Tampere
19 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Markkinatutkimus osana liiketoiminnan aloittamistaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Markkinatutkimus on tärkeä  työkalu uuden liiketoiminnan aloittavalle yrittäjälle, jotta liiketoiminta ei lässähdä heti alkutekijöissään. Markkinatutkimuksen tavoitteena on selvittää uuden liiketoiminnan kannattavuus ja sen kysyntä, eli yksinkertaisesti sanottuna kannattaako tietyn kaltaista bisnestä edes laittaa pystyyn.

Markkinatutkimuksen tekeminen nykyaikana on erittäin helppoa verrattuna aikaan, jolloin internetiä ei ollut vielä olemassa. Tieto piti kerätä käsin, fyysisillä lomakkeilla tai kasvotusten. Aikaa kului järkyttävän paljon. Nykyään internet mahdollistaa sen, että lomakkeet lähtevät silmänräpäyksessä suurelle joukolle ihmisiä, jotka pystyvät sen myös nopeasti täyttämään. Internet on toki tuonut mukanaan ylenpalttisen runsauden kaikkia mahdollisia kysymyksiä ja tutkimuksia, jolloin myös itselle merkityksettömät tutkimukset sivuutetaan pienemmällä kynnyksellä.

Markkinatutkimusta tehdessä on hyvä aloittaa nykyisistä asiakkaista, jos sellaisia sattuu olemaan. Valmiiden asiakkaiden esiin nostamat pointit ja asiat on hyvä poimia talteen, sillä niistä saa hyviä kehitysideoita uutta tai laajenevaa yritystoimintaa silmälläpitäen. Omat asiakkaat ovat lisäksi kaikkein myöntyväisimpiä vastaamaan hyvää palvelua tarjonneen yrityksen markkinatutkimukseen, sillä samalla he kokevat hyötyvänsä kehittyvän yrityksen palveluista.

Mainonnan avulla on myös helppo selvittää, sytyttääkö idea haluttua kohderyhmää. Esimerkiksi Facebook-mainonnalla on suhteellisen helppo selvittää, saako tiettyyn kohderyhmään sidottu julkaisu vastakaikua. Myös Instagramin ja Googlen markkinoinnin avulla voidaan selvittää tärkeitä markkinoihin liittyviä kysymysmerkkejä.

Markkinatutkimuksen keskiössä on myös kilpailevien yritysten tarkastelu. Jos oman asiakasprofiilin muodostaminen on vielä kesken, on hyvä tarkastella samalla alalla toimivien yritysten käyttäytymistä ja heidän toimintaansa. Minkälainen sisältö herättää eniten toimintaa ja millä tavalla? Minkälainen on heidän superfaninsa? Näiden tietojen pohjalta pystyt muokkaamaan omaa toimintaasi ja saamaan juuri ne ihmiset kiinnostumaan yrityksestäsi, jotka ovat kiinnostuneet myös kilpailijoidesi sivustoista. Kyseisiä toimenpiteitä ei saa kuitenkaan sekottaa yksinään markkinatutkimukseen, vaan ne ovat vain osa sitä markkinointitutkimuksen muodossa.

Markkinatutkimuksella voi olla monta käyttötarkoitusta:

  1. Päätöksenteon laadun ja luotettavuuden parantaminen
  2. Päätöksenteon prosessin tehostaminen
  3. Riskinoton rajaaminen ja minimointi
  4. Ajankohtaisen ja luotettavan tiedon selvittäminen
  5. Uusien markkinamahdollisuuksien hahmottaminen

Markkinatutkimuksen tyypillinen toteutusprosessi on

  1. Ongelman tai tavoitteen määrittäminen
  2. Tutkimuskonseptin luominen
  3. Tiedonkeruu
  4. Analysointi
  5. Käytäntöön soveltaminen

Hyvin tehty markkinatutkimus maksaa itsensä nopeasti takaisin. Markkinatutkimuksen tuloksien perusteella uuden yrityksen strategia on huomattavasti helpompi määrittää ja samalla pystytään karsimaan niin sanotut turhakkeet pois ensimmäisistä toiminnallisista asioista. Markkinatutkimusta ei loppujen lopuksi voi tehdä liian usein. On hyvä pysyä kärryillä siitä, mitä omalla markkina-alalla tapahtuu, jotta sen muutoksiin pystyy vastaamaan nopealla aikataululla. Elämme kuitenkin maailmassa, joka muuttuu jatkuvasti ja nopeasti sopeutuvat yrittäjäkameleontit pärjäävät näissä oloissa parhaiten.

Julkaistu Totalin blogissa 5.3.2018.

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2194406337591023189#editor/target=post;postID=167662494987222125;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

Lähteet:

Patronen, T. 2017. Markkinatutkimuksen tekeminen digitaalisena aikakautena. Luettu 5.3.2018.

https://www.sofokus.com/blogi/markkinatutkimuksen-tekeminen-digitaalisena-aikakautena/

Koivula, E. 2016. 4 vinkkiä markkinatutkimukseen. Luettu 5.3.2018.

https://tiski.fi/sisaltomarkkinointi-asiakastutkimus/

Wikipedia. Markkinatutkimus. Luettu 5.3.2018.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Markkinatutkimus

 

Aihetunnisteet:
Kommentoi