Tampere
19 May, Sunday
21° C

Proakatemian esseepankki

Erilaiset sijoitusstrategiatKirjoittanut: Julius Viitala - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto 

Huolellisen ja järkevän sijoittamisen kannalta tulisi jokaisen sijoittajan laatia itselleen sijoitussuunnitelma ja sen pohjalta valita sijoitusstrategia. Oman taloudellisen tilanteen ja sitoutuvuuden perusteella sijoitussuunnitelman tulisi palvella omia tavoitteita sijoittamisessa. Jos oman sijoitusstrategian luominen sijoitussuunnitelman pohjalta on ongelmallista, voit käyttää muiden ihmisten sijoitusstrategioita, joita on mahdollista löytää internetistä, kirjoista tai kokeneimmilta sijoittajilta. Suunnitelmallisuus on sijoittamisen yksi peruspilareista. 

Sijoitusstrategiaa laatiessa täytyy ottaa huomioon monta eri asiaa. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä huomioitavana asiana on oman sijoittajaprofiilin luominen. Kun oma sijoittajaprofiili on alkanut selvitä, olisi hyvä pohtia omaa riskinsietokykyä. Kuinka paljon olen valmis sijoittamaan ja pahimmassa tapauksessa häviämään? Jotta mahdollisessa tappiollisessa tilanteessa sijoittaja ei menettäisi kaikkia rahoja, täytyy sijoituksia hajauttaa eli jakaa varallisuutta eri omaisuuslajeihin. Jotta sijoituksille taataan maksimaallinen tuotto, pitää huomioida kustannukset. Sijoitatko itse vai käytätkö esimerkiksi pankkien sijoituspalveluita? Kannattaako sinun valita esimerkiksi arvo-osuustili vai osakesäästötili? Nostatko osinkoja vai haluatko, että ne sijoitetaan takaisin sijoituskohteeseen? Viimeisimpänä asiana on sijoitusten ajankohta, jossa täytyy tarkastella kyseisen toimialan tilannetta sekä yleisesti markkinatilannetta. (Oksaharju, n.d.). 

 

Kuusi yleisintä sijoitusstrategiaa 

Ensimmäinen sijoitusstrategia on arvosijoittaminen. Tässä perusperiaatteena on löytää yrityksiä, joiden todellinen arvo on korkeampi, mitä sen markkinahinta on. Tämän kaltaisten yhtiöiden kasvupotentiaali on korkeampi, kuin muiden muilla kilpailevilla aloilla. Ongelmana tämän kaltaisissa yhtiöissä on se, että niitä on vaikeampi löytää markkinoilta, sillä ne ovat yleensä vielä tuntemattomia yrityksiä. Arvosijoittamisessa sijoitushorisontti on yleensä pitkä. (Nordnet, n.d.).  

Toisena sijoitusstrategiana tulee kasvusijoittaminen. Nimensä mukaisesti sijoittaja pyrkii löytämään yhtiöitä, jotka kasvavat nopeasti markkinoilla. Kasvusijoittamisessa tavoite on hyötyä yhtiöiden tuloskasvusta sekä arvostuskertoimista. Positiiviset tulokset aiheuttavat yleensä osakekurssille nopeaa ja suurta nousua. Kasvusijoittamisen sijoitushorisontti on pitkä. (Nordnet, n,d.). 

Kolmas sijoitusstrategia on nimeltään laatusijoittaminen. Laatusijoittamisen perusperiaate on poimia sijoitussalkkuunsa laadukkaita yhtiöitä, mahdollisimman alhaiseen hintaan. Laadukkaille yhtiöille tyypillisiä ominaisuuksia on kilpailuetu, vahva markkina-asema sekä osaava johto. Tuoton kasvaminen perustuu yhtiöiden kasvavaan osinkovirtaan. Erityisesti Laatusijoittamisessa sijoitushorisontti on pitkä, sillä laadukkaat yhtiöt pärjäävät paremmin talouden eri suhdanteissa. (Nordnet, n.d.) 

Neljäs ja ehkä listan turvallisin sijoitusstrategia on indeksisijoittaminen. Indeksit ovat vertailuindeksiä seuraavia matalakuluisia rahastoja. Tässä sijoitusten tuotto määräytyy markkinakehityksen mukaan eli tuotto vastaa yleistä markkinoiden kehitystä. (Nordnet, n.d.) Indeksisijoittaminen sopii erityisesti henkilöille, jotka haluavat hajauttaa varallisuuttaan, sillä yhdessä indeksirahastossa on usean yhtiön osuuksia, milloin yhden yhtiön laskusuhdanteet eivät vaikuta niin vahvasti rahaston kehitykseen. Indeksisijoittamisessa sijoitushorisontti on keskipitkä tai pitkä.  

