Tampere
27 May, Monday
23° C

Proakatemian esseepankki

AmazonFresh ja sen kohtaamat ongelmatKirjoittanut: Emil Makkula - tiimistä SYNTRE.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

AmazonFresh ja sen kohtaamat ongelmat

 

 

 

Yhdysvalloissa, josta Amazon konserni on kotoisin, internetissä käytävän vähittäiskaupan arvo oli Statistan 4. huhtikuuta 2022 julkaiseman tutkimuksen mukaan vuonna 2017, 611,96 miljardia dollaria, josta elintarvikekaupan arvo vain noin 17,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Elintarvikealan kokonaismyynti sen sijaan oli vuonna 2017 819,5 miljardia dollaria, mikä kertoo internetissä tapahtuneen myynnin osuuden olevan vain noin 2,1%. AmazonFresh on ollut jo olemassa vuodesta 2007, josta lähtien se on pyrkinyt kehittämään konseptiaan hitaasti internettiin siirtyvällä alalla, josta kuitenkin on löytynyt kasvupotentiaalia, suuren kokonaiskysyntään ja ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen peilaten. 

 

Kilpailijat ja niiden suurimmat kilpailutekijät 

 

Koska Online elintarvikeyritykset voivat toimia voittoa tuottavasti vain tietyillä, tiheänasutuksen alueilla ja asutuskeskuksissa, niillä on lähinnä omat alueet, joilla ne harjoittavat liiketoimintaa. Suurimmat alueelliset kilpailijat ovatkin yleensä sen vaikutusalueen piirissä toimivat muut fyysiset suuret vähittäistavaraketjut. Suurimmat yksittäiset kilpailijat AmazonFreshille ovatkin varmaan maailman suurimman liikevaihdon omaava Walmart ja sen kilpailijat Kroger ja Target, joiden yhteenlaskettu kokonaisliikevaihto oli vuonna 2017 694 miljardia dollaria. 

Kilpailijoista Walmarttia lähemmin tarkastelemalla on helppo huomata sen huomattavat kilpailutekijät AmazonFreshiin nähden. Myymäläkokoja on monenlaisia, joista suurimpia kutsutaan hypermarketeiksi. Tuotteita myydään amerikkalaiseen stereotyyppiseen malliin useassa koossa, joista suurimmat ovat eurooppalaisen silmiin jopa absurdeja. Tuotteita sisään ostetaan suuria eriä, jotta yksikkökustannukset olisivat myynnissä mahdollisimman pienet. Kuitenkin yksittäisissä myymälöissä on pienet varastot ja tilauksia tehdään usein, jotta varastointikulut pysyisivät pieninä ja liiketilan pinta-ala olisi mahdollisimman tehokkaasti käytetty. Tuotteen hinnassa internetkauppaan verrattuna on myös huomattava, että toimituskuluja ei synny fyysisessä liikkeessä. Myös kuluttajan tottumukset vaikuttavat varmasti elintarvikkeiden ostopaikan valinnassa. Kyseisillä elintarvikeketjuilla on usean sukupolven perinteet alalla ja paikallisten ihmisten työllistäjänä. Fyysisen elintarvikekaupan kanssa kilpailu onkin pakottanut AmazonFreshin valitsemaan eri kilpailustrategian, kuin edellä mainitut kilpailijat. AmazonFresh tarjoaakin helppoutta ja tuoreutta paikallisilta tuottajilta, sekä laajaan tuotevalikoimaan myös muita päivittäisiä elintarvikkeita. Vaikka tilauksen hinta on suurempi kuin alan kustannusjohtajilla, (esim Walmart) palvelun helppous, nopea toimitus ja kotiinkuljetus on huomattava kilpailuetu ottaen huomioon asutuksen tiheyden ja asiakaskunnan varakkuuden alueella, jolla AmazonFresh toimii

 

 

Markkinointi ja sosiaalinen media 

 

