Tampere
21 May, Tuesday
4° C

Proakatemian esseepankki

Etätyö: mahdollisuudet ja haasteetKirjoittanut: Roosa Huhtamäki - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

Johdanto 

 

Kuvittele työympäristö, jossa pääset työskentelemään pyjama päällä, tuttu kahvimuki kädessä, omassa turvallisessa ympäristössä. Tauolla pääset nauttimaan oman jääkaapin antimista ja suorittamaan päivän kotiaskareet, niin että niistä ei tarvitse enään stressata rankan työpäivän jälkeen. Tämä on nykypäivänä täysin mahdollista etätyön ansiosta! Vuonna 2023 etätyö on valtavassa trendissä ja luo täysin uuden suhtautumisen työllisyyteen, sekä työhön liittyviin toimiin. Teknologian kehittyminen vuoden 2020 maailmanlaajuisen pandemian vauhdittamana, on saanut etätyön osaksi monien organisaatioiden ja työntekijöiden arkea. Tämä muutos on tuonut mukanaan runsaasti uusia mahdollisuuksia, sekä haasteita niin työntekijöille että yrityksille. Tässä esseessä tutkin etätyöhön liittyviä erilaisia mahdollisuuksia, sekä sen mukana tuomia haasteita. 

 

 

Mahdollisuudet 

 

Etätyö tuo mukanaan kattavan määrän uusia mahdollisuuksia. Se tarjoaa esimerkiksi työntekijälle parempaa työ- ja perhe-elämän tasapainoa. Kun pitkät työmatkat poistuvat, vapautuu kalenterista enemmän tilaa. Tämä taas tuo mukanaan enemmän joustavuutta aikatauluihin. Työntekijällä jää enemmän aikaa perheelle, harrastuksiin, tai vaikka itsestään huolehtimiseen, mikä taas lisää työtyytyväisyyttä ja yleistä hyvinvointia. Työntekijä säästää näin ollen myös työmatkakuluissa, sekä mahdollisesti muissa kustannuksissa. Työnantajat voivat myös vähentää kustannuksia liittyen toimistotilohin, apuohjelmiin ja niiden ylläpitoon liittyvissä kuluissa.  Kotona työskentely voi myös parantaa tuottavuutta. Kotona voi olla huomattavasti vähemmän häiriötekijöitä, kuin vilkkaalla toimistolla, sekä mahdollisuus räätälöidä työympäristö omien mieltymystensä mukaan. Etätyö voi myös pienentää työmatkoihin ja toimistotoimintaan liittyvää hiilijalanjälkeä, sillä autoja on vähemmän tiellä ja toimistorakennuksissa on pienempi energiakulutus.  Etätyön avulla yritykset voivat myös palkata parhaat työntekijät heidän maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta, mikä edistää organisaation monimuotoisuutta ja tuo mukanaan uusia näkökulmia.

  

Työterveyslaitoksen mediatiedotteessa: Työntekijän oma vastuu työkyvyn ja terveyden ylläpitämisestä lisääntyy etätyössä-Tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja esihenkilön tukea (Ruohomäki, Laitinen 2023) Ruohomäki korostaa, kuinka tutkitut organisaatiot kehittivät korona-aikana etätyökäytäntöjä onnistuneesti, niin että terveys, sekä hyvinvointi nousivat keskiöön. Etätyön terveyden ja työkyvyn tueksi kehitettiin nopeasti uusia toimintatapoja, sekä pyrittiin varmistamaan työkykyä tukevat ympäristöt myös kotona. Työyhteisön toimintaa vahvistettiin ja tarjottiin tietoa yksilöiden myönteisen terveyskäyttäytymisen tueksi. Organisaatioiden johdossa tuettiin terveyden ja työkyvyn edistämisen toimenpiteitä, sekä esihenkilöiden valmiuksia etäjohtamiseen vahvistettiin. 

 

Haasteet

 

Vaikka etätyö voi parantaa työn ja yksityiselämän tasapainoa, se voi myös heikentää työn ja henkilökohtaisen elämän välistä rajaa. Työntekijöiden voi olla vaikea irrottautua työstään, kun heidän kotinsa toimii toimistona. Tämä johtaa helposti työuupumukseen ja heikentää yleistä hyvinvointia. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa kirjoitetaan etätyöstä seuraavasti: “Työpäivien pituus on yksi keskeisistä mittareista haitallista kuormitusta ehkäistäessä.” (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 13.3.2023) Etätyöskentelyssä tuleekin siis kiinnittää erityistä huomiota työn kestoon, sen laadun varmentamiseksi.

 

Etätyön yksi merkittävimmistä uhkista on myös mahdollisuus lisääntyneeseen yksinäisyyden tunteeseen. Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen puuttuminen kollegoiden kanssa johtaa pahimmillaan työpaikan kulttuurista irtautumisen tunteeseen.“Se voi vaikeuttaa tehtävien hoitamista ja heikentää hyvinvointia. Moni kaipaakin yhteisöllisyyttä ja kasvokkaisia kohtaamisia”.(Ruohomäki, Lahtinen 2023)

 

Etätyö tuo myös haasteita yrityksen viestintään. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että viestintä on selkeää ja tehokasta. Tämä voi kuitenkin olla hyvin haastavaa, sillä kehon kieli, ilmeet ja eleet puuttuvat täysin, mikä voi heikentää yhteistyötä, sekä vähentää ymmärrystä. Heikko viestintä lisää myös väärinkäsityksiä ja tiedon puutetta. Myös kyberturvallisuusuhkat kasvavat etätyössä, kun työntekijät pääsevät käsiksi yrityksen järjestelmiin, sekä tietoihin eri paikoista ja laitteista. Arkaluonteisten tietojen turvallisuuden varmistaminen muuttuu monimutkaisemmaksi, mikä vaatii vankkoja kyberturvallisuustoimenpiteitä, jotta tiedot eivät pääse vuotamaan. 