Listan viides sijoitusstrategia on nimeltään osingon kasvusijoittaminen. Tässä strategiassa tarkoitus on löytää yhtiöitä, jotka maksavat vuodesta toiseen kasvavaa osinkoa omistajilleen. Osinkosijoittamisessa sijoitushorisontti on pitkä, jolloin sijoitussalkkuun ei ole tarkoitus poimia yhtiöitä nopean arvonnousemisen toiveessa. (Nordnet, n.d.). Osinkotuoton maksimaalisen tuoton kannalta olisi hyödyllistä pystyä poimimaan näitä yhtiöitä sijoitussalkkuun mahdollisimman edulliseen hintaan. 

Kuudes sijoitusstrategia on keskiarvostrategia. Tässä periaatteena on, sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin tasaisin väliajoin, milloin sijoittaja ostaa sijoituksia keskiarvolliseen hintaan. Ostohetki ei ajoitu kurssin tiettyyn hetkeen, vaan sijoittaja saa enemmän osakkeita tai rahasto-osuuksia kurssin oltaessa matalalla ja päinvastoin vähemmän kurssin oltaessa korkealla. Keskiarvostrategisessa sijoittamisessa sijoitushorisontti on keskipitkä tai pitkä. (Nordnet, n.d.).  

 

 

 

Pohdinta 

Sijoittaminen on parhaassa tapauksessa keino moninkertaistaa varallisuus. Huonoimmassa tapauksessa sijoittaminen on keino menettää sijoitettu pääoma. Jotta jälkimmäisen tapauksen todennäköisyys olisi mahdollisimman pieni täytyy sijoittajan luoda sijoitussuunnitelma ja sen pohjalta toteuttaa sijoitusstrategiaa. Loppu määräytyy markkinoiden suhdanteiden mukaisesti, johon sijoittaja itse ei pääse vaikuttamaan.  

Sijoittamisen aloittaminen varsinkin nykypäivänä on todella helppoa. Internet on pullollaan tietoa sijoittamisesta, joskin lukijan kannattaa suosia asiantuntijalähteitä sijoituspäätöksiä tehtäessä. Sijoittamisesta löytyy todella paljon tietoa myös kirjallisuuden muodossa, jonka avulla sijoittaja pystyy hankkia tietoa kokeneilta sijoittajilta. Jos sinulla ei ole aikaa tai kiinnostusta aktiivisesti seurata markkinoita, voit aina hyödyntää pankkien ja sijoitusyhtiöiden ammattilaisia, jotka sijoittavat varallisuuden puolestasi, sinun ehtojesi ja toiveidesi mukaisesti. Muista kuitenkin pitää sijoittamisen kulut matalina, joten tutustu varainhoitokuluihin.  

Pyri löytämään sijoitussuunnitelmasi pohjalta itsellesi sopivin sijoitusstrategia. Ennen sijoittamista pyri luomaan mahdollisimman hyvä kuva yhtiön tai yhtiöiden toimialasta, sen markkinatilanteesta, mahdollisista kilpailueduista sekä tutustu johtoportaan tavoitteisiin yhtiön tulevaisuuden kannalta. Pyri muistamaan sijoittamisessa, että ostat osan yhtiötä, etkä sen kurssikäyrää, joten pyri tekemään laadukas taustaselvitys yhtiön nykyisestä tilanteesta sekä mahdollisesta tulevaisuuden tilanteesta. Erilaisten sijoitussivustojen analyytikoiden sijoitusanalyyseihin tutustumalla pääset jo mukavasti matkaan sijoittamisessa.  

 

 

 

 

 

 

Lähteet 

Oksaharju, J. n.d. Tee sijoitussuunnitelma ja aloita vaurastuminen. Nordnet. Verkkosivu. Viitattu 31.10.2023. https://www.nordnet.fi/fi/opi-uutta/koulu/sijoittamisen-alkeet/sijoitussuunnitelma 

Nordnet. 2023. Sijoitusstrategia. Verkkosivu. Viitattu 31.10.2023 https://www.nordnet.fi/fi/opi-uutta/koulu/sijoittamisen-alkeet/sijoitusstrategia#heading-2-1-sijoitussuunnitelman-laatiminen

Kommentoi