Tampere
22 May, Wednesday
19° C

Proakatemian esseepankki

Etätyön hyödyt ja haitatKirjoittanut: Jenni Peräinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tutustuin Jussi Roineen sekä Juha Anttilan teokseen nimeltä Työ ei ole paikka – Kokemuksia tuottavasta etätyöstä. Valitsin teoksen luettavaksi, sillä teen itse suuren osan töistäni sekä projekteistani tällä hetkellä kotoa käsin, ja halusin tietää onko kirjailijoilla tuoda jotain uutta näkökulmaa etänä työskentelemiselle. Monesti sana ”etätyö” liitetään usein luovan alan työntekijöihin sekä läppäriin. Kuulun karkeasti määriteltynä tähän ryhmään. Tässä esseessä pohdin teosta hyödyntäen etätyön haittoja ja hyötyjä sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Vaikka kirjoitankin työnantajasta ja työntekijästä, tulee esseessä ilmi myös hyviä vinkkejä yrittäjällekin.

 

Etätyön hyödyt

Etätyössä on hurjan paljon hyötyjä niin työantajan kuin työntekijänkin kannalta. Työntekijä saa mahdollisuuden tehdä työtään missä ja milloin haluaa, ja kuten haluaa. Työnantaja puolestaan hyötyy taloudellisesti työntekijän tehdessä osan töistään etänä. Olen poiminut tärkeimpiä etätyön hyötyjä niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta.

Etätyö mahdollistaa työn, missä ikinä haluaakin sen tehdä. Etätyötä voi kodin työhuoneen tai sohvan lisäksi tehdä esimerkiksi kahviloissa ja ravintoloissa, kesämökillä, lomalla tai vaikka matkustaessa junalla tai lentokoneella. Etätyö ei ole paikka- eikä myöskään aikasidonnainen. Työt voi aikatauluttaa itselleen sopivalle ajalle, joka mahdollistaa työskentelemisen itselleen otollisimpana aikana. Esimerkiksi lääkärikäynnit tai pankissa piipahtaminen tai vaikka kaverin kanssa kahvittelut on paljon joustavampaa suunnitella, kun työ ei ole niin säännösteltyä ajan ja paikan suhteen.

Etätyössä työntekijä saa organisoida ja aikatauluttaa päivänsä itse, ja sen vuoksi tauot on helppo pitää itselleen parhaimpana aikana. Monessa työpaikassa tauotkin ovat minuutilleen säännöstellyt kustannustehokkuuden takia, ja työpisteelle tulee palata ennen kuin koko tauon aika on kulunut. Ruokatauko on pidettävä silloin, kun tauko on määrätty tai työpaikalla muut ovat jo pitäneet taukonsa, oli sitten nälkä tai ei. Etätyössä tauot voi pitää silloin, kun työntekijästä itsestä parhaasta tuntuu ilman, että pomo on hengittämässä niskaan. Etätyö mahdollistaa tauoissa joustavuuden, kuitenkin olettaen, että työt tulee hoidettua yhtä hyvin kuin paikanpäällä toimistossa, ellei jopa paremmin.

Etätyön tekeminen on oivallinen mahdollisuus oppia itsensä johtamista ja kurinalaisuutta. Päivä on mahdollista rakentaa juuri sellaiseksi, kuin haluaa sen itse olevan, ja esimerkiksi aamuvirkku voi herätä tekemään työt vaikkapa aamulla viiden aikaan, jolloin loppupäivästä jää enemmän aikaa muulle toiminnalle. Aamuisin väsyneet puolestaan saattavat tarvita aikaa käynnistyäkseen, ja tällöin etätyö voi alussa tuntua haastavalta päivän aikatauluttamisen ja organisoinnin puolesta.

Tärkeimpänä hyötynä itselleni on työrauha. Varsinkin luovilla aloilla keskittyminen vaatii häiriötekijöistä vapaata ympäristöä. Jos joku on jatkuvasti keskeyttämässä työnteon, ei ole mahdollista saavuttaa kaikkein luovinta tilaa eli flow -tilaa. Itse tarvitsen luovaa työtä tehdessäni häiriötekijöistä vapaata sekä hiljaista ympäristöä. En voisi kuvitella itseäni tekemässä meluisassa kahvilassa töitä, mutta toisille taustahälyinen ympäristö on puolestaan kaikkein paras vaihtoehto.

Kaikilla työpaikoilla ei ole varaa investoida kalliisiin sähköpöytiin tai kaikista ergonomisimpiin työtuoleihin, joten etätyö mahdollistaa myös työskentelemisen kotioloissa paremmissa olosuhteissa. Jos tekee paljon töitä kotona tai jos etätyötä harkitsee aloittavansa, tulee ensin tarkistaa, että kotoa löytyvät ergonomialle edullisimmat huonekalut ja laitteet. Myös kotona kynnys tehdä omissa oloissaan pieniä taukojumppia on matalampi, kuin kaikkien työkavereiden ihmettelevien silmien alla.

Työpaikalle matkustaminen vie huomattavan paljon aikaa päivästä, ja tämänkin ajan voi käyttää paremmin hyödykseen etätöiden tekemisen avulla. Työntekijän on helpompaa sovittaa työ arkensa kanssa yhteen, kun työmatkaan kuluvan ajan voi käyttää itse töiden tekemiseen. Parhaimmassa tapauksessa tämän avulla säästyy jopa tunteja päivästä, mikä puolestaan vähentää kiirettä ja nostaa työntekijän tyytyväisyyttä.

