Tampere
21 May, Tuesday
11° C

Proakatemian esseepankki

Elintarvikkeen tuotekehitysKirjoittanut: Eetu Patronen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tuotekehitystoiminta
Esa Hietikko
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Olemme projektimme kanssa toimineet nyt reilun kahden vuoden ajan elintarvikkeiden parissa. Aloitimme projektimme yhdellä tuotteella, jossa oli kaksi eri makuvaihtoehtoa. Tuotetta ei varsinaisesti tarvinnut tässä kohtaa kehittää, sillä tuotteen kehitystyö oli jo nykyisen tuotekehittäjämme johdolla tehty. Tässä kohtaa kyseessä oli muut seikat, kuten pakkauksen suunnittelu ja tuotannon suunnittelu. Näistä ajoista on tapahtunut paljon ja töitä on tehty kaiken sen eteen, että tuote möisi mahdollisimman hyvin. Tarkoituksemme ei ole missään vaiheessa jäädä yhden tuotteen yritykseksi, vaan haluamme luoda tuoteperheen. Jotta voimme kutsua, että meillä on tuoteperhe, tarvitsemme lisää tuotteita. Uusien tuotteiden tuominen markkinoille vaatii taas tuotekehitystä. Tuote kehitys vaatii paljon eri osaamista. Luin Esa Hietikon kirjoittaman kirjan tuotekehittämisestä ja päätin kirjoittaa esseen kirjasta nousseista oivalluksista ja omista havainnoita tuotekehitys prosessista.

 

Miksi kehittää uusi tuote

Jokaisen markkinoilla olevan tuotteen on lähtökohtaisesti tarkoitus poistaa kuluttajalta jokin ongelma, eli tuote kehitetään johonkin tarpeeseen. Elintarvikeala ei ole tässä poikkeus. Tuotekehitys alkaakin siitä, minkä ongelman haluamme uudella tuotteellamme ratkaista. Emme kuitenkaan ratkaise ongelmaa kehittämällä uutta ruokaa. Tuotteen täytyy todella vastata siihen, miksi kuluttaja ostaa tuotteen. Tarpeen etsimisessä on hyvä tiedostaa mitä markkinoilla on jo saatavilla. Tämän lisäksi on tärkeää seurata mitä maailmalla tapahtuu ja mitä trendejä on näkyvissä. Näitä asioita pohtimalla täytyy löytyä jokin ongelma, johon voidaan tarttua ja sitä lähteä ratkaisemaan.

Lisäksi on tärkeää ymmärtää, kenelle tuotetta kehitetään, eli kuka meidän asiakkaamme on. Tuotekehitystä ei tehdä itselle, vaan täytyy olla selkeänä mielessä miksi asiakas ostaisi tämän tuotteen. Tämä on tärkeää muistaa koko tuotekehitys prosessin ajan.

 

Tuotteen kehittäminen ja valmistaminen

Tapaamani tuotekehittäjät nauttivat valtavasti tästä tuotekehityksen vaiheesta. Yleensä tuotteesta kehitellään prototyyppi, sama pätee elintarvikkeisiin. Prototyypin valmistuttua täytyy pohtia tuotteen tuotannollistaminen, sillä on aivan eri asia valmistaa tuotetta viisi kappaletta, kuin 5000 kappaletta. En pysty yleistämään, mikä tai mitkä ovat tuotekehityksessä tärkeimmät prioriteetit. Sen kuitenkin tiedän, että jokainen tuotekehittäjä haluaa tuotteen menestyvän. Toiset keskittyvät tuomaan suuria makuja, toiset miedompia.

 

Tuotteen täytyy erottua joukosta

Kaupan hyllyt notkuvat mitä erilaisempia vaihtoehtoja, joten tuotteen täytyy erottua joukosta. Elintarvikkeiden tuotekehityksessä onkin otettava huomioon hyvin paljon eri kysymyksiä, joihin olisi hyvä löytää vastaus. Mihin tuotekategoriaan tuote päivittäistavarakaupassa sijoittuu? Miltä kyseinen hylly näyttää? Kuinka meidän tuotteemme erottuisi hyllyssä edukseen? Tuotteen onnistunut brändäys onkin suuressa osassa tuotteen myyntiä. Tuotteen täytyy näyttää yhtä hyvältä kuin maistuu. Tällä tavoin kuluttaja löytää varsinkin uusien brändien tuotteita kauppojen hyllyistä.

