Tampere
29 May, Wednesday
12° C

Proakatemian esseepankki

Empirian visio ja tulevaisuus – kurkistus BL:n fasilitoimaan pajaanKirjoittanut: Iina Sinisalo - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

 

Tuntuu kuin jokainen esseeni pyörisi samaa kaavaa. Istun tiimipöydällä ja mietin, kuinka kehittäisin tiimiä esseiden muodossa. Esseiden linkitys Empiriaan tulee minulta luonnostaan. Tämä saattaa johtua omasta roolistani Empiriassa tai vain tiimi edellä-mindsetistäni. Tällä kertaa kirjoitan esseetä Empirian pajasta, jota minulta oikeastaan myös odotetaan. Teimme nimittäin syksylle linjauksen, että jokainen vetää yhden pajan ja kirjoittaa pajastaan myös esseen.

Toimin Empirian Business Leaderina syksyllä 2023. Kun paja-aiheita jaettiin, tunsin heti velvollisuudekseni fasilitoida pajaa, joka liittyy tiimimme kehittämiseen. Otsikoksi valikoitui ”Empirian tulevaisuus ja visio”. Nyt jälkikäteen reflektoitaessa herää ajatus, että otsikon olisi voinut rajata jopa tarkemmin. Vision, Mission ja tulevaisuuden tarkastelu on työlästä ja aikaa vievää. Pajoja olisi voinut pitää useammankin samasta aiheesta, jotta syventyminen aiheeseen olisi ollut taattu.

 

Itse pajaan

 

Minä ja rakas TL-kollegani olemme halunneet johtokautemme aikana hyödyntää erilaisia sparrausmahdollisuuksia. Mikael-valmentajamme lisäksi olemme sparranneet Roiman valmentajan Tirrin kanssa. Tirri antoi meille loistavan työkalun tiimin toimintahäiriöihin liittyen. Vaikka tämä ei suoranaisesti liittynyt pajani aiheeseen, päätin käyttää hyödyllistä työkalua pajani ennakkotehtävässä. Työkalu on loistava keino selvittää tiimin ajatuksia tiimissä työskentelystä. Me hyödynsimme tätä niin, että tiimiläiset miettivät vastaukset kysymyksiin jo ennen pajaa. Pajan alussa jakauduimme kolmen hengen ryhmiin, koska ajattelin, että toimintahäiriöistä on helpompi jakaa ajatuksia ensin pienemmässä ryhmässä. Ryhmissä päätettiin 1–2 teemaa esiin nousseiden asioiden pohjalta, jotka sitten tuotiin tiimin yhteiseen dialogiin puhuttavaksi.

 

 Ennakkotehtävä:

  1. Listaa kolme asiaa, jotka pohdituttavat liittyen tiimiin ja tiimiyritykseen.
  2. Mitä olisi hyödyllistä tarkastella juuri nyt. Valitse yksi.
  3. Jos asiaan liittyisi myönteinen muutos, mitä se olisi?
  4. Minkä roolin otat tässä muutoksessa?
  5. Minkä yksinkertaisen, mutta tärkeän kysymyksen kysyt itseltäsi tai tiimiltä, että muutos voi alkaa?

(Lozoff 1999)

 

Mitä asioita ryhmissä käsiteltiin?

 

Ensimmäistä ryhmää pohditutti projektitekeminen. Ryhmä koki, että yksilöiden tulisi kertoa enemmän projektinsa kuulumisia, jotta avoimuus tiimin sisällä säilyy ja, jotta projektittomat tiimiläiset inspiroituisivat aloittamaan oman projektinsa. Ryhmää mietitytti myös se, että tiimissämme ei ole samanlaista vaatimustasoa projektitekemiselle, kuin esimerkiksi esseille ja opintoihin liittyville teemoille.

Toisessa ryhmässä mieleen nousseet asiat liittyivät yksilöihin. Ryhmän mielestä olisi tärkeä keskittyä yksilöiden työtehokkuuteen sekä työminään. Ryhmä koki, että tiimille tuodaan liikaa yksilöiden henkilökohtaisia haasteita käsiteltäväksi. Myös palaute yksilöiden tekemisestä on liian vähäisellä tasolla.

Kolmannessa ryhmässä mietittiin asennetta sekä tiimin merkitystä. Esiin nousi mm. se, että tiimissä on ”kuppikuntia”. Neljäs ryhmä käsitteli myös tiimin merkitystä, mutta tulevaisuuden kannalta. Ryhmä 4 halusi nostaa keskusteluun, mitä tapahtuu Empirialle jouluna 2024.