Kun tutkitaan AmazonFreshin markkinointia, sosiaalista mediaa ja viestintää on huomattavissa yrityksen näiden sektorien olevan kärjistetysti sanottuna lapsen kengissä. AmazonFreshin Facebook-sivun markkinointi on aktiivista ja värejä on käytetty runsaasti, mutta ihmisten reagointi markkinoitaviin tuotteisiin on laskettavissa yhdenkäden sormilla. Myös ilmeisesti yrityksen asiakaspalvelu ja palautteenanto on epäonnistunut, sillä Facebookiin julkaistuista kommenteista arviolta 90% on negatiivista ja syyttävää asiakaspalautetta, joka on suoraan negatiivista julkista mainosta. Jos kuluttaja tarkoituksella tai vahingossa osuukin lukemaan AmazonFreshin julkaisuja huomaa tämä myös varmasti negatiiviset kommentit ja miettii uudestaan ostopäätöstään, mikä on epäedullista yrityksen kannalta.

 

Sekä yhtiön Instagram- että Twitter-tili noudattavat samaa trendiä Facebookin kanssa. Suhteellisen pienestä kokonaisseuraajamäärästä kärsivät sosiaalisen median tilit eivät edesauta optimaalisella tavalla yrityksen myyntiä. Oman näkökulmani mukaan, pelkästään tuotemainonnan sijasta yrityksen tulisi mainostaa eteenkin lähituotteita ja vielä niiden tuottajien ja valmistajien suulla. Ruuan eettisyyden ja puhtauden uskottavuutta lisää huomattavasti mielestäni se, jos kuulee sen alkuperästä ja käsittelystä esimerkiksi sen kalastaneelta henkilöltä, eikä monikansallisen yrityksen mainosääneltä. Yrityksen sosiaalisenmedian datan tutkimiseen ja optimoimiseen tulisi palkata ulkopuolinen yritys, joka osaisi auttaa ontuvaa median käyttöä ja luoda asiakaspalautteelle terveemmän pohjan.

 

Online elintarvikekaupan yleiset ongelmat ja tulevaisuus 

 

Suuri haaste asiakaskunnan kasvattamisessa verkossa toimivalla elintarvikeyrityksellä on siirtää asiakaskuntaa fyysisistä kaupoista internettiin. Mielestäni AmazonFreshin tulisi paikallisella kohdistetulla mainonnalla pyrkiä mainostamaan tuotteidensa ja palvelujensa helppoutta ja etuja, esimerkiksi kiireisessä päivärytmissä vaihtoehtoiseksi ja aikaa säästäväksi oikotieksi. Myös asiakkaidensa palkitseminen, esimerkiksi suuria määriä vuodessa tilaavien tai pitkäaikaisten asiakkaiden tulisi saada progressiivisesti parempia etuja tuotteista, joita he useasti ostavat. Tällä tavoin tuottavia asiakkaita pystytään vakauttamaan ja tuloja tasaamaan.

Vaikka AmazonFresh ei pyrikään kustannusjohtajaksi, on sen silti kilpailtava halvempien kilpailijoidensa kanssa ja painettava kuluttajahinnat mahdollisimman pieniksi, jotta koko palvelu olisi kilpailukykyinen. Yleisesti tuotteen hinta on lähes väkisin korkeampi, kuin fyysisillä marketeilla, johtuen kuljetuksen ja logistiikan muodostamista kuluista. Myös koko maan kattavan verkoston luominen on lähes mahdotonta, johtuen haja-asutusalueella syntyvistä kuljetuskustannuksista ja vähäisemmästä tilauskannasta. Pienten voittomarginaalien johdosta tuotteita ei voi tilata vähäistä määrää, vaan on minimi summa, jonka yli ostosten hinnan on mentävä, että tilauksen voi tehdä. Tämä laskee myös kuluttajien ostokynnystä käyttää lähimarketin palveluja.