Tuotteen brändäystä pystytään tekemään sekä visuaalisesti, että pakkauksen valinnalla. Olemme oppineet matkan varrella, että molempiin näihin täytyy panostaa, jotta lopputuloksesta tulee hyvä. Elintarvikkeiden myyntiä valvova Evira määrittää myös tiettyjä asioita, joita pakkauksen visuaalisessa ilmeessä tulee noudattaa. Tässä asiassa kannattaa ammattilaisia kuunnella ja perehtyä asiaan huolellisesti. Toinen tapa erottumiseen on tuotteen pakkausratkaisu. Voiko oman tuotteen pakata eri tavalla kuin kilpailevat tuotteet? Erilainen pakkaus saattaa olla hyvä ratkaisu erottuvuuteen, mutta käytännöllisyyttä ei parane myöskään unohtaa.

 

Tuotteen pakkaus ja pakkaustyö

Tuotteen pakkauksella voidaan erottua, mutta pakkaus ei toki ole ainoastaan erottumista varten. Pakkauksen tärkein tarkoitus on suojata tuotetta. Tuotekehityksessä onkin pohdittava tarkkaan, millainen pakkaus sopii parhaiten uudelle tuotteelle. Pakkausta valittaessa on myös otettava huomioon laitteet, joita pakkaaminen vaatii, sekä tuotteen säilyvyys, sillä tuotteen pakkaaminen vaikuttaa suoraan sen säilyvyyteen. Pakkauksen valinta vaiheessa mielenkiintoista on myös päästä valitsemaan tuotteen pakkausmateriaali. Nykyään tarjolla on hyvin monenlaisia materiaaleja. Ekologisuus on suuressa osassa nykypäivän tuotekehitystä ja ekologisia pakkausvaihtoehtoja onkin hyvin saatavilla. Pakkausta valittaessa yksi oleellinen osa on myös raha. Mitä pakkaus kustantaa? Materiaali ja pakkaustyö ovat suuria kulueriä elintarviketuotannossa, joten nämä kannattaa valita huolella. Näitä asioita ja kysymyksiä pyörittämällä päästään lopputulokseen. Millainen pakkaus, materiaali ja pakkaaminen sopii uudelle tuotteelle parhaiten?

 

Tuotteen katelaskelmat

Varsinkin aloitteleva yrittäjä saattaa mennä katelaskelmien kanssa vikaan. On tärkeää tehdä huolellisesti katelaskemat unohtamatta mitään tuotteen valmistukseen kuluvia kuluja. Katelaskemien ollessa puutteellisia, on se ikävä huomata jälkeenpäin. Elintarvikkeiden myynti perustuu volyymiin. Tämä johtuu siitä, että yksittäisen tuotteet tuotto on hyvin pieni. Tuotteen pienen tuoton vuoksi katteen täytyy olla kunnossa. Maailmalta löytyy esimerkkejä suuryrityksistä, jotka pystyvät uskomattoman volyyminsa vuoksi myymään tuotetta todella pienellä katteella. Tällaiseen tilanteeseen on kuitenkin pitkä matka, eikä sellaiseen tilanteeseen päästä, mikäli alkutaipaleella katteet ovat liian pienet.

 

Loppusanat

Tässä pähkinänkuoressa mistä elintarvikkeiden tuotekehitys koostuu. Kuten huomata saattaa, työvaiheita on paljon, eikä lähtökohtaisesti yksi ihminen kykene kaikkeen. Siksi onkin tärkeää kerätä ympärille hyvä tiimi, joka yhteispelillä ratkoo kyseiset kysymykset. Tällä tavoin syntyy hienoja uusia tuotteita.

Kommentoi