Tampere
23 May, Thursday
12° C

Proakatemian esseepankki

Graafisenohjeiston luominenKirjoittanut: Eetu Patronen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Brändikäsikirja
Pekka Ruokolainen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Kun lähdimme suunnittelemaan yrityksen perustamista, emme ymmärtäneet juuri mitään yrityksen brändäämisestä. Olemme pyörittäneet nyt noin kahden vuoden ajan Herkkä Snacksia. Varsinaisia guruja emme ole vieläkään, mutta on ollut hienoa huomata kehitystä siinäkin sarassa. Ongelmana on ollut, että emme ole määrittäneet kovinkaan tarkasti visuaalista ilmettämme, jonka seurauksena fontit, värit, sekä yleinen ilme vaihtelee tarpeettoman paljon. Innostuin aiheesta keskustellessani luokkakaverini kanssa asiasta, joka on opiskellut ja todella kiinnostunut kyseisestä aiheesta. Tajusin, että meidän täytyy selkeyttää brändiämme, jotta viestimme tulisi selkeämmin esiin. Hänen ohjeistuksellansa päätin tutustua aiheeseen enemmän. Päätimme luoda selkeän ja simppelin graafisen ohjeiston, joka selkeyttää ja helpottaa meidän työskentelyämme ja viestintäämme. Graafisen ohjeiston tulee toimia ohjenuorana kaikessa yrityksen viestinnässä, riippumatta siitä kuka sitä tekee. Luin aiheesta Pekka Ruokolaisen kirjoittaman kirjan Brändi käsikirja, jonka pohjalta pyrin lisäämään tietoisuuttani pienin askelin kohti selkeämpää ja yhdenmukaista brändiä. Alla käyn läpi meidän versiomme perusteluineen, mitä asioita halusimme määrittää graafisessa ohjeistossa.

 

Mikä on graafinen ohjeisto

Aloitin Graafisen ohjeiston tekemisen siitä, että etsin muiden yritysten vastaavia ohjeistoja netistä, jotta saisin mahdollisimman hyvän käsityksen siitä, mitä graafiselta ohjeistolta halutaan. Hakusanoilla Visuaalinen ohjeisto tai graafinen ohjeisto löysin malleja, josta pääsin kurkistamaan mitä kaikkea olisi hyvä määrittää kyseisessä ohjeistossa. Samalla pohdin, mitkä asiat ovat meille tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä, jotta ohjeisto pysyisi mahdollisimman selkeänä. Pyrimme pitämään ohjeiston mahdollisimman yksinkertaisena, mutta samalla myös visuaalisesti hyvännäköisenä, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin tarpeitamme.

 

Logo

Kun olin tutustunut aiheeseen hieman, aloitin ohjeiston tekemisen määrittelemällä, kuinka yrityksen logoa käytetään. Määritimme minkä värisenä logoa tulee käyttää ja millaiset ”turvavälit” logoa käyttäessä täytyy jättää, jotta se erottuu selkeästi. Lisäksi on hyvä määrittää missä logoa käytetään, varsinkin jos logoja on useampia eri variaatioita. Esimerkiksi Turva vakuutusyhtiö on leikitellyt omalla logollaan ja valitsemillaan brändiväreillä luoden variaatioita logosta, mutta niiden käyttöön on asetettu selkeät säännöt missä mitäkin logoa voi käyttää. Logoa tulee arvostaa ja siksi sen käyttöä kannattaa pohtia, jotta se edustaa yritystä halutulla tavalla.

 

