Tampere
19 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Final Camp prosessiKirjoittanut: Sanni Turunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Final Camp on valmistuvien tiimityrityksien itselleen järjestelmä ”loppuhuipennus” ja tiimiytymisen ydin kokemus. Final Campilla on tarkoitus antaa omasta osaamisestaan yksilönä, että tiiminä näyttö. Tiimin tulee osata yhdistää teoria käytännön haasteisiin ja esimerkiksi käyttää kielenä englantia. Opintojakson tarkoitus on kehittää ja innovoida toimintaa kansainvälisessä ympäristössä, sekä hahmottaa omat vahvuudet ja kehityksen kohteet.

Tavoitteena Tamkin opinto oppaan mukaan on:

– Opiskelija osaa toimia kansanvälisessä ympäristössä ja arvioida oman liiketoimintansa kansainvälisiä mahdollisuuksia.  – Tiimiyrittäjä osaa rakentaa itselleen kansainvälisen verkoston.– Tiimiyrittäjä osaa soveltaa erilaisia innovointi- ja ideointityökaluja kansainvälisessä ympäristössä.– Tiimiyrittäjä osaa ratkaista erilaisia kansainvälisten yritysten toimeksiantoja, sekä tutustua kohdemaan yrityskulttuuriin.

(Opinto-opas Tamk)

Kuva 1 Final Camp vuosikello

 

Toimin Revena Oskin Final Camp päällikkönä ja se on ollut minulle kunnia tehtävä. Meillä on motivoitunut tiimi viemässä Final Campin suunnittelua eteenpäin kunniahimoisesti ja olen siitä kertakaikkisen ylpeä. Revenassa on ollut erilaisia suhtautumisia ja mielipiteitä Final Campia kohtaan, sillä ihmiset ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Kaikkien sitoutuminen tiimiin ei ole samalla tasolla ja koen tämän haastavimmaksi osuudeksi Final Campin suunnittelussa ja onnistumisessa. Epätietoisuudessa eläminen on tiimillemme myrkkyä ja niin kauan kunnes faktat ovat kunnossa suhtautuminen asiaan on enemmän negatiivinen kuin postiviinen. Lisäksi epävarmuustekijänä on ollut maailmanlaajuinen pandemia tilanne, mikä kaikkien onneksi näyttäytyy tällä hetkellä kumminkin toiveikkaalta. Tämän haasteen voittamiseksi aloitimme tammikuussa toimintamme kontaktoimalla jokaisen tiimiläisemme henkilökohtaisesti ja kysyimme suhtautumista/asennetta Final Campia kohtaan. Sovimme tiimin kanssa, että virallinen osuus Final Campista kestää viikon, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan. Suurin osa aikoo kumminkin viettää kohde maassa kaksi viikkoa, joten budjetti kerätään kahdelle viikolle.

Kyselyn pohjalta lähdimme tekemään peliliikkeitä tulevaisuuden suunnittelun osalta.  Aluksi teimme Final Campin suunnittelun vuosikellon tekemisellä ja jaoimme sen tiimille, jotta kaikki tietää missä menemme. Suurimman kannatuksen vuoksi kohdemaaksi valikoitua joku Kaukomaan kohde, vaikka se valitettavasti tuo joillekin yksilöille haasteen matkustus ajan yms kanssa. Olemme pyrkineet keksimään erilaisia vaihtoehtoja miten jokainen tiimin jäsen pääsisi osallistumaan koko opintojen kruunaamalle matkalle. Kyselyssä käytiin myös läpi haluavatko tiimin jäsenet lähteä Final Campille toimeksianto vai kohdemaa edellä. Suurin kannatus oli kohdemaa edessä, eli ensijaisesti kunhan kohdemaa on sopiva voimme lähteä tekemään mitä vain prokkista.  Toimeksiannon suhteen isoin kannatus oli hyväntekeväisyys, joten ensisijaisesti etsimme projektia jossa saamme toimeksiantajalta esimerkiksi majoituksen veloituksetta rahan sijaan.

Helmikuussa pidimme pajan tiimille Final Campista ja pääpainona keskustelussa oli raha. Miten tiimiläiset haluavat kerryttää Final camp kassan ja mitä kukakin on valmis sen eteen tekemään. Päädyimme yhteisymmärryksessä siihen, että haluamme tehdä yhteisiä projekteja tiimiytyäksemme ja näin kukaan ei jäisi yksin rahan keräämis projektin kanssa. Budjetti suunnitelma luotiin yhdessä taloustiimin kanssa ja summaksi valikoitui 30 000e. Budjetti on tällä hetkellä vielä arvio, sillä toimeksiantoa ja kohdemaata ei ole vielä lyöty lukkoon.

