Tampere
28 May, Tuesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Dialogitaidot tiimityössä ja tulevaisuuden metataitonaKirjoittanut: Jesse Vuori - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Dialogitaidot ovat äärimmäisen tärkeä taito työelämässä ja varsinkin tiimityöskentelyssä. Toimivassa tiimissä täytyy myös dialogin toimia. Muuten työskentely ja kommunikointi voi aiheuttaa tehottomuutta toiminnassa ja negatiivista energiaa tiimidynamiikkaan. Olemmekin akatemialla nyt liki kolme vuotta harjoitelleet dialogia työskentelemällä tiimiyrityksessä, jossa kommunikaatio ja dialogi ovat kaiken ytimessä. Koen dialogitaitojen kehittyneen tiimissä merkittävästi vuosien aikana, sillä olemme osanneet huomata haastekohdat ja tarttuneet niihin. Viestintä ei ikinä tietysti täysin onnistu, vaan sitä täytyy jatkuvasti kehittää. Yhteisen ymmärryksen löytäminen auttaa kuitenkin kaikkia kehittymään yhdessä. Nostaisin akatemiallakin tunnetusta dialogitimantista erityisesti kohdat kuuntele ja kunnioita ensimmäisiksi osa-alueiksi, joihin kiinnittää erityishuomiota. Kunnioitusta osoittamalla ja kuuntelemalla muita voi oppia ymmärtämään toisista paljon luoden myös luottamusta välille. Luottamus onkin tärkeä peruspilari toimivan tiimin ja yrityksen taustalla. Kun osaa luottaa toiseen ja tietää, että vuoropuhelu toimii molempiin suuntiin, helpottuu myös työnteko. Olemmekin nostaneet aika ajoin kysymisen tärkeyttä esille ja tiimistämme löytyy henkilöitä, jotka muistuttavat sen tärkeydestä. Jos et ymmärrä jotain tai kaipaat vastauksia, kysy. Kysyminen on tiimityön edistymisen kannalta olennaista. Osoittamalla kysymyksen suoraan asianomaiselle ilman turhia välikäsiä voidaan taas välttää toiminnan hidastuminen. Suora puhe sekä palautteenantohetket ovat myös oiva paikka kehittyä niin yksilönä kuin tiiminä. Yksilöt kuitenkin luovat kulttuuria yritykseen omalla toiminnallaan, eikä kulttuuri synny tyhjästä. Dialogitaidot ovatkin siitä iso arvoa tuova taito työelämässä, sillä jokainen yritys tarvitsee hyviä tyyppejä, joilta löytyy luontainen halua kehittää yrityksen ilmapiiriä ja toimintakulttuuria. Positiivisen energian lisäksi kyseenalaistaminen pitäisi myös olla ok, mikäli havaitsee jotain epäkohtia toiminnassa. Yrityskulttuuria iso osa onkin sen lisäksi, miltä se näyttää ulospäin myös sisäinen vaikutelma talon sisällä. Kuvitellaan esimerkiksi tilanne, jossa uusia työntekijöitä perehdytetään, mutta pidempään talossa olleet työntekijät eivät tervehdi. Millainen kuva tilanteesta jää? Ei todennäköisesti kovin hyvä. Nämä asiat eivät ole joka paikassa itsestäänselvyyksiä, vaikkakin niin voisi kuvitella. Dialogi- ja ryhmätyöskentelytaidot ovat ihan todellisia metataitoja. Jos jotain haluan itse viedä akatemialta käytäntöön, niin se on omalla toiminnallaan vaikuttaminen työympäristössä. Mielestäni akatemialla ”käytäväkeskustelukulttuuri” on jotain, mistä pitää kiinni. Istahdit sitten kahvikupin ääreen keittiössä tai kävelet käytävää pitkin niin aina voi ohimennen jäädä juttelemaan kelle tahansa tai kysy mitä mieleen juolahtaa. Sellainen kulttuuri ei synny itsestään, vaan se vaatii positiivista energiaa. Kaikilla on toisinaan myös heikompia ajanjaksoja, jolloin ei jaksa antaa itsestään sitä pientä ekstralatausta huomioimalla pieniäkin asioita ja onnistumisia ympärillään. Mutta on ehdottomasti tavoittelemisen pyrkiä löytämään ne parhaat puolet itsestä ja ympärillä olevista ihmisistä huomioimalla muita kysymisen, kuuntelemisen ja suoran avoimen, kunnioittavan puheen kautta.

Kommentoi