 

Jouni Lampisen kolumnissa (Kuntalehti, 2023) viitataan etätyön luovan uusia haasteita myös johtamiseen. Lampisen mukaan johtamiselta vaaditaan täysin uudenlaista otetta, sekä on panostettava havainnointiin, esimerkiksi työhyvinvoinnin näkökulmasta. Näin tunnistetaan paremmin työntekijöiden tarpeita. Johtamisessa tulee myös kiinnittää huomiota siihen, että työntekijälle on etätyön aikana selvää, miten tiimityötä tehdään ja miten tietoa välittyy tarvittavalla tavalla.(Lampinen 2023). 

 

 

Oma kokemus

 

Työskentelin kesällä osittain etänä, toimiessani DNA:lla myyntineuvottelijana. Etätyöskentely antoi paljon, sillä kotona pystyin keskittymään paremmin asiakkaan tarpeisiin ja työympäristö oli rauhallisempi. Tauot saattoivat kuitenkin mennä helposti koti askareisiin keskittyen, jolloin ei ehtinyt rentoutua. Tämä taas heijastui siinä, että työpäivä tuntui kestävän huomattavasti pidempään. Kotitoimistossa oloni oli myös ajoittain hiukan yksinäinen, sillä kotoa käsin ei päässyt kommunikoimaan kollegojen kanssa. Kotiin jääminen mahdollisti kuitenkin pidemmät yöunet, kun ei tarvinnut varata aikaa työmatkoihin. Toimistolla työskenteleminen oli minulle myös mieluisaa, sillä näin ihmisiä ja pääsin vaihtamaan kuulumisia työkavereiden kanssa. Sosiaaliset kanssakäymiset usein ilahduttivat ja toivat hyvää energiaa työpäivään. Monesti työpäivän aikana kohtaamat haasteet olivat mukava käsitellä yhdessä kollegan kanssa ja apu oli aina helposti käden ulottuvilla. Toimistolla panostettiin myös yleiseen fiilikseen esimerkiksi musiikin avulla. Muistelen kesätyötäni siis lämmöllä.

Etätyöskentely on aiheena kiinnostava myös siksi, että olen mukana Longer Stay Companyn kenttätutkimuksessa. Longer Stay Company mahdollistaa etätyöskentelyn yrityksille ulkomailla. Asiantunteva yritys välittää siis laadukkaita asuntoja pitkäaikaiseen oleskeluun ja etätyö tarkoituksiin. Minun tehtäväni kenttätutkimuksessa on selvittää, onko yrityksillä kiinnostusta tai tarvetta etätyöskentelyyn ulkomailla, ja mitä ajatuksia aihe heissä herättää. Mielestäni etätyöskentely ulkomailla on loistava tapa yhdistää työskentely, sekä vapaa ajan toiminta. Matkustelu on minulle suuri intohimo ja rakastan tutustua uusiin paikkoihin. Saan paljon energiaa auringosta ja lämmöstä, joten työskentely ulkomailta käsin olisi minulle todella mieluisaa. Ulkomailla työskentely avartaisi varmasti näkemystä, sekä loisi mahdollisesti uusia verkostoja. Jäänkin innolla seuraamaan miten kyseinen kenttätutkimus etenee.

 

 

Johtopäätös 

 

Etätyö tuo mukanaan lukuisia mahdollisuuksia, sekä ainutlaatuisia haasteita. Jotta etätyön edut voidaan hyödyntää ja samalla vähentää sen tuomia uhkia, yksilöiden ja organisaatioiden on mukauduttava ja kehittyvä. Tehokas viestintä, selkeiden rajojen luominen, sekä teknologiaan ja turvatoimiin panostaminen ovat olennaisia kulmakiviä onnistuneille etätyöjärjestelyille. Yhteenvetona voisin todeta, että etätyöllä on potentiaalia muokata työn tulevaisuutta positiivisella tavalla, kunhan puutumme siihen liittyviin haasteisiin ennakoivasti. Löytämällä tasapainon etätyön tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien välille, etätyö voi lisätä luovuutta, sekä edistää organisaation kasvua.  

 

 

LÄHTEET: 

Ruohomäki, V., Lahtinen, J. 2023. Työntekijän oma vastuu työkyvyn ja terveyden ylläpitämisestä lisääntyy etätyössä-Tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja esihenkilön tukea. Työterveyslaitoksen mediatiedote 28.3.2023. Viitattu 19.9.2023. https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/tyontekijan-oma-vastuu-tyokyvyn-ja-terveyden-yllapitamisesta-lisaantyy-etatyossa-tarvitaan-yhteisia

Etätyö. 2023. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu. www.tyosuojelu.fi. Viitattu 19.9.2023. https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/tyoymparisto/etatyo

Lampinen, J. 2023. Paluuta vanhaan ei ole näköpiirissä, kun etätyön suosio vaikuttaa ponnahtaneen pysyvästi uudelle tasolle- Etätyöhön liittyviä lukkoja avautui. Kuntalehti 17.4.2023. Viitattu 19.9.2023. https://kuntalehti.fi/uutiset/tekniikka/paluuta-vanhaan-ei-ole-nakopiirissa-kun-etatyon-suosio-vaikuttaa-ponnahtaneen-pysyvasti-uudelle-tasolle-etatyohon-liittyvia-lukkoja-avautui/

Aihetunnisteet:
Kommentoi