Maaliskuun tavoitteena oli toimeksiannon päättäminen, ABC-vaihtoehtojen kartoittaminen sekä Final Camp paja. Toisena toivoitteena, mikä ei suoranaisesti liity Final Camp tiimiin on rahan keräämis prokkis, mikä saatiin myös onnistuneesti alulle mökkipajassa. Final Camp pajan aikana pääsimme mielestäni hurjan harppauksen eteenpäin, sillä esittelimme tiimille kaksi vaihtoehtoa mahdollisesta kohdemaasta ja toimeksiannosta. Kaksi hyvin erilaista maata ja toimeksiantoa, mutta mielestäni molemmat ovat todella potentiaalisia. Minua jäi kumminkin mietityttämään tiimin vaisu vastaanottaminen molempia projekteja kohtaan ja siksi koen myös välillä Final Camp tiimin työn haasteelliseksi. Suoranaisesti tiimiltä ei saa selkeitä linjauksia Final Campin suhteen, mutta myös innostuminen ja palaute ei myöskään anna varmuutta ja tukea olemmeko menossa oikeaan suuntaan. Tajusin hetken mietittyäni tämän johtuvan edelleenkin liian vähäisestä tiedon puutteesta, joten seuraavan kerran esittelemme valmiit ”matkapaketit” budjetteineen jonka jälkeen uskon, että tiimin on helpompi saada innostus reissua kohtaan.

Huhtikuun tavoitteena meillä on avustuksien ja apurahojen selvittäminen, sekä tiimin 100% suostumus ja sitoutuminen (ja toivottavasti innostus) toimeksiantoon ja kohdemaahan. Yhteisen projektin ajankohta on myös ajoitettu huhtikuulle. Toukokuulle on puolestaan tarkoitus pitää kevät kauden viimeinen Final camp paja ja rekrytä uusi Final camp tiimi (jos enää haluamme luopua paikoistamme). Elo-syyskuulle oli tarkoitus chekata passien voimassa olo, lentolippujen varaus, raha tilanteen chekkaus ja yhteinen projekti. Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö sr jakaa opiskelijoille tukirahaa opintojen edistämiseksi ja tämä yksi mahdollisuus meidän Final Campia varten. (Tampereen ammatikorkeakoulun tukisäätiö n.d)

Olen pyrkinyt Final Camp päällikkönä ottaa huomioon yksilöt joille reissuun lähteminen ei ole välttämättä niin mieleinen juttu ja selvittää keinoja kuinka auttaa eri yksilöitä. Revenaa tiiminä on haastava johtaa, jos odottaa tiimiltä nopeita tai valmiita päätöksiä ja vastauksia. On oltava määrätietoinen ja viedä rohkeasti asioita eteenpäin, mutta kumminkin muistaa empaattisuus ja kyky kuunnella kaikkia yksilöitä. (Koulutus.fi 2020)

Tärkeää on kumminkin muistaa että tämä on koko tiimin yhteinen projekti, eikä yksilön mielipide mene tiimin edelle. Mielestämme olemme luoneet toimivan vuosikellon ja pysyneet myös sen toteuttamisessa hyvin aikataulussa. Toivon sydämeni pohjasta meille ikimuistoista reissua ja aion ainakin omasta puolestani Final Camp päällikönä ajaa asioita niin, että reissu olisi kaikille elämäntilanteesta huolimatta kaikille mahdollinen. Tähän tarvitsen tiimin tukea, avoimuutta, rehellistä keskustelua peloista ja huolista. Myös innostuminen, ilo ja kaikki tunteet ovat sallittuja ja toivottuja!

 

Lähteet

Koulutus.fi. 6 johtamistyyliä — ja miten niitä tulisi käyttää. 2020. Luettu 19.3.2022.

 6 johtamistyyliä – ja miten niitä tulisi käyttää (koulutus.fi)

Opinto-opas. Tamk. Yrittäjyys ja tiimijohtaminen. Luettu 20.3.2022.

Opinto-opas (tamk.fi) 

Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiöt sr. Luettu 20.3.2022.  https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tampereen-ammattikorkeakoulun-tukisaatio-sr

Kommentoi