Tampere
25 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Faktojen maailmaKirjoittanut: Jarkko Suojanen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Faktojen maailma
Hans Rosling
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Faktojen maailma

 

Luin kirjan Faktojen Maailma, Hans ja Ola Rosling, Anna Rönnlund jossa kirjoittajat ja tutkijat käsittelevät maailman ongelmia ja vertailevat ihmisten ymmärrystä globaaliin maailman tilanteeseen. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. koulutustaso maailmalla, naisten asema erilaisissa yhteiskunnissa sekä globaali terveyden huolto. Kirja haastaa lukijoita ajattelemaan sekä uudistamaan omaa ajattelumaailmaa pois liian kriittisestä mallista. Kirjan alussa kirjailija pyytää lukijoita tekemään n. 10 kysymyksen testin maailman tilanteesta. Kysymyksinä olivat esimerkiksi edellä mainitut asiat sekä muita samoihin kategorioihin kuuluvia kysymyksiä. Kirjailija heittääkin ilmoille faktan, että kukaan testiä tehnyt henkilö ei ole saanut yli puolia vastauksista oikein, riippumatta siitä onko ollut lääkäri tai työtön yms. Ihmiset ovat opetettu ajattelemaan liian kriittisesti.

Kirjailija mainitseekin, että yleisesti ihmiset ajattelevat maailman olevan kauhean julma paikka. Naisen asema globaalisti on huono, terveydenhuolto on suurimmaksi osaksi huonoa ja koulutustaso maailmalla on olematon. Kuitenkin testin tehtyään ja oikeat vastaukset luettuaan voidaankin todeta, että katsoimme maailmaa liian kriittisin silmin. Miksi koulussa opetetaan asioita niin että paneudutaan aina vain ääripään ongelmiin? Mistä tieto on sitten opittu, jos ei koulusta? Ovatko uutislähteet nykyään niin kriittisiä, että ne saavat ihmisetkin ajattelemaan, että globaalisti maailmassa olisi huono tilanne. Esimerkkinä ilmastonmuutos suomessa vs. maailmalla. Satunnaisesti vastaava simpanssikin pärjää paremmin kyselyssä kuin tarkkaan ja harkitusti vastaavat ihmiset.

En ota itse kantaa siihen tapahtuuko suomessa ilmastonmuutokseen viittavia asioita vai ei, mutta tuon asian esimerkin avulla esiin. Suomen ilmastoteot ja päästöt vs. Kiinan ilmastoteot ja päästöt. Suomessa politiikkaa ollaan ajamassa hyvin vahvasti vihreät arvot edellä, joka ei mielestäni ole huono asia. Kuitenkin onko asialla globaalisti merkitystä, jos ajallisesti kiina tuottaa tunnissa saman verran päästöjä, kun suomi aikoo pudottaa vuoteen 2030 mennessä. Onko näin ollen Suomen ilmastoteoilla mitään merkitystä, jos mikään ei muutu yli 200krt enemmän väkilukua omaavassa Kiinassa. Suomessa ihmiset kärsivät rahallisesti, kun polttoaineen verotusta nostetaan, turve tuotanto lakkautetaan ja koko ajan pitää kiinnittää enemmän huomiota ympäristötekoihin. Maailman mittakaavassa ilmaston muutos on globaali ongelma, mutta koskettaako se Suomea kirjan Faktojen maailma, perusteella. Mielestäni maailman katsomus Suomalaisilla on yleisesti hyvä, mutta onko kuitenkaan. Ajetaanko poliittisia päätöksiä Suomeen vain, että erotutaan joukosta tai halutaan kuulua joukkoon? Kiinahan ei kuitenkaan tule noudattamaan suomen linjaa tai ylipäätään muunkaan maailman linjaa vaan ajaa omaa valtiollista etuaan, myös tulevaisuudessa.

Faktojen maailma käsittelee myös muitakin ongelmia kuten globaalia terveydenhuoltoa. Suomessa terveydenhuolto onkin keskeisessä asemassa hyvinvointivaltiossa. Näkeekö suomalaiset kuitenkaan sen toimintaa muussa maassa? Puhutaanko globaalista terveydenhuollosta edes missään, vai onko se merkityksetön aihe suomalaisille tai muille ihmisille. Näen, että esimerkiksi peruskoulussa ja lukiossa globaaleja asioita tulisi käsitellä enemmän. Niiden käsittely avaa maailman kuvaa, joka saattaa johtaa siihen, että päätöksiä tai linjauksia ei tehdä muiden maiden toiminnan perusteella vaan omilla aivoilla.

Faktojen maailma kirja pyrkii aiheuttamaan lukijassa kriittisyyttä ja negatiivista maailmankuvaa poistavia asioita. Maailmalla asiat ovat kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin. Kehitysmaa – hyvinvointivaltio asetelmassa noustaan koko ajan lähemmäksi tilannetta, jossa kehitysmaat kehittyvät ja hyvinvointivaltiot paranevat. Kuitenkin sokeasti yhden linjan ja mukamas yhteisten päätösten noudattaminen heikentävät kehittymistä, sekä yksilöiden, että valtioiden.

Faktojen maailma kirjan luettuaan, toivoisi, että olisi päässyt itse eroon liian kriittisestä ajattelusta. Koenkin, että näin myös tapahtui sillä, kirja avasi minulle asioita globaalista maailmankuvasta. Erilaisista tarinoista, tunteista kuten pelko, draamahakuisuus ja yleistämisen tarve. Kaikki tieto on saatavilla napin painalluksella, mutta osaavatko ihmiset edes etsiä tätä tietoa. Hakukone google kertoo lähes aina oikean vastauksen, kun kysymyksen osaa muotoilla oikein. Miksi tämä ei siis poista ongelmia? Eivätkö ihmiset halua nähdä niitä.

Kommentoi