Tampere
20 May, Monday
9° C

Proakatemian esseepankki

Erilaiset roolit ja niiden merkitysKirjoittanut: Veeti Kivistö-Rahnasto - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tässä esseessä pohdin erilaisten roolien tärkeyttä ihmisen jaksamisen ja merkityksen tunteen kannalta. Erilaisissa rooleissa ihminen ilmaisee erilaisia piirteitään, ja eri tilanteissa ihminen pääseekin kukoistamaan eri tavoin. Ihmisellä saattaa olla hyvinkin erilainen “työminä” ja esimerkiksi niin sanottu parisuhdeminä. “Ihmissuhteet toimivat areenoina, joilla esitämme persoonamme eri piirteitä.” (Tuuli Turja, tuni.fi) Eri tilanteet myös vaativat meiltä erilaista käyttäytymistä ja sosiaalista viestintää, esimerkiksi työtä ja vapaa-aikaa verrattaessa. Omaa käyttäytymistään onkin siis tärkeää ymmärtää. “Havainnot omasta tavasta ilmaista itseään, ajattelusta ja reaktioista auttavat tulokasta puolestaan mukauttamaan viestintäänsä ympäristön tapoihin.” (tuni.fi, sosiaalinen viestintä) 

 

Eri roolien ero käytöksessä  

 

Eri rooleissa käytös tai esimerkiksi vuorovaikutus on todella erilaista. Työminäni voi olla todella tehokas, vaativa tai tehtäväkeskeinen, kunnes taas kotiminäni voi olla lempeä, ymmärtävä ja huolehtivainen. On tärkeää erottaa erilaiset roolit oman ja muiden hyvinvoinnin kannalta, ja jotta toimintamme pysyy tarkoituksenmukaisena. Erilaisten roolien olemassaolot myös tukevat toisiaan. Kun työtehtävät ovat työminällä hyvin hallussa, niin kotona voi päästää niistä irti ja latautua. Tämä vaikuttaa myös ympärillämme oleviin ihmisiin. Yksinkertaistettuna esimerkiksi hyvä esimies pitää töissä huolen siihen liittyvistä asioista, kun taas vaikka hyvä isä keskittyy kotona perhe-elämään. 

 

 

On tärkeää tunnistaa ja ymmärtää, mitkä ovat omia miniäsi töissä, perheen kanssa, ystävien tai vaikka harrastuksessa. Kun oma itsevarmuus eri rooleissa vahvistuu, tukee se myös paljon hyvinvointiamme. Täten, jos vaikka työminällä on raskaampi ajanjakso, ei se kuitenkaan kaada kotiminäni maailmaa. Tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että eikö eri minien huolista voisi puhua eri rooleissa, mutta asia on tuotava älykkäästi eri miniin, esimerkiksi keskustele läheisesi kanssa työongelmista, mutta älä pura sitä muihin epäasiallisesti tai keskustele työminän ongelmista esimerkiksi henkilöstöpäällikön kanssa. Haasteiden kanssa ei tule jäädä yksin, kaikissa roolissa tarvitset muita ihmisiä tueksi. 

On kuitenkin olennaista myös ymmärtää, etteivät eri roolit ja minät poissulje toisiaan. Niiden hahmottaminen erillisinä ei myöskään tarkoita, etteikö ne voisi olla samanaikaisesti läsnä. “Lähtökohtaisesti identiteetin kehitykselle on edullista, jos ihmisellä on useampi rooli elämässä, mutta toisaalta roolien limittymistäkään ei voida pitää yksinomaan kielteisenä kehityksenä. On kuitenkin myös mahdollista, että koti- ja työelämän päällekkäisyys voi olla haaste identiteetille ja minuuden kompleksiudelle”. (Tuuli Turja, Tuni.fi) 

 

Loppupohdintaa 

 

Asian ydin on siis se, että pystymme luomaan itsellemme erilaisia merkityksiä oman elämän tueksi. Eri rooleihin siirtyminen auttaa ihmistä palautumaan eri minien haasteista ja auttavat irtaantumaan stressin aiheista, ettei esimerkiksi työminäni pääse myrkyttämään koko elämää, koska työkin on vain yksi osa ihmisen elämän suurta kokonaisuutta. On myös hienoa, että pääsemme erilaisissa tilanteissa tuomaan ilmi itsestämme erilaisia piirteitä, vahvistaen positiivista ja moniulotteista minäkuvaamme. 

 

 

 

 

 

Lähteet: 

https://www.tuni.fi/alustalehti/2021/01/06/odota-rakas-olen-viela-tyomina/ 

https://sites.tuni.fi/moninaisuus/kulttuurin-muuttuessa/sosiaalinen-viestinta/ 

Artikkeli kuva tehty Canvan maaginen media ai kuva generaattorilla

Kommentoi