Tampere
30 May, Thursday
17° C

Proakatemian esseepankki

Erot yrityksen perustamisessa Suomi vs. HollantiKirjoittanut: Jesse Järvensivu - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yrittäjän päätös perustaa yritys voi olla jännittävä, mutta samalla haastava prosessi. Yrityksen perustaminen voi vaihdella merkittävästi eri maissa, ja Suomen ja Alankomaiden välillä on joitakin eroja, joita yrittäjä kohtaa aloittaessaan liiketoimintaa näissä maissa. Tässä esseessä tarkastellaan näitä eroja.

 

Yksi merkittävä ero Suomen ja Alankomaiden välillä liittyy yrityksen perustamismenettelyihin. Suomessa yrityksen perustaminen on suhteellisen yksinkertainen prosessi. Yrittäjän on rekisteröidyttävä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), valittava sopiva yhtiömuoto, hankittava Y-tunnus ja täytettävä liiketoimintasuunnitelma. Lisäksi tarvitaan perustamissopimus. Sen sijaan Alankomaissa yrityksen perustamisprosessi on hieman monimutkaisempi. Yrittäjän on rekisteröidyttävä Kaupparekisteriin (Kamer van Koophandel, KvK), laadittava perustamissopimus, hankittava veronumero ja maksettava perustamismaksuja. Tämä voi vaatia enemmän aikaa ja resursseja verrattuna Suomen prosessiin.(Suomi.fi, 2023) (Kamer van Koophandel, 2023)

 

Toinen merkittävä ero liittyy verotukseen ja yritystoiminnan kustannuksiin. Suomessa yrittäjät kohtaavat korkeammat verot, kuin Hollannissa. Erilaisten verojen ollessa korkeat, voi se vaikuttaa yritystoiminnan perustamiseen ja kannattavuuteen negatiivisesti. Alankomaissa sen sijaan verotusjärjestelmä on suhteellisen yrittäjäystävällinen. Molemmissa maissa on myös käytössä erilaisia verohelpotuksia. Näiden erojen vuoksi Alankomaat saattaa houkutella enemmän kansainvälisiä sijoittajia ja yrittäjiä. Hollannin keskeinen sijainti ja kansainvälisyys vaikuttaa myös positiivisesti kiinnostukseen Hollantia kohtaan. (Vero.fi, 2023) (Government.nl, 2023)

 

Kolmas ero liittyy liiketoimintakulttuuriin ja markkinoiden luonteeseen. Suomessa ja Hollannissa korostetaan usein tasa-arvoa ja sosiaalista vastuuta. Yritystoiminnan odotetaan olevan läpinäkyvää ja noudattavan tiukkoja sääntöjä, kuten työehtosopimuksia ja ympäristönormeja. Alankomaissa korostetaan näiden lisäksikansainvälistä suuntautumista. Maassa on suotuisa ilmapiiri kansainväliselle kaupankäynnille ja yritystoiminnassa pyritään usein innovatiivisuuteen ja kasvuun Näiden lisäksi yrittäjän on otettava huomioon paikalliset liiketoimintatavat ja sopeuduttava kohdemaan kulttuuriin. (KvK, 2023) (FIBS, 2021)

 

On tärkeää huomata, että nämä mainitut erot eivät ole kaiken kattavia ja jokainen yrittäjä kohtaa yksilöllisiä haasteita ja etuja riippuen yhtiömuodosta, liiketoiminnan luonteesta ja henkilökohtaisista tavoitteistaan. Yrittäjän onkin tärkeää tutustua huolellisesti kohdemaan liiketoimintaympäristöön, lainsäädäntöön ja markkinoiden erityispiirteisiin ennen, kuin tekee päätöksen yrityksen perustamisesta.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen ja Alankomaiden välillä on joitakin eroja, joita yrittäjä kohtaa yritystä perustaessaan. Näihin eroihin kuuluvat eroavaisuudet perustamismenettelyssä, verotus ja yritystoiminnan kustannukset sekä liiketoimintakulttuuri ja markkinoiden luonne. Jokaisella maalla on omat vahvuutensa ja haasteensa ja yrittäjän on tehtävä huolellinen harkinta näiden tekijöiden perusteella ennen päätöstä yrityksen perustamisesta Suomeen tai Alankomaihin. Molemmista maista on kuitenkin ponnistanut maailmalle monta suuryritystä kuten: Nokia, Kone, Heineken ja Philips. Miksi sinun yrityksesi ei olisi seuraava?

 

 

 

Lähteet

(2023).Retrieved from Suomi.fi: https://www.suomi.fi/yritykselle/yrityksen-perustaminen

 

(2023).Retrieved from Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/en/starting/

 

(2023).Retrieved from Vero.fi: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/uusi-yritys/

 

(2023).Retrieved from Government.nl: https://www.government.nl/topics/taxation-and-businesses/corporation-tax

 

(2023).Retrieved from https://business.gov.nl/regulation/corporate-social-responsibility/

 

(2021).Retrieved from FIBS: https://fibsry.fi/ajankohtaista/yhteisen-hyvan-tulevaisuus-nama-yritysvastuun-trendit-viitoittavat-jokaisen-suomalaisyrityksen-paatoksentekoa-tulevina-vuosina/

 

Kommentoi