Tampere
23 May, Thursday
22° C

Proakatemian esseepankki

Akatemian Jory – tiedottaminen RevenassaKirjoittanut: Tatu Arminen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Olen saanut kunniatehtävän olla Revenan jäsen Akatemia-joryssä tammikuusta 2021.

Joryn asioita olen tiimiini tiedottanut pääasiassa Revenan Teamsissä, Yleiset-kanavalla. Tuon tähän esseeseen kaksi kirjoittamaani jory-tiedotetta. Toiveeni saada mahdollisesti palautettaa näistä tiedotteista. Ovatko ne toimivia? Onko muissa tiimeissä akatemian jory asioiden tiedottaminen erilaista? Mielestäni on tärkeää tuoda tiimien sisäistä toimintakulttuuria näkyville muihin tiimeihin.

 

Syksyn 2021 eka jory-tapaaminen: 

Moikka Revena!

Akatemian johtoryhmä kokousti tänään 30.8. syksyn ekan palaverin. Koittakaa jaksaa lukea loppuun asti, ei ole pitkä, mutta tärkeä. ?

Alla koontia, mistä tänään keskusteltiin:

 

YLEISTÄ:

-Proakatemian pajat ovat vain läsnä. (Erikoistilanteissa voi koittaa sopia tiimin ja valkun kanssa muista järjestelyistä)

-Akatemialla alkaa toimia nyt kestävän kehityksen tiimi. Flip-tiimin Kamil Wójcik vetää kestävän kehityksen tiimiä.

-Jory tulee pitämään pajaa ja oppimaan aiheesta: häirintä kouluyhteisössä.

-Projektoreissa rokataan jatkossakin suomen -ja englannin kielellä. Tyyli vapaa, kunhan asia tulee molemmilla kielillä esitettyä. Voi käyttää dioja, kaveri voi tulkata taikka sitten voi itse summata englanniksi, mitä kertoi juuri suomeksi.

-Joryn syksyn tavoitteet ovat olleet tänään keskustelussa. Seuraavassa palsussa 13.9. on tarkoitus päättää syksyn 21 tavoitteet. ?

 

JORYN SYKSYN KÄYTÄNTÖJÄ:

-Jory pitää joka toinen viikko n. 4h pajan/palaverin.

-Joryn tapaamisista tiimiedustajat tekevät/esittävät aina koonnin omalla tiimille (tämänkaltaisen)

-Jory-jäsenellä tulee olla aina hahmotus oman tiiminsä tilanteesta ja yleisfiiliksestä, jotta hän voi tuoda näitä tarvittaessa julki jorylle pohdittavaksi.

-Jokaisesta tiimistä tulee olla aina edustus akatemian joryssä paikalla. Varajäsen tulee nimittää. Hänet lisätään joryn yksityiselle Teams-kanavalle. –> Sanni ollut meidän varajäsen tähän asti, onko Sannille ok jatkaa varajäsenenä? ?

-Revenalaiset voivat esittää Tatulle toiveita, huolia tai muuta asiaa joryyn vietäväksi halutessaan. Tatu esittää ne apuvalle, joka tekee esityslistat jory-palsuihin. Antakaa tulla vain, minä kuuntelen!

 

UUSI KIRJAESSEE-KÄYTÄNTÖ:

Tästä tulee vielä tarkempi ohjenuora TEAMSIIN –> JORY FOR ALL-kanavalle. Mutta tämänhetkinen esseekäytäntö on kutakuinkin näin:

-20 kirjapistettä per lukukausi.

-Puolet esseistä: akateemisiä kolmen pisteen esseitä. Niitä voi tehdä myös yksin ja max. 3hlön porukassa. Nämä esseet ovat laajempia asiakielellä tehtyjä toteutuksia, joissa on monia tarkastelun kestäviä aineistoja lähteinä. Näiden esseiden tarkoitus on myös valmistaa opparia varten.

-Toinen puolisko esseistä on: yksilöesseitä. 1-2 pistettä. Tiimi antaa vertaisarvioita tasaisin väliajoin näistä esseistä. Nämä esseet ovat vapaampia tuotoksia. Valmentajan ja tiimin kesken voi keskustella siitä, voiko näitä tuotoksia tehdä muutenkin, kuin kirjottaen, esim. podcast, vlogi, blogi, peli, muu hahmotelma.

-Tiimi voi määritellä virallisen essee-deadlinen lisäksi välideadlinejä. Itse ehdotan, että meillä olisi ainakin yksi välideadline.

 

Ja sitten seuraava tiedote..

Moikka Revena!

 

Päivitän taas Proakatemian johtoryhmän juttuja teille. Kokoan tähän alle kahden jory-tapaamisen pääjutut. ?

