Tampere
24 Jun, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Enneagrammi tiimityöskentelyn apunaKirjoittanut: Jarkko Suojanen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yhdeksänkulmainen peili
Leila & Olli Valtonen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Yhdeksänkulmainen peili

 

Johdanto

 

Yhdeksänkulmainen peili eli toiselta nimeltään enneagrammi on menetelmä, joilla ihmisiä lokeroidaan tiettyjen ominaisuuksien mukaan eri lokeroihin. Ihmistyyppejä on kirjan; Yhdeksänkulmainen peili, Leila & Olli Valtonen, 2003, mukaan yhdeksän erilaista ja jokaisessa tyypissä on ominaisuuksia jokaisesta tyypistä. Menetelmä on hieman kyseenalainen, eikä perustu käytännössä mihinkään muuhun faktaan, kuin menetelmän keksijän tutkimuksiin. Menetelmä on peräisin jo antiikin Kreikasta ja koostuu kahdesta osasta, ”ennea” = yhdeksän ja ”grammi” = kuvio. Enneagrammi on siis yhdeksänkulmainen kuvio, josta kirjakin on saanut nimensä. Esseessäni perehdynkin enneagrammin hyötyihin tiimityöskentelyssä ja itsetuntemuksessa. Käytimme enneagrammia ensimmäistä kertaa jo syksyllä Tonin vetämässä pajassa, ja tästä innostuinkin tutkimaan asiaa hieman lisää. Kirja pyrkii selvittämään lukijalle mikä ihmistyyppi hän on, mitä hänen tulee huomioida omassa käytöksessään ja missä hänen tulee kehittyä.

 

Mistä yhdeksänkulmainen peili koostuu?

 

Yhdeksänkulmainen peili koostuu yhdeksästä kulmasta, joita ovat; 1 perfektionisti, 2 auttaja, 3 menestyjä, 4 romantikko, 5 tarkkailija, 6 kyseenalaistaja, 7 optimisti, 8 johtaja ja 9 rauhanrakentaja. Näitä jokaista eri ihmistyyppiä löytyy esimerkiksi Revenasta ja kirja onkin antanut oppeja, miten tunnistaa tai käsitellä erilaisia ihmisiä ja kuinka toimia heidän kanssaan ”oikein”.

Kirjassaan Valtoset kertovat, että jokaisella ihmisillä on omat paheensa, kuolemansyntinsä, hyvät ominaisuudet ja toimintatavat riippuen juuri siitä, mihin päätyyppiin kuulut. Lähes jokaisella on lisäksi siivet joko yksi tai kaksi kappaletta. Siivet kertovat mihin suuntaan päätyyppi on kallistunut. Jos olet esimerkiksi kahdeksan eli johtaja sinulla saattaa olla siipinä seitsemän tai yhdeksän tai joissakin tapauksissa molemmat. Eli jos olet Johtaja ja rauhanrakentaja, kuvailee tämä sinua karkeasti rauhalliseksi johtajaksi. Tai jos olet johtaja ja siipenäsi on seitsemän, olet karismaattinen ja ulospäinsuuntautunut johtaja. Mikäli omaat molemmat siivet, johtamistyylisi on taas kolmen persoonallisuuden yhdistymä. Siivet ovat aina persoonallisuuden viereiset ei ikinä vastakkaiset tai muualla peiliä sijaitsevat.

Kuvassa eri numerot yhdistyvät taas erinumeroihin kuin siivet. Tämä tarkoittaa, että ihminen tulee toimeen ja tarvitsee sellaisen tyypin, johon oma numero yhdistyy. Esimerkiksi kahdeksan tarvitsee ympärilleen vitosen ja kakkosen, jotta pystyy toimimaan omilla vahvuuksillaan. Tästä muodostuukin yhdeksänkulmainen peili, jossa jokainen numero täydentää jotakin muuta numeroa ja tekee paketista tiiviin.

 

Mitä hyötyä tästä on tiimityöskentelyssä?

 

Kirjassaan Valtoset mainitsevat, ”Ihminen, joka tuntee itsensä, tekee itsensä kannalta ”oikeita” asioita. Hän välttää niitä valintoja, joista hänelle saattaa olla haittaa., 12” Tämä kuvaa mielestäni täydellisesti sitä, miksi ihmisten tuli tuntea itsensä ja tuntea läheisensä. Näiden keinojen avulla vältetään omia tarpeettomia virheitä ja ei ajeta ystäviä tai työkavereita tahallaan tekemään heille sopimattomia virheitä. Jokainen ymmärtää asiat helpommin esimerkkien kautta, joten selvennetään.

