Tampere
20 May, Monday
9° C

Proakatemian esseepankki

Erilaiset yhtiömuodot vertailussaKirjoittanut: Aaron Taivalsalmi - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Eri yhtiömuodot

Proakatemialla tuntuu olevan lähes kaikki tiimiyritykset osuuskuntia, enkä yhtään ihmettele sitä, sillä loppupeleissä olemme kaikki kuitenkin opiskelijoita. Yhtiö perustetaan ilman valmista liiketoimintaa ihan jo opetusohjelmallisistakin syistä ja täten myös kaikki ovat ja haluavat olla samalla viivalla yrityksen omistuksen ja päätäntävallan suhteen. Tarkoittaako se silti sitä, että osuuskunta on yritysmuotona paras ja se tulisi täten aina automaattisesti myös tulevien tiimien valita? -Ei missään nimessä. Tässä esseessä pureudunkin tarkemmin erilaisiin yhtiömuotoihin, miten ne eroavat toisistaan ja millaisessa tilanteessa tulisi harkita juuri tiettyä yritysmuotoa toisten sijasta.
Aluksi tarjoan teille yritä.fi -nettisivulta hieman perustietoa. Suomessa on olemassa viisi erilaista yritysmuotoa. Ne ovat: toiminimi, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta. Suurin osa suomen yrityksistä on yksityisiä elinkeinoharjoittajia eli toiminimiä ja osakeyhtiöitä. Kommandiitti- ja avointa yhtiötä, sekä osuuskunnat edustavat selvää minoriteettia suomessa.
Toiminimi
Yksityinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimi on kaikista yksinkertaisin yritysmuoto. Toiminimiyritys on henkilöyhtiö, eli se ei ole lakiteknisesti yrityksestä irrallinen toimija, niin kuin muut yrittäjät muissa yritysmuodoissa. Yrittäjä harjoittaa toiminimen alla jotakin elinkeinoa. Esimerkiksi useat personal trainerit, fysioterapeutit ja hierojat toimivat toiminimen alla, eli toiminimen alla ei voi olla useampaa perustajaa, vaan siinä toimitaan yksin yrittäjänä, joka on henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen veloista ja muista velvoitteista. Toiminimen alla toimivaa yrittäjää verotetaan hänen tuloksestaan vähintään 80% lähes samanlaisesti kuin normaalia palkkatöissä käyvää henkilöä, eli progressiivisen ansiotuloveroprosentin mukaan.
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat kummatkin jälleen henkilöyhtiöitä ja täten myös byrokraattisesti hyvin kevyitä ja helppoja pyörittää esimerkiksi osakeyhtiöön tai osuuskuntaan verrattuna. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yhtiön perustajat ovat taloudellisesti itse vastuussa yhtiöstä, joten tällaisten yhtiöiden perustaminen kannattaa vain, jos todella luottaa muihin perustajiin. Isoin ero toiminimeen verrattuna on se, että avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä on oltava useampi perustajajäsen; vähintään kaksi.
Ero kommandiittiyhtiössä avoimeen yhtiöön puolestaan on se, että kommandiittiyhtiössä yhden perustajista on oltava niin sanottu ”äänetön yhtiömies”, joka ei itse aktiivisesti osallistu yrityksen hallintoon, vaan toimii ikään kuin ”sijoittajana” siinä. Tämän lisäksi yhtiössä on myös oltava ”vastuunalainen yhtiömies”, joka hoitaa yrityksen hallinnoimisen. Vastuunalaisella yhtiömiehellä on kommandiittiyhtiössä käytännössä diktatuurimainen valta, sillä hän voi tehdä yritykseen liittyvät päätökset täysin yksimielisesti. Tämä vaatii siis erittäin vahvan luottamuksen perustajien välillä.
Yksi selvä etu näissä yhtiömuodoissa on se, että näistä yhtiöistä voi perustajat nostaa ”yksityisnostoja”, mikä tarkoittaa käytännössä samaa kuin palkanmaksaminen. Koska nämä yhtiömuodot ovat henkilöyhtiöitä, niin kuin toiminimikin, niin kaikki yhtiön tekemä tulos on myös käytännössä henkilöiden henkilökohtaista rahaa ja yksityisnostot eivät myöskään pienennä yhtiön tulosta. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat raskaampia, kuin toiminimi, mutta kevyempiä, kuin osakeyhtiö tai osuuskunta.