Sosiaalisen median palveluissa laajasti kritiikkiä saanut kuljetuspalvelun parantaminen paremman asiakastyytyväisyyden takaamiseksi on mielestäni elinehto yritykselle. Vakituisella asiakaspohjalla ja luotettavilla kuljettajilla pystytään laskemaan kuljetuskustannuksia, kun kuljettajien oppimiskäyrän mukaan suoritukset samoihin asuinalueisiin ja kortteleihin lisääntyvät. Näin parkkeeraaminen ja navigointi nopeutuu ja virhemarginaali laskee, mikä laskee polttoainekuluja ja luonnon kuormitusta. Mahdollisesti myös suurissa kaupungeissa usean kuljetusyrityksen olisi mahdollista lobata päätöskoneistoa ja virkamiehiä ajatuksesta, että kiireisimpinä kuljetusaikoina olisi kuljetusyrityksille erikseen varatut alueet tai paikat ruuhkaisissa kortteleissa, jolloin parkkeeraaminen nopeutuu ja siitä johtuvat törmäykset henkilöautoihin vähenisivät, sekä parkkipaikkoja etsivät jakeluautot eivät pyörisi ympyrää ruuhkaisimmilla asuinalueilla etsimässä parkkitilaa.

AmazonFreshin tulisi pyrkiä kehittämään ja soveltamaan tulevaisuuden robottitekniikkaa eteenkin kuljetuksissa. Sen emoyhtiö onkin tehnyt jo kokeilutoimituksia miehittämättömillä drone-lennokeilla. Niiden etuna on nopea ja vaivaton liikkuminen kaupungin yllä ilman fossiilisista polttoaineista syntyviä kuluja ja haittoja. Myös liikenteessä tapahtuvat yllättävät vastoinkäymiset olisivat helposti vältettävissä ilmakuljetuksien avulla. Tosin teknologia ei ole vielä läheskään valmista, sillä dronejen kantokyky tulisi parantua, sekä ohjausjärjestelmän tukea paremmin automaattista yksin lentämistä ilman ohjaajaa, valmiiden koordinaattien perusteella. Jälkimmäisenä mainittu voisi olla tulevaisuudessa mahdollista, mikäli tavallisen postilaatikon rinnalle rakennettaisiin esimerkiksi drone-alustat, joissa olisi valmiit koordinaatit, joihin dronejen olisi mahdollisimman helppo laskeuta automaattisesti. 

 

Pohdinta

Verkkokaupan hyvänä puolena ja kilpailuetuna on sen käyttäjien rekisteröityminen automaattisesti, jotta tuotteita pystytään ostamaan. AmazonFreshin tulisikin käyttää jo valmista asiakasrekisteriään hyväksi, pyrkimällä liittää asiakkaan sosiaalisen median tilit omaan asiakastiliin esimerkiksi kampanjatarjouksella, jolloin sen on helppo suoramarkkinoida asiakkaan tyylisiä tuotteita tälle. Esimerkiksi jos kiitospäivä kalkkunasta saa 10% alennusta liitämällä Facebook tilin asiakastiliin ja tykkäämällä Amazon Freshin Facebook sivusta, pystyy yritys suoramarkkinoimaan paljon muitakin tuotteita, joita tarvitaan kiitospäivä ateriaan ja jatkossa käyttämään samaa etua ilman alennettua tuotetta. Myös kuluttajatutkimuksen ja kulutuskäyttäytymisen arviointi on helpompaa, kun kaikki asiakkaan ostokset ovat rekisteröityjä.  

 

 

 

 

Lähteet

 

1 kaavio netissä käytävä vähittäismyynti 611.96 miljardia: https://www.statista.com/statistics/197626/annual-supermarket-and-other-grocery-store-sales-in-the-us-since-1992/

 

2 netissä myytävän elintarvikkeiden arvo

https://www.statista.com/topics/1915/us-consumers-online-grocery-shopping/

 

3 elintarvike kaupan arvo https://www.plunkettresearch.com/statistics/Industry-Statistics-Food-Sales-US-2013-2017/

 

4 krogerin liikevaihto   https://amigobulls.com/stocks/KR/income-statement/annual

 

5  targetin liikevaihto https://www.macrotrends.net/stocks/charts/TGT/target/revenue

 

6  walmartin tiedot    1.  https://fi.wikipedia.org/wiki/Walmart   2. https://en.wikipedia.org/wiki/Walmart

 

7 amazon fresh somet

1. https://twitter.com/amazonfresh?lang=fi

  1. https://www.facebook.com/AmazonFresh/
  2. https://www.instagram.com/amazonfresh/?hl=fi

 

8 Amazonin dronekokeilu

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/pienista-koptereista-syntyy-iso-bisnes/4b27dbc0-f8aa-37e4-aa32-729bff8f97be

Kommentoi