Brändivärit

Seuraavaksi määrittelin yrityksen käyttämät brändivärit.  Tärkeintä on, että graafisesta ohjeistosta löytyy kaikki oleellinen tieto värien käytöstä. Mikäli ohjeistossa lukee ”punainen”, on hyvin todennäköistä, että punaisen sävy vaihtelee riippuen aineistosta tai käyttötarkoituksesta. Kannattaa siis olla tarkkana, että graafinen ohjeisto on ymmärrettävä ja siitä löytyy kaikki oleellinen tieto.  Tämän ongelman voi estää määrittelemällä käsikirjaan punaisen sävyn värikoodilla. Määritimme yritykselle kaksi pääväriä ja yhden korostevärin. Nämä värit ovat keskeisimmässä osassa yrityksen visuaalista ilmettä, oli kyseessä verkkosivut, flaijeri tai jokin muu yrityksen tapa viestiä. Värien käyttöön on hyvä tehdä selkeä määritelmä, mikä väri on hallitsevin, mitkä tukevat tätä ja mitkä värit ovat pienemmässä roolissa. Tämän lisäksi valitsimme 5 muuta väriä, jotka helpottavat visuaalisien ilmeiden luontia tukien päävärejä. Vaikka värit ovatkin pienessä roolissa, ne luovat yhtenäisyyttä yrityksen luomiin visuaalisiin ilmeisiin.

 

Fontit

Yrityksen on hyvä myös määrittää fontit, joita yritys käyttää kaikkialla. Fontteja on hyvä olla muutama vaihtoehto, mutta määrittää missä mitäkin fonttia pääasiassa käytetään. Valitsimme fontit, jotka ovat meidän mielestämme yrityksen näköisiä, mutta selkeästi luettavia, jotta viesti menisi perille mahdollisimman hyvin. Fontteja tulee käyttää somessa, verkkosivuilla ja kaikissa yrityksen tekemissä markkinointimateriaalissa. Tämäkin luo yrityksen brändiä ja selkeyttä.

 

Yrityksen nimen käyttäminen ja kirjoittaminen

Seuraavana määritimme, kuinka yrityksen nimeä taivutetaan ja kuinka se tulee kirjoittaa sekä englanniksi, että ruotsiksi. Tämä on hyvä tehdä, jotta yrityksen nimi kirjoitetaan jokaisessa viestinnässä oikein ja aina samalla tavalla. Tämä on tärkeää, jotta viestintä olisi mahdollisimman yhdenmukaista ja selkeää. Myös kirjoitusasun tulee olla oikein, jotta teksti on helposti ymmärrettävää ja selkeää.

 

Teemat

Viimeisimpänä määritimme yrityksellemme teemat, joiden ympärille visuaalinen viestintä rakentuu. Halusimme valita teemoihin yrityksen arvojen mukaisia ja värisiä elementtejä, jotta yrityksen arvot näkyisivät myös mahdollisimman selkeästi yrityksen toiminnassa. Teemoissa on huomioitu myös yrityksen värimaailma, jotta ne sopisivat mahdollisimman hyvin yhteen. Valitsimme useamman teeman, jotta graafiseen suunnitteluun saadaan vaihtoehtoja. Teemat ovat kuitenkin selkeät ja niille on suunniteltu omat paikkansa, miten teemoja tulisi käyttää. Tässäkin on tärkeää, että teemoja käytetään sovitusti, sillä muuten lopputuloksesta saattaa tulle sotkuinen, eikä haluttua lopputulosta saavuteta.

 

Päivittäminen

On hyvä ymmärtää, että maailma muuttuu ja yritys muuttuu sen mukana. Brändin täytyy siis kehittyä yrityksen kehityksen mukana. Graafinen ohjeisto ei siis ole Raamattu, vaan sitä täytyy aika-ajoin päivittää. Päivittämisen kanssa kannattaa silti olla tarkkana, sillä liian usein ohjeistoa päivittämällä se ei palvele haluttua lopputulosta, joka on selkeä ja yhdenmukainen viestintä. On kuitenkin huolehdittava, että yrityksen ilme on tuore ja kantaa yritystä ylpeydellä.

 

Pohdinta

Olen tyytyväinen meidän aikaansaannokseemme. Pidän siitä, että ohjeisto on hyvin yksinkertainen, jotta sen käyttäminen ei ole liian monimutkaista. Mielestäni siitä kuitenkin löytyy kaikki oleellinen tieto, jotta yrityksen viestintä voi ottaa askelia kohti selkeämpää ja yhdenmukaista viestintää. Jokaisen yrityksen olisi hyvä luoda yritykselle graafinen ohjeisto. Vaikka yritys olisikin pieni ja yrittäjä vastaisi itse yrityksen

Kommentoi