Osuuskunta
Osuuskunta on yritysmuoto, jonka päätarkoitus on luoda etuja jäsenilleen, eikä niinkään tavoitella voittoa. Osuuskuntaa ei tyypillisesti suositella yrittäjille näistä syistä. Lisäksi täten myös erilaisia rahoituksia on äärimmäisen hankala saada. Osuuskunta on myös äärimmäisen demokraattinen. Tämä on sekä hyvä, että huono asia. Huono siksi, että jokaiselle perustajalla/omistajalla on oltava yhtä iso omistusosuus ja etuudet osuuskunnassa ja esimerkiksi päätöksenteko on usein hitaampaa, kuin muissa yhtiömuodoissa, koska päätöksiä ei tehdä yhtä yksimielisesti, kuin muissa yhtiömuodoissa.
Osuuskunta ei ole aiempien yritysmuotojen tavoin henkilöyhtiö. Tämä tarkoittaa sitä, että osuuskunnan omistajat/jäsenet eivät itse ole henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen taloudesta, rahallinen vastuu koskee vain alussa talletettua alkupääomaa.
Yritystulkki.fi nettisivun mukaan osuuskunta valitaan usein sellaisessa tapauksessa, kun sen jäsenet eivät välttämättä halua sitoutua yritystoimintaan kovin pitkäksi aikaa, jäsenien työpanos vaihtelee ja, että jäseninen lisääminen tai poistaminen on suhteellisen kätevää. Nämä huomioiden, en yhtään ihmettele, miksi Proakatemialla päädytäänkin aina juuri osuuskuntaan.
Lyhyesti sanottuna osuuskunta on siis meille proakatemialaisille hyvä yritysmuoto siksi, koska se on demokraattinen, matalakynnyksinen ja byrokraattisesti turvallinen valinta. Itse pidän sitä yritysmuotoa hyvänä tällaiseen ”harjoitteluyritykseksi”, mutta karu fakta on kuitenkin se, että mikäli voittoa todella havittelee ja pyrkii liiketoiminnan skaalaamiseen, niin osuuskunta on yritysmuotona varsin heikko.
Osakeyhtiö
Osakeyhtiö on yhtiömuoto, joka nimensä mukaisesti koostuu osakkeista. Yksinkertaisesti sanottuna osakkeet ovat omistusosuuksia; siivuja yrityksestä. Esimerkiksi jos omistat yhden osakkeen osakeyhtiöstä, johon on määritelty sata osaketta, niin omistat täten tästä yrityksestä yhden prosentin.
Osakeyhtiössä myös päätäntävalta, taloudellinen riski ja erilaiset velvollisuudet kertyvät sen mukaan, mitä enemmän osakkeita omistat kyseisestä yhtiöstä. Osakeyhtiössä on myös se mielenkiintoinen kulma, että osakeyhtiön osakkeita voidaan myös myydä ulkopuolisille tahoille, rahoittaakseen esimerkiksi yrityksen toimintaa. Näin esimerkiksi isot, miljoonien ja miljardien liikevaihtojen pörssiyhtiöt toimivat.
Osakeyhtiö on selkeästi kasvuhakuinen yritysmuoto ja sitä suositellaan suurimmalle osalle yrittäjistä, jotka hakevat toiminnaltaan kasvua, ja varsinkin sellaisissa tapauksissa, jossa perustajia olisi useampi, mutta osakeyhtiön voi myös perustaa yksin.
Itse perustin muutaman kollegani kanssa juuri hiljattain osakeyhtiön. Tämän osakeyhtiön päätoimiala on kiinteistösijoittaminen, eli käytännössä asuntojen ja liiketilojen ostaminen ja niiden vuokraaminen. Ostimme juuri ensimmäisen liiketilamme ja tällä hetkellä vuokraamme sitä. Ei olisi ollut järkevää ostaa sitä yksityishenkilöinä, joten perustimme osakeyhtiön, jonka alaisuudessa tämä toiminta pyörii.
Kyse onkin siis lopulta vain sinusta itsestäsi. Minkälaista liiketoimintaa haluat harjoittaa ja minkälaiset tavoitteet sinulla on siihen liittyen? Nämä kysymykset määrittävät sen, minkä yhtiömuodon juuri sinun tulisi valita liiketoiminnallesi.

Lähteet:
https://xn--yrit-ooa.fi/yritysmuodot
https://yrityksen-perustaminen.net/kommandiittiyhtio/#hyodyt

Toiminimen palkka eli yksityisnosto – mitä se tarkoittaa?


https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/lapua/aloittava-yrittaja/yhtiomuodot/osuuskunta/

Kommentit
  • Hanna Saraketo

    Laitapa lopun lähteet vielä TAMKin vaatimusten mukaiseen muotoon.

    27.4.2020
Kommentoi