokeilemaan erilaisia johtorooleja ja täytyy myöntää, että opittavaa on vielä aivan valtavasti. Minulle itselle ei ole yleensä vaikeaa myöntää, että olen väärässä tai että joku muu tietää asiasta enemmän kuin minä, mutta rohkeiden päätösten tekeminen tai vastoinkäymisten kohtaaminen on todellakin vähintään hankalaa. On todella pelottavaa tehdä niitä rohkeita ratkaisuja, kun samalla omalla tavallaan pelkää niiden lopputulemaa ja niistä mahdollisesti syntyviä vastoinkäymisiä. Tästä ajattelu mallista tulisi päästä pois, ja uskaltaa kokeilla ja tehdä. Olen sitä mieltä, että vain varmoja ratkaisuja tekemällä tai epäonnistumista pelkäämällä ei voi kehittyä omaan maksimi potentiaaliinsa asti.   

 

Kirjoissaan, kuten ‘Daring Greatly’, Brown tutkii käsitteen ‘uskaltaa suuresti’, johon kuuluu rohkeus ottaa laskelmoituja riskejä ja johtaa aidosti. Varisinkin yrittäjänä laskelmoidut riskit ja aidosti johtaminen korostuu. Miten voit johtaa omaa yritystäsi, jos et ole siinä aidosti omien mielipiteidesi ja ajatustesi kanssa mukana.  

Myös välttämättömiä on riskit. Riskit kuuluvat yrittäjyyteen ja tulee niitä eteesi, halusit tai et. Yrittäjyys on asenne itsensä kehittämiseen, työntekoon ja elämään sekä toimimiseen muiden kanssa. Yrittäjänä saat vapauden valita, mutta se voi olla hyvinkin vaativaa sekä riskialtista. Toisaalta riskien ottaminen tuo eteen mahdollisuuksia onnistua isosti, kun muut menevät riskien edestä suojaan. (pwc 2018.) 

 

Miten viedä käytäntöön 

 

Brené Brown tarjoaa arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yksilöt ja organisaatiot voivat toteuttaa rohkeutta ja haavoittuvuutta. Strategioihin kuuluu psykologisen turvallisuuden kulttuurin vaaliminen, epäonnistumisen hyväksyminen oppimismahdollisuutena ja avoimen vuoropuhelun edistäminen. Haluan itse olla edistämässä sekä kehittämässä sellaista työympäristöä, jossa jokainen voi tuoda esiin omia henkilökohtaisia asioita sekä epäonnistumisiaan. Tahdon olla tuomassa oman esimerkin kautta Proakatemian aikana oppimiani asioita myös seuraavaan työympäristööni, tai joku päivä myös oman yritykseni toimintamalleiksi.  

 

Myös omassa henkilökohtaisessa elämässäni koen tärkeäksi opetella itselleen armollisuuden, ja sen että antaa mahdollisuuden onnistumisille hyväksymällä epäonnistumisen mahdollisuuden ja siitä tulevan hetkellisen häpeän. Häpeä ja epäonnistuminen kolahtavat kuitenkin aina pahiten itseesi, kun kukaan muu ei niitä enää hetken päästä muista. Tämän vuoksi uskon, että omia ajatusmalleja muuttamalla itseään kohtaan hyväksyvämmiksi ja vähän ehkä alentamalla rimaa voi tehdä elämästä itselleen ja samalla toki myös muille huomattavasti helpompaa!  

 

Pohdinta 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että yritysmaailmassa on paljon voitettavaa rohkeuden ja haavoittuvuuden omaksumisesta, kuten Brené Brownin tutkimuksissa ja kirjoituksissa korostetaan. Nämä ominaisuudet eivät ole heikkouden merkkejä, vaan itse asiassa vahvuuksia, jotka voivat edistää menestystä ja joustavuutta alati muuttuvassa ympäristössä. 

 

Brené Brownin oivallukset eivät ole ainoastaan muuttaneet käsitystämme haavoittuvuudesta ja rohkeudesta, vaan ne ovat myös antaneet käytännön ohjeita yksilöille ja organisaatioille, jotka pyrkivät menestymään monimutkaisessa yritysmaailmassa. Kysymys ei ole siitä, pitäisikö rohkeus ja haavoittuvuus sisällyttää liiketoimintakäytäntöihin, vaan siitä, miten nopeasti ja tehokkaasti voimme tehdä niin sopeutuaksemme ja kukoistaaksemme epävarmuuden edessä. 

 

Lähteet 

 

Ajanko, S. n.d. Sari vieraskynänä rohkeus johtaa -blogissa: Neljä ehdotusta rohkeaan johtamiseen. Viitattu 3.11.2023. https://diversitas.fi/nelja-ehdotusta-rohkeaan-johtamiseen/ 

 

B, Brown: On rohkeuden aika. Netflix. 2019. 

 

B, Brown – The power of vulnerability. TED Talk. Julkaistu 3.1.2011. 

 

PWC. 2018. Yrittäjyyden kolmet kasvot: yrittäjyys asenteena on käyttämätön voimavara. Viitattu 3.11.2023. https://uutishuone.pwc.fi/yrittajyyden-kolmet-kasvot-yrittajyys-asenteena-kayttamaton-voimavara 

 

Tiimiakatemia Global. n.d. OPAS – Näin teen tiimioppimisesta yrityksemme voimavaran. Viitattu 3.11.2023. https://tiimiakatemia.com/wp-content/uploads/2019/11/Partus-opas-MITEN-TEEN-OPPIMISESTA-YRITYKSEMME-VOIMAVARAN-web.pdf 

 

Kommentoi