Työnantaja hyötyy taloudellisesti työntekijän tehdessä osan töistään etänä. Työnantajan ajankäyttö tehostuu, ja matkakuluissa säästetään. Työntekijöiden vaihtuvuus kirjailijoidenkin mukaan saattaa vähentyä, koska työntekijät arvostavat työnantajan antamaa luottamusta etätyön muodossa. Kun työntekijä saa tehdä osan töistään etänä, korreloi tämä yleensä työntekijöiden viihtyvyyden ja työpaikkatyytyväisyyden kanssa.

 

Etätyön haitat

Etätyöhön liittyy myös haittapuolia, ja etenkin työntekijän osalta on vaarana, ettei työ tule suoritetuksi tai ainakaan yhtä huolellisesti kuin se tulisi toimisto-oloissa. Varsinkin sellaisille työntekijöille tilanne on aluksi usein haastava, kenelle etätyö on uusi tapa tehdä töitä. Yhtäkkiä vastuu työn tekemisestä onkin täysin itsellä, eikä kukaan tarkkaile omaa tekemistä silmä tarkkana.

Varsinkin alussa aloitellessa etätyön tekemistä, on haastavaa pidättäytyä tutussa kotiympäristössä pelkästään työasioissa. Maksamattomat laskut, pesemättömät pyykit tai tiskipöydällä lojuvat astiat odottavat kutsuvasti hoitajaansa. Tällainen tilanne on otollinen harjoitusympäristö itsensä johtamiselle ja kurinalaisuudelle, jossa houkutuksia joutuu toistuvasti päivän aikana kohtaamaan. Myös erilaiset häiriötekijät, kuten kännykkä, tietokone ja some vaikeuttavat keskittymistä ja pitkää yhtäjaksoista työskentelemistä.

Työtä tulee helposti tehtyä putkeen liian pitkiä määriä tai ylipäätään vuorokudessa liian monta tuntia. Kun työ on kiinnostavaa, eikä selkeää työaikaa ole, saattaa huomata uppoutuneensa koko päiväksi työasioihin. Liiallinen työ ilman taukoja tai selkeää katkosta työn ja muun elämän välillä saattaa ajaa työntekijän nopeasti ylikuormitustilaan. Vaarana etätyön tekemisessä on mökkihöperöityminen. Etätyötä tehdessä on hyvä muistaa myös muun elämän olemassaolo, ja käydä etätyöpäivänä tavalliseen tapaan ulkoilemassa tai tapaamassa ystäviä. Aivot tarvitsevat myös lepoa, ja työpätkät olisi hyvä pitää maksimissaan 2-4 tunnin mittaisina, ja tällaista työpätkää seuraisi aina mahdollisuuksien mukaan 5-30 minuutin tauko. Näin työnteko pysyy tehokkaana, eikä työpäivä tunnu päivän päätteeksi niin raskaalta.

Liikunnan merkitys tulee muistaa myös etätyötä tehdessä. Kun työ on koukuttavaa ja mielenkiintoista, eikä säännöllistä työaikaa ole, saattaa liikuntakin unohtua työn tohinassa. On mielestäni hyvä muistaa liikunnan hyödyt työn tekemisenkin kannalta. Liikunta antaa energiaa enemmän kuin ottaa. Kun aloittaa aamun vaikkapa tehokkaalla treenillä, sujuu loppupäiväkin energisemmin. Toisaalta treeni on hyvä ajoittaa välillä päivän keskelle, jolloin se katkaisee työnteon, ja aivot ovat taas urheilun jälkeen virkeitä jatkamaan työntekoa.

Kodin ovien ulkopuolelle lähteminen pakottaa kanssakäymisiin eri ihmisten kanssa. Kotona töitä tehdessään vastaavanlaista kanssakäymistä ei tule koettua niin helposti. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu kolmesta eri osa-alueesta, fyysisestä, psyykkisestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista. Jos kaikki päivät kuluvat ainoastaan tietokoneen näppäimistöä naputellen ja töitä tehden, uusien ihmiskontaktien määrä jää vähäiseksi, ja ihmisen sosiaalinen hyvinvointi heikkenee. Työpaikalla työstään saa myös yleensä suoraa ja henkilökohtaista palautetta lähes välittömästi, mutta etätyössä sitä on hankalempaa saada.

 

Yhteenveto

Etätyön tekeminen ei sovi kaikille. Toiset haluavat tehdä työnsä välttämättä jossain kodin ulkopuolella, mieluiten työpaikalla toimistossa. Näin on helpompaa tehdä selkeä katkos työn ja muun elämän välille, mutta mahdollisuudet erilaisiin joustoihin ovat säännöllisen työajan ja -paikan takia suppeammat etätyöhön verrattuna. Etätyön tekeminen on oivallinen mahdollisuus päästä harjoittelemaan omaa elämänhallintaa, ja sopii sellaiselle ihmiselle, joka haluaa ottaa vastuun itsestään ja tehdä työtään paikka- ja aikariippumattomasti. Niin etätyön tekemisessä, kuin minkä muun uuden asian kanssa tahansa, motivaatio ja halu lähtee aina itsestä.

Kommentit
  • jorma laitinen

    Voisiko olla ns. etätyötoimistoja – eri yhteisöjen yhteiset tilat ja sos.ympäristö, vaikkapa vuokraperiaatteella. Koordinoitua alihankintaa tms.

    16.11.2020
Kommentoi