Tampere
22 May, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

Etiikka ja yhteisöKirjoittanut: Oona Hotakainen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Arvon porukka
Jaakko Heinimäki
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Etiikka (eli moraalifilosofia) on moraalia koskevaa filosofista tutkimusta tai yleisemmin sen järkiperäistä tarkastelua. Moraali kuvaa ihmisten henkilökohtaisia käsitteitä hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa. Etiikan peruskäsitteitä ovat hyvä elämä tai onnellisuus, mitä jokainen toivoo ja tavoittelee, mutta kukaan ei tiedä mitä se on. Sikaegoismi on oman edun tavoittelua muiden kustannuksella, eikä se toimi pitkällä aikajänteellä. Terve egoismi tarkoittaa oman edun tavoittelua niin, että toisten ihmisarvoa kunnioitetaan.

Hyve on ominaisuus, joka edesauttaa luonnollisen päämäärän tavoittamista. Leijonan luonnollinen päämäärä on selvitä hengissä ja lisääntyä, joten sen täytyy omata taito metsästää ja sopeutua laumaansa. Aristoteleen mukaan hyve on teleologinen eli etiikan taustalla on päämäärähakuinen maailmankuva. Jokaisella oliolajilla on jokin luonnollinen päämäärä. Hyve-etiikka on kiinnostunut hyvän ihmisen mallin laatimisesta, eli mahdollisimman hyvän kasvatuksen saamisesta, josta seuraa onnellinen lopputulos.

Ihmiset toivovat hyvää elämää itselle ja erityisesti omille lapsilleen. Ihmisen hyve on luonteenpiirre, joka mahdollistaa onnellisuuden tai hyvän elämän saavuttamiseen. Tämä voi olla esimerkiksi tyytyväisyys. Kun ihminen on tyytyväinen siihen, mitä hänellä jo on, hän ei haali itselleen sellaisia asioita, joita hän ei voi saada. Vanhempien velvollisuus on kasvattaa lapsistaan kunnon kansalaisia rakkauden osoituksin ja erilaisin neuvoin. Myös ihmisen itse on opittava ottamaan vastuu omasta elämästään, tekemään työtä, huolehtimaan itsestään ja läheisistään sekä selviytymään mahdollisista alamäistä. Hyveet on siis opittavissa, mutta ihmisen on harjoiteltava ja ponnisteltava saavuttaakseen niitä ja se voi kestää pitkän aikaa. Miten elämästä tulisi hyvä ja siihen voisi olla tyytyväinen? Välillä olisi hyvä muistaa vanha viisaus ”kohtuus kaikessa”, sillä jossain asioissa hyve voi olla keskivälissä. Kun rohkeutta on liian vähän voi siitä seurata pelkuruutta, joka taas tulkitaan paheeksi. Mikäli rohkeutta on liikaa, voi seurauksena olla uhkarohkeus. Uhkarohkeus ja pelkuruus ovat molemmat paheita. Keskivälinoppi ei kuitenkaan päde kaikkiin hyveisiin, sillä esimerkiksi oikeudenmukaisuutta tai viisautta ei voi koskaan olla liikaa.

Hyveitä on erilaisia. Sielun järkevän osan hyveitä ovat teoreettinen ja käytännöllinen järkevyys. Käytännöllinen järkevyys on sitä, että pystyy päättelemään miten missäkin tilanteessa tulee toimia. Sielun tuntevan osan hyveitä ovat lempeys ja rohkeus, kun taas haluavan osan hyveitä ovat kohtuullisuus ja itsehillintä. Kokosielun hyveitä ovat oikeamielisyys, anteliaisuus ja suurisieluisuus eli osaa ottaa elämään sopivan rennon asenteen, mutta ei kuitenkaan vastuutonta asennetta. Aristoteleen hyve-etiikka ei anna mitään konkreettisia toimintaohjeita. Se puhuu vain tavoittelemisen arvoisista luonteenpiirteistä, mutta toisaalta etiikka ei ole matemaattisen tarkka tiede, eikä siihen voi antaa yksityiskohtaisia toimintaohjeita.

Pohdinta
Yleisesti otettuna hyveitä on pidetty yksilöille ominaisina ja luonteenpiirteinä. Organisaatiotasolla voidaan kuitenkin puhua yhdessä omaksutuista tavoista, asenteista, valmiuksista sekä luonteenpiirteistä. Yhdessä keskustellut arvot ovat nykyään yleisiä, mutta olisi hyvä miettiä myös porukan kesken vallitsevia hyveitä. Proakatemialla selkeä hyve on rohkeus. Kuten aiemmin mainittu, on tärkeää löytää balanssi kahden paheen väliltä, jolloin rohkeus pystyy loistamaan omalla tavallaan. Arvojen yleistyttyä lähes trendiksi, on hyvä tunnistaa niille myös tarpeellisuus ja hyötysuhde. Yrityksen arjessa arvot toimivat ohjenuorana päätöksen teossa. Tämä perustelu olisi myös erinomainen Samoan kohdalla, sillä tiimiyrityksissä päätöksen teko on hidasta puuhaa, mikäli halutaan kaikkien osallistuminen. Kun päätöksellä on kiire, voi tilanteen katsoa hyveiden ja arvojen pohjalta. Näin päätöksen tekoon osallistuvat periaatteen tasolla kaikki tiimin jäsenet ja päätöksen takana voi seistä turvallisesti.

Lähteet:
https://filosofia.fi/fi/ensyklopedia/etiikka-hyve-etiikka katsottu: 16.12.2021
Heinimäki, J. Arvon porukka etiikka ja työyhteisö. 2018. Meedia Zone OÜ. Viro.

Aihetunnisteet:
Kommentoi