 

On kuvitteellinen ihminen nimeltään Mikko. Mikko on persoonallisuudeltaan auttava, avulias ja kannustava, selkeästi kakkostyyppiä. Mikko on stressaantuneena huolestunut omasta huomiostaan. Näin ollen Mikon selkeä toimintaperiaate on ”saada muut ihmiset näyttämään itsensä rinnalla hyviltä”, 62. Jokaisen kakkostyypin kuolemansynti.

 

No tulee tilanne, jolloin Mikko ajautuu tilanteeseen, jossa hänen auttavaisuuttaan tai kehumistaan ei huomioida. Mikko alkaa pohtimaan tekeekö hän tarpeeksi muiden eteen ja rupeaa kyseenalaistamaan omaa toimintaansa. Mikko ajautuu stressiin siitä, että hyväksyvätkö muut hänet ja ymmärtävätkö he hänen kehunsa. Pahimmassa tapauksessa kun Mikkoa ei ymmärretä hän unohtaa oman elämänsä ja rupeaa elämään muiden onnistumissa ja heidän elämissään. Mikko unohtaa täysin oman tarkoituksen, ajautuu hakoteille ja unohtaa kuka itse on.

 

Tässä karkea esimerkki miksi jokaisen tulisi tuntea läheisensä ja heidän toimintatapansa, kukaan ei tahallaan halua jättää Mikon kehuja huomiotta, mutta se voi tapahtua ihan vahingossakin. Perimmäinen tarkoitus enneagrammilla on kuitenkin tunnistaa itsensä. Tämä olikin kakkostyypin eli auttajan kuolemansynti. Jokainen, joka tuntee itsenä kunnolla, oppii ajan kanssa välttämään tai kehittämään omaa kuolemansyntiään.

 

Mikä itse olen

 

Olen itse päätyypiltäni kahdeksan ja siipenäni on vähän seiskaa ja yhdeksikköä. Mieshenkilöt ovat todennäköisemmin ”huonoja” kaseja kuin naiset, näin kirjassa väitettiin… kohdistuukohan tämä minuun.

Kahdeksikko koostuu vankasta ja itsevarmasta persoonasta, lujista mielipiteistä ja paikoitellen aggressiivisesta käytöksestä. Kuitenkin itse omaan siiven yhdeksän, joka rauhoittaa Käytöstäni…toivottavasti. Lisäksi omaan siiven seitsemän, joka mielestäni konkretisoituu minulla ulospäinsuuntautuneeseen käytökseen ja mielipiteideni esiintuontiin julkisesti.

 

Kasin kuolemansynti on himo. Koenkin että tämä pitää osaltaan paikkansa sillä olen elämäni aikana huomannut haluavani aina lisää ja lisää. Jos joskus sain Playstationille uuden pelin, se ei riittänyt minulle vaan uusi tuli saada heti kun vanha oli pelattu. Kun teen ostoksia kaupassa totean, että tarvitsen pelkästään perunoita, kävelen makaronihyllyn ohi ja totean että tarvitsen myös noita. Olenkin koittanut kehittää tätä ”kuolemansyntiä”, mutta omista tavoista poisoppiminen on vaikeaa ja vaatii aikaa. Toisaalta en edes tiedä haluanko oppia todellisuudessa siitä pois, sillä se on osa minua ja persoonaani.

 

Ajatuksia

 

Enneagrammi kuvaileekin eri ihmistyyppejä hieman karkeasti ja ronskisti, mutta jokainen kirjan lukenut varmasti ymmärtää mistä puhutaan. Lisäksi enneagrammitestin voi suorittaa ilmaiseksi, linkki alhaalla. Tuloksia kannattaa kuitenkin tarkastella kriittisesti, jotta oma ego ei kärsi. Vastauksissa persoona puretaan osiin ja haukutaan maanrakoon yksittäinen ominaisuus kerrallaan…

 

Lähteet:

Yhdeksänkulmainen peili, Leila & Olli Valtonen, 2003

Leila & Olli Valtonen lähiopetusmateriaalit, 2009

Enneagrammitesti; https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi/tunnista-itsesi-persoonallisuustesti, tehty viimeksi 5.5.2020

 

Kommentit
  • Toni Lehtimäki

    Hyvä ja pohtiva essee. Sisältö mielenkiintoinen ja positiivisella tavalla kriittinen. Monipuolinen käsittely ja olet rohkeasti ottanut oman itsesi ihmistyypin esille ja analysoinut kypsällä tavalla itseäsi. Tästä on hyvä jatkaa.

    22.8.2020
Kommentoi