Tässä ensimmäisen tapaamisen pöytäkirja maanantailta 27.9. (Olimme tällöin Kuusamossa). Joryssä tiimien edustajat kävivät dialogia yhteisömme vision päivittämisestä ja yhteisömme nykytilasta:

(TÄSSÄ OLISI LINKKI KO. TAPAAMISEN PÖYTÄKIRJAAN)

 

Koonti viimeisimmästä, maanantain 11.10. jory-tapaamisesta:

Akatemian visio

-Jory on nyt pohtinut Proakatemian vision (UUDEN YRITTÄJYYDEN ESIKUVA) päivittämistä, selkeyttämistä ja uudelleenasettamista. Nähdään, että visio on laaja kokonaisuus ja toivomme, että vuonna 2030 se näkyy käytännön tasolla akatemia-arjessa. Visiota on onnistuttu joryssä tiivistämään nyt kolmeen näkökulmaan:

  1. Kestävä yrittäjyys 2. Verkostoituminen & Yhteisöllisyys 3. Jatkuva Oppiminen

Näihin kolmeen vision osaan jory pohtii nyt selkeyttä, muun muassa pienryhmätyöskentelyn avulla:

Kuinka muodostaa lähivuosien strategiset tavoitteet näihin?

Mitkä ovat akatemian menestystekijöitä/avainseikkoja näiden näkökulmien toteutumisessa?

Miten vision näkökulmia mitataan ja miten niille asetetaan tavoitteita?

Minkälainen arjen toimintasuunnitelma näihin luodaan yhteisössä?

 

Yhteisöllisyytemme

-Akatemian yhteisiin hetkiin ja tapahtumiin osallistumisessa nähdään haasteita. Osanotto voisi olla parempaakin. Tiimeistä löytynyt muun muassa näitä ajatuksia:

  1. Koetaan ikävää painetta ja painostusta yhteisön asioista ja edustamisesta (Tähän jory tulee panostamaan. Ei toivota sormella syyttävää meininkiä. Yhteisöön voi kuulua ja osallistua monilla tavoilla ja yhteisiin tapahtumiin voisi osallistua rennoin mielin)
  2. Projektoreissa/Prosemmoissa ja muissa yhteisön ”pakollisissa” tapahtumissa ei nähdä tarpeeksi lisäarvoa. (Tätä tullaan pohtimaan myös; kuinka yhteiset tapahtumat olisivat avoimempia ilmapiiriltään, kiinnostavampia sisällöltään. Ei ole ajatus, että esim. projektorit olisivat vain pintapuolisia ilmoituksia, vaan rehellisiä ja informatiivisiä hetkiä yhdessä)

–> Jos teillä herää ajatuksia yhteisön tapahtumien kehittämiseen liittyen, niin voi herättää keskustelua tähän alle, mulle suoraan yv:llä, tai vaikka puhelinsoitolla. Olemme näillä näkymin tekemässä myös kyselyn aiheeseen liittyen.

 

Opinnäytetyö

Joryssä puhuttiin siitä, miten opinnäytetyö näkyy opinnoissamme. Koen, että Revenassa ei näy. Tässä on tiimikohtaisia eroja varmaan. Motivella muun muassa oppari on opintojen alusta lähtien läsnä keskustelussa.

  • Tähän asiaan liittyen tullaan luultavasti tekemään kysely, jossa kartoitetaan ihmisten ajatuksia opinnäytetyöhön liittyen. Voisiko sitä tuoda opinnoissamme enemmän esille ja voisiko esim. tiimeissä aloittaa oppariin valmistautumisen aiemmin.

 

Muuta

-Minulle on hyvin Revenassa esitetty asiota vietäväksi joryyn. Viimeisimpänä Revenan Teamsissä puhuttu yhteisön solut – keskustelu. Tuon parhaani mukaan joryssä teidän tuomia asioita esille muun keskustelun ohessa?

-Onko teillä toiveita tai huolia joryyn tai toimintaani joryssä liittyen? Myös kiinnostaa se, että näettekö nämä Teams-tiedotteet tarpeellisena määränä jory-infoa, vai toivottaisiinko sitä lisää esim. livenä?

-Minulle voi tosiaan laittaa yv:tä tai toimistoaikoina soittaakin (puh.numeroni).

 

Omaa pohdintaa

Huomasin, että nämä kaksi tiedotetta olivat melko samantyylisiä, vaikkakin, jälkimmäinen tiedote oli hieman laajempi ja sisälsi kahden jory-tapaamisen asiaa. Tapani on lihavoida kaikki väliotsikot. Huomaan myös, että lihavoin alun tervehdyksen tiimiläisille. En tiedä sekoittaako se. Väliotsikot voisin myös erottaa muusta tekstistä muuttamalla fonttia selkeästi isommaksi. Minulle nousi vielä yksi seikka mieleen tiedotteiden mahdollisesta selkeyttämisestä. Tiedotteen alussa voisi olla lyhyt “sisällysluettelo” siitä mitä tiedote sisältää. Olen pyrkinyt  kirjoittamaan tiedotteen järjestyksessä tärkeimmästä asiasta ei niin tärkeään.

En ole saanut toistaiseksi palautetta siitä, että tiedotteitani olisi vaikea lukea. Toki, en ole palautetta  kysynytkään kovin aktiivisesti. Kehotan aina tiedotteiden lopussa kysymään minulta mahdollisista epäselvyyksistä. Tämä ei kuitenkaan ole aktiviisita eheän palautteen kysymistä.

 

Kommentoi