Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

BudjettiKirjoittanut: Emma Lehto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Päätettyäni lähteä erikoistumaan hieman eri suuntaan, mihin alun perin oli tarkoitus, päätin kirjoittaa esseen käyttäen hieman jo aiemmin opittuja tietoja ja kerätä uutta tietoa koskien tulevaa opinlinjaani. Esseen lähteinä käytin Suomen Valtiovarainministeriön sivuja.

 

Valtion budjetti

Valtion budjetin eli talousarvioesityksen laadinta alkaa tammikuussa, kun ministeriöiden kehysehdotukset saapuvat valtiovarainministeriöön. Valtiovarainministeriössä kootaan seuraavia vuosia koskevat valtiontalouden kehykset, jotka hallitus hyväksyy maalis-huhtikuussa osana julkisen talouden suunnitelmaa.

Talousarvion valmistelua jatketaan ministeriöissä julkisen talouden suunnitelman ja valtiovarainministeriön ohjeiden pohjalta. Ministeriöt kokoavat toimialansa virastojen ja laitosten suunnitelmista oman hallinnonalansa talousarvioehdotuksen, joka toimitetaan valtiovarainministeriölle toukokuussa.

Hallinnonalojen talousarvioehdotukset käsitellään valtiovarainministeriössä kevään ja kesän kuluessa. Valtiovarainministeri päättää valtiovarainministeriön ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi heinä-elokuussa ja toimittaa ehdotuksen ministeriöille.

Valtiovarainministeriön kannanoton pohjalta valtiovarainministeri käy asianomaisten ministereiden kanssa ministeriöittäin neuvottelukierroksen, jossa pyritään ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet määrärahojen mitoituksessa. Neuvottelukierroksen jälkeen hallitus käsittelee valtiovarainministeriön laatimaa talousarvioehdotusta budjettiriihessään, joka nykyisin kestää pari päivää. Budjettiriihessä hallitus hyväksyy talousarvioesityksensä sisällön.

Eduskunta hyväksyy talousarvion joulukuussa

Valtiovarainministeriö viimeistelee hallituksen talousarvioesityksen, jonka jälkeen se esitellään valtioneuvoston yleisistunnolle. Se annetaan eduskunnan käsiteltäväksi heti eduskunnan syysistuntokauden alkaessa. Valtion talousarvio hyväksytään eduskunnan täysistunnossa joulukuussa, kun valtiovarainvaliokunta on antanut mietintönsä esityksestä.

Jos hyväksyttyyn talousarvioon tarvitaan välttämättömiä muutoksia, hallitus voi tehdä lisätalousarvioesityksen. Lisätalousarvioesitykset laaditaan ja käsitellään pääosin samoin kuin varsinaiset talousarviot.

 

Yrityksen budjetti

Yritykselle budjetointi on hyvin tärkeää kannattavan liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Budjetointi tehdään usein koko tilikaudeksi, ennen tilikauden alkua. Budjettiin kirjataan ylös tilikauden aikana tapahtuvaa rahavirtaa, mistä rahaa tulee ja mihin sitä menee. Budjetointia voi verrata tuleviin lukuihin ja näin ollen tarvittavia toimia pystytään tekemään taustatietoihin perustaen. Yrityksessä budjetteja voidaan halkoa pienempiin osiin, osabudjetteihin, sen mukaan, mitä aluetta tarkastellaan. Pienempiin osiin jakaminen mahdollistaa spesifin tiedon siitä, kuinka paljon rahaa kuluu mihinkin osa-alueeseen ja onko kyseinen alue taloudellisesti kannattava. Tästä hyvä esimerkki on markkinointibudjetti. Muita osabudjetin alueita ovat kiinteidenkustannusten-, muuttuvienkustannusten- ja myyntibudjettiin. Jos yritys on pieni tai budjetti tehdään isompien raamien mukaan, kuuluvat edellä mainitut alueet ja kaikki muut toiminnot yhteen isoon tulosbudjettiin. Tulos- ja kassabudjetti ovat niin sanotut pääbudjetit. Yksinkertaistetusti tulosbudjetti ennustaa meno- ja tuloarvioiden perusteella yrityksen tulosta.

 

Lähteet:

Suomen valtiovarainministeriö. https://vm.fi/valtion-budjetti

 

Kommentoi