 

Mitä ratkaisuja keksimme pajan aikana?

 

Hedelmällisen dialogin päätteeksi tulimme tulokseen, että tiimiläisten projektitekemisen aktivoinniksi tarvitaan inspiraatiota. Miten tämä käytännössä toteutetaan? Otamme kuukausikatsauksen lisäksi joka viikkoiseen viikkopalaveriin slotin projekteille. Projektijäsenet pääsevät kertomaan mitä ovat viikon mittaan tehneet ja mihin tarvittaessa kaivataan tiimin apua. Näin projektit ovat linkittyneenä lähemmäs Empiriaa. Hallitus teki myös ehdotelman, että ottaisimme kuukausittaisen liikevaihtodeadlinen käyttöön. Ajatuksena oli, että näin nostamme vaatimustasoa myös projektien kohdalla. Empirian johtoryhmä kuitenkin torppasi ajatuksen, sillä ajattelimme sen lisäävän tarpeetonta painetta yksilöille. Tämän lisäksi päätimme jakaa yksilöiden kalenterit viikoittain Empirian Teamsiin kaikkien nähtäväksi. Tämä puolestaan lisää avoimuutta tiimiläisten viikoittaisesta tekemisestä.

Valmentajaltamme Mikaelilta tuli myös hyviä ajatuksia projektitekemiseen liittyen. Hän ehdotti mm. Empirian sisäistä projektoria, projektitekemisen reflektointia esseiden muodossa, somen aktivointia projektien osalta sekä projektien linkitystä pajoihin.

Miten lisäämme yksilöiden työtehokkuutta ilman liiallista paineistusta? Puhuimme siitä, kuinka tiimipöydällä on ajoittain vaikea saada töitä tehdyksi. Osa tiimiläisistä käyttää tiimipöytää töiden tekoon, osa viettää taukoa tiimipöydän ääressä. Olimme yksimielisiä siitä, että tiimipöydällä pitäisi antaa kaikille työrauha. Jos tiimissä on yksilöitä, jotka eivät kunnioita työrauhaa, tulee tästä antaa välitön palaute. Mikäli taas keskityt parhaiten ilman hälinää, on erillinen työhuone varmasti parempi paikka tehokkaalle työskentelylle. Huomasimme myös, että nämä niin sanotut kuppikunnat koostuvat heistä, jotka aktiivisesti työskentelevät tiimipöydän ääressä. Antoisan dialogin päätteeksi ymmärsimme taas hieman enemmän toisiamme. Vaikka kaikki ei olisikaan tiimipöydällä työnteossa, kaikki silti tekevät töitä.

 

Visio

 

Empirian visio: Tiimiyrittäjyyden suunnannäyttäjät (Empiria Oy)

Keskustelun avaamiseksi määrittelimme, mitä suunnannäyttäjyys meille tarkoittaa ja miten se näkyy.

Esiin nousi:

  • esimerkillinen toiminta (esim. aktiivinen hallitustyöskentelymme sekä uniikki talousmallimme, jota ei muilla tiimiyrityksillä ole)
  • jatkuva kehittymisenhalu
  • vähättelyn minimointi (emme ole virpojia vaan suunnannäyttäjiä)
  • uskottava liikevaihto

Kun pohdin pajan visiokeskustelua, nousee mieleeni harmitus siitä, että aika tuppasi loppumaan kesken. Kuten esseeni alussa totesin, olisi ehkä ollut järkevää budjetoida vähemmän aikaa tiimintoimintahäiriö-tehtävään ja enemmän aikaa visiokeskusteluun. Keskustelun lopputulema oli se, että tiimi ei nähnyt enää ajankohtaiseksi pitää Empiria Oyta visionaan. Tähän vaikutti varmasti tiimin sen hetkinen ilmapiiri. Tiimi koki, että alkusyksy oli Empirialle ilmapiirin suhteen hankala. Moni oli pyörittänyt projektia kesän ajan ja tuli uupuneena takaisin Akatemialle. Vaikka Empiria Oy-visiosta luovuttiin tämän pajan aikana, nousi se kuitenkin uudestaan esille hallituksemme fasilitoimassa pajassa. Kiitos siis aktiivisen hallituksemme, Empiria Oyta ei ole kuopattu.

 

Lähteet:

Lozoff, B. 1999. Deep and Simple: A Spiritual Path for Modern Times. Human Kindness Foundation; 4th edition.

Kommentoi