Tampere
30 May, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Etätyöskentely ja hybridityöKirjoittanut: Julius Hirvonen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Johdanto

Työelämää mullistanut etätyöskentely on kasvanut huimasti lähivuosina. Toki etätyö on
saanut vauhtia pandemian takia. Monet työntekijät kokevat nykypäivänä etätyöskentelyn
olevan samaan aikaan rauhallisempaa ja tehokkaampaa kuin toimistolla. Hybridityö eli
monipaikkatyö on myös yleistynyt pandemian myötä. Hybridityöskentely tarjoaa
työntekijöille joustavuutta ja valinnanvapautta, koska työtä voi tehdä joko etänä tai
toimiostolla.
Halusin ottaa etätyöskentelyn ja hybridityön esseen aiheeksi, koska olen käyttänyt
molempia työskentelykeinoja työelämässäni. Useasti olen myös pandemian jälkeen
kuullut, että vanhaan työskentelymalliin ei ole enää paluuta.

 

Pandemian vaikutus etätyöskentelyyn

Varmasti jotkut ovat jo 2010- luvun teknologian myötä tehneet etänä töitä, mutta
koronaviruksen myötä etätyöskentely on tullut monelle työntekijälle varsin uutena asiana.
Mitä mieltä suomalaiset ovat etätyöskentelystä? Onko se paras tapa työskennellä?

Pandemian aikana etätyöskentelyä ensimmäistä kertaa kokeilleista lähes 80 prosenttia
haluaisi jatkaa etätyön tekemistä pandemian jälkeenkin. Jo aiemmin etätyötä tehneistä ja
sitä lisänneistä henkilöistä 66 prosenttia haluaisi tehdä etätyötä enemmän kuin ennen
pandemiaa. Naisilla toive etätyön lisäämisestä on vielä yleisempi kuin miehillä. (Sutela, H.
Tilastokeskus, 2021)

Tilastokeskuksen mukaan etätyöskentelyn kasvu johtuu yksinkertaisesti siitä, että
etätyöskentelytavasta on oikeasti pidetty. Etätyö on selkeästi lyönyt itsensä läpi. Varsinkin
nuoret suosivat etätöitä. Myös monet yritykset suosivat sitä. Työntekijät ovat olleet usein
tehokkaampia työskennellessään kotona kuin toimistolla.

Etätyön edut ja haitat

Kukapa ei haluaisi joustavaa ja mukavaa sekä rauhallista työympäristöä. Etätyöskentely
mahdollistaa juuri tämän. Etätyöskentelyn edut työntekijälle ovat laajat. Työmatkoihin ei
kulu aikaa ja samalla saa nopeammin sekä tehokkaammin työpäivän pois alta.

Etätyöskentelyä suosii myös yrittäjät. Samalla kun työntekijä on tehokkaampi, niin kiinteitä
kustannuksia voidaan vähentää etätyöskentelyn avulla. Tilavuokria tai muita toimituskuluja
sekä matkakuluja voidaan vähentää.
Monet yritykset ovatkin nyt uuden äärellä pandemian jälkeen. Paluuta vanhaan malliin ei
ole, koska etätyöskentely on lyönyt itsensä läpi.
Miten pidetään kiinni työhyvinvoinnista? Ovatko kollegat keskenään yhteydenpidossa?
Mikä on yhteisön työhenki, jos etätyöskentelyä jatketaan?

Etätyö on tuonut myös haasteita, koska se on luonut enemmän yksinäisyyden tunnetta.
Esimieheltä ei välttämättä saa enää samanlaista tukea. Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen
voi myös luoda entistä enemmän stressiä.

Etätyöskentely on sopinut minulle hyvin. Saan tarpeeksi tukea muilta kollegoilta
esimerkiksi Teams- puheluiden myötä. Olen samalla tehokkaampi työssään, en myöskään
ole ikinä tykännyt kuskata eväitä toimistolle. Matkoihin ei etätyöskentelyn aikana mene
aikaa ja tämän myötä on helpompi aikatauluttaa päivän ohjelmaa. Tietenkin aina välillä
olisi kiva nähdä muita kollegoja ja tämän takia hybridimalli sopii ehkä minulle parhaiten.

Hybridityön ominaisuudet

Hybridityöskentelyn hyödyt ovat monenlaiset. Työntekijä voi itse valita, onko etänä vai
toimistolla. Tosin joskus on päiviä, kun halutaan kaikki paikalle. Nämäkin päivät voivat
tuoda lisää potkua arjessa työskentelylle.

Kun työ tarjoaa monipuolisuutta, mahdollisuuksia ja voimavaroja, työntekijät haluavat
tehdä nykyistä vähemmän etätöitä ja suhtautuvat myönteisesti hybridityöhön. Voimavaroja
ovat esimerkiksi hyvät vaikutusmahdollisuudet työhön, palveleva johtaminen, työpaikan

reilut käytännöt sekä yhteenkuuluvuus työpaikan ja esihenkilön kanssa. (Työterveyslaitos,
2022)

Olen tehnyt hybridityötä ennen pandemiaa, kuten varmasti monet muutkin. Hybridityö
yleistyi vahvasti monessa organisaatiossa 2010-luvulla.
Mielestäni hybridimalli on erinomainen balanssi siihen, jos pitää miettiä etätyöskentelyn
etuja ja haittoja.

 

LÄHTEET:

Sutela, H. 2021. Uusi normaali kutsuu – vanhaan ei ole enää paluuta, jos työntekijöiltä kysytään. Tilastokeskus. Luettu 18.4.2023

https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2021/uusi-normaali-kutsuu-vanhaan-ei-ole-paluuta-jos-tyontekijoilta-kysytaan/

Työterveyslaitos. 2022. Kuormitus ajaa etätyöhön – hyvä johtaminen ja yhteenkuuluvuus vetävät työpaikalle. Luettu 18.4.2022

https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/kuormitus-ajaa-etatyohon-hyva-johtaminen-ja-yhteenkuuluvuus-vetavat-tyopaikalle

Työterveyslaitos. Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ. Luettu 17.4.2022

https://www.ttl.fi/teemat/tyoelaman-muutos/etatyo-hybridityo-ja-monipaikkainen-tyo

Kommentoi