Tampere
18 May, Saturday
25° C

The library of essays of Proakatemia

Etätiimityöskentely koronaviruspandemian aikanaKirjoittanut: Suong Tran Thi Ha - tiimistä FLIP Solutions.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Koronaviruspandemian puhkeamisesta lähtien ihmisten ympäri maailmaa on täytynyt sopeutua kotona työskentelemiseen. Gensleren tutkimuksen mukaan yhteistyö ja ajan tasalla pysyminen ovat haastavimmat asiat kotona työskenteleville työntekijöille. 74% vastaajista sanoivat, että he kaipaavat toisten ihmisten tapaamista ja 55% ajattelee, että yhteistyö etänä työkaverin kanssa on ollut vaikeampaa kuin ennen. 51% vastaajista sanoivat, että heillä on vaikeus pysyä ajan tasalla.
Yleisimmät haastavimmat haasteet olivat esimerkiksi häiriötekijät ja tuottamattomuus. Tilanne huononee, jos työntekijöillä ei ole tärkeitä tiimityön taitoja, esim. tehtävien järjestäminen, yhteistyökyvykkyys, ongelmanratkaisukyky sekä kriittisen ajattelun, viestinnän, kuuntelun ja
johtamisen taitoja. Tiimityötaito on tärkeässä roolissa tiimijäsenten sitouttamisessa ja tuottavuuden parantamisessa. Jos työskenteleminen olisi kuin koneen järjestelmä, tiimityötaito olisi voiteluaine, joka auttaa tätä konetta toimimaan sujuvasti.
Olen samaa mieltä, että koronaviruspandemia vaikeuttaa tiimitöitä paljon enemmän kuin aikaisemmin. Kommunikointi tietokoneen näytön kautta rajoittaa paljon sosiaalisia tunteita ja toisinaan tulee väärinkäsityksiä, koska kommunikoinnissa ei voi käyttää kehon kieltä, jolla on tärkeä
rooli tehokkaassa kommunikoinnissa. Esimerkiksi kurssillani tapahtui konflikti tiimijäsenten välillä ja oli vaikea selittää etänä ja saada toinen ymmärtämään. Kommunikointi viestien välityksellä teki siitä jopa vaikeampaa kuin keskustellen olisi ollut. Viestit yksilöiden välillä, joista ei ilmoitettu koko tiimille, lisäsi väärinkäsitystä enemmän.
Siksi tiimityön taidoissa yksi tärkeimmistä taidoista tulisi olla ongelman ratkaisukyky huonosta kommunikoinnista riippumatta. Esimerkiksi, jos tiimin jäsenillä olisi yhteistyötaitoa, saattaisivat he priorisoida tiimin edut yksilön edun edelle ja näin ollen voisivat yrittää työskennellä kohti yleisiä pitäisikö olla yhteisiä tavoitteita. Mielestäni kuuntelemisen taito on erityisen tärkeää koronapandemian aikana, koska on enemmän todellisia kommunikoinnin esteitä. Joillakin on todella vahvat yksilön mielipiteet ja he yrittävät usein hypätä muiden ihmisten kurkkuun tai käyttävät
mahdollisuuden sanoa toisten ideat ennenkuin muut ehtivät sanoa mitään. Tiiimityö tarvitsee paljon kärsivällisyyttä, kuuntelua ja tukea antavia ideoita, jotka ovat hyödyksi koko tiimille. Tarpeettomat
argumentit eivät johda mihinkään, mutta saavat/tekevät tiimin jäsenet tyytymättömiksi. Tässä tilanteessa hyvän kommunikoinnin taidon kanssa, ihmistä saattaa ohjata tunne ja tieto siitä miten keskustelua ylläpidetään tiimikokouksessa. Pienellä yhtiöllä on vähemmän kommunikointiongelmia
ja ihmiset eivät tarvitse niin paljon tiimityön taitoja. Kuitenkin isolla yhtiöllä ihmisillä ei täydy olla vain tiimityön taitoja vaan myös paljon muita taitoja työskennellessään muiden tiimijäsenten kanssa samassa projektissa. Tiimityön taito on todella tärkeä erityisesti opiskelijoilla, jos he haluavat kehittyä ammatissaan.
Tiimityön taitoa kysytään paljon työhaastatteluissa ja tekoälyn aikana, koska ihmisten täytyy kilpailla robotin älykkyyden kanssa. Mitä enemmän ihmiset kehittävät pehmeitä taitojaan, sitä suurempi mahdollisuus on voittaa robotit. Esimerkiksi tekniikan kehityksen ohessa Vietnamin hallitus on monta kertaa keskustellut opiskelijoiden taidon kehittämisen ratkaisuista. Nykyään ihmisten tulee oppia jatkuvasti pysyäkseen mukana nopeasti muuttuvassa sosiaalisessa kehityksessä.
Yhteistyöllä ihmiset pääsevät pidemmälle muiden tiimijäsenten kanssa. Mielestäni useissa maissa on tämä sama ongelma ihmisen tiimityön taidoissa.

Comments
  • Iida Luhtala

    Mielenkiintoista luettavaa. I especially liked the reminder of how the ‘soft skills’ will be valued more and more. Ja Suomi sujuu hyvin!

    1.5.2021
  • Jamie Acosta

    Vau! En tiennyt että sulla on näin hyvä suomenkieli! Todella mielenkiintoinen essee hyvää työtä :)!

    3.5.2021
Post a Comment