Tampere
24 Jun, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Layout suunnittelu ja sen merkitys yritykselleKirjoittanut: Veeti Kivistö-Rahnasto - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Mikä on layout?

 

Mitä layout suunnittelu on ja miten sitä käytetään? Nämä olivat päällimmäiset kysymykset, kun lähdin yritysvierailun rakennetta miettimään. Yritysten layout on yksi niistä asioista, mitä ei välttämättä tule sen tarkemmin mietittyä. Useimmiten yrityksissä nämä asiat ovat kuitenkin todella tarkkaan mietittyjä asioita, koska ne voivat ratkaista jopa ostopäätöksiä. Layout suunnittelu onkin synnyttänyt tarpeen uudenlaisille luoville osaajille, jotka pystyvät luomaan sujuvia, saumattomia ja mahdollisimman ongelmitta toimivia organisaatioita.

 

Alkuun on hyvä ymmärtää, mitä kyseinen sana layout tarkoittaa. Sanan raaka suomennos taitaa olla sijoittelu/asettelu. Lyhyesti ja ytimekkäästi tämä tarkoittaa yrityksissä esim. kuinka tuotanto koneet ovat sijoiteltu tehtaaseen. Perinteisiä layout malleja on kolme funktionaalinen, kiinteä työpiste tai tuotantolinja, mutta usein näitä yhdistellään. Layout suunnittelu on yrityksen vinkkelistä katsottuna todella tärkeässä roolissa, koska hyvällä layoutilla työntehokkuus saadaan aivan uudelle tasolle. Hyvällä layoutilla myös voidaan luoda tunnelmaa esimerkiksi ruokakauppoihin.

 

Yritysvierailun kohteena toimi Seinäjoen Lasipalvelu Oy, mihinkä lähdin selvittämään heidän layout suunnitelmaa. Kysymyksiä ja esitietoa sain opinnäytetyöstä, joiden pohjalta muotoilin kysymyksiä. (Sikanen, J. 2014. Tuotannon Layout.)

 

Heti yritys vierailun alkuun huomasin, että layout suunnitteluun oli panostettu. Koneet olivat hallissa aseteltu siten, että turhaa kävelyä ei syntyisi. Jokaisen työpisteen tehtävät olivat suunniteltu siten, että kaikki kyseiseen työvaiheeseen tarvittava löytyi nenän edestä. Jokaisella työntekijällä oli samanlaiset työvaatteet. Kiinnitin myös huomiota työpisteiden siisteyteen ja viihtyvyyteen, johon oli panostettu. Kierrätysastioita oli riittävästi ja ne olivat sijoiteltu työvaiheille kriittisille paikoille. Kyseiseen asiaan oli hetki sitten panostettu ja vaikutus oli positiivinen. Tuotantolinja oli kaikin puolin hiottu niin hyväksi kuin pystytty.

 

Mitä jos layout suunnittelu uupuu?

 

Organisaation menestyksekäs toiminta on varmasti jokaisen johtajan tavoite. Tilanteet, joissa tähän ei kuitenkaan päädytä on syytä pistää tarkastuksen alle. Layout suunnittelun puute on monesti kyseisen ongelman ydin. Mitä se sitten aiheuttaa, jos yrityksen tuotantolinja on suunniteltu huonosti? Kuvitellaan, että henkilö työskentelee lasinleikkuussa ja hän joutuisi hakemaan leikattavat levyt hallin toiselta puolen. Meistä jokainen ymmärtää sen, että kyseisen työntekijän tehokkuus ei tällöin pääse valloilleen tai ainakaan sitä ei voi maksimoida yrityksen näkökulmasta. Kyseinen ravaaminen varmasti myös vaikuttaisi henkilön motivaation. Esimerkki oli hieman kärjistetty, mutta pienemmät ongelmat usein näkyvät vain työntekijöille mutta ei johtajille. Kyseisitä aiheista usein syntyy sitten talon sisäistä huumoria työntekijöiden kesken. Tällaisissa tilanteista olisi ehdottoman tärkeää tuoda asia ilmi esihenkilölle, koska muuten muutosta ei synny. Tästä hyvänä esimerkkinä vieraillussa yrityksessä kierrätysastioiden lisääminen.

 

Vieraillussa yrityksessä tuli ilmi mielenkiintoinen pontti. Seinäjoen lasipalvelu on yli 40 vuotta vanha niin varsinkin alkuaikoina kyseiseen asiaan ei käytetty yhden yhtä aivosolua. Koneet oli lätkitty niille paikoille mihin ne ensimmäisenä istuivat. Tuotteet toki olivat erilaisia, joita usein työstettiin vain yhdellä koneella.

 

Mistä koostuu hyvä layout?

 

Olen nyt avannut, mitä ongelmia huono layout aiheuttaa. Mistä sitten koostuu hyvä layout ja kuinka sillä voi erottautua kilpailijoista. On sanomattakin selvää, että jos pysty tuottamaan tuotteen kilpailijoita tehokkaammin on markkina etu itsellä. Tämän takia siihen kannattaa uhrata reippaasti aikaa. Jotta pystyy tuottamaan tuotteen kilpailijoita tehokkaammin, vaatii se juuri koneiden ja niiden muodostaman tuotantolinjan saumatonta työskentelyä. Tätä kutsutaan tuotannon layoutiksi. (Sikanen, 2014.)

 

Kuten jo edellä mainitsin layout malleja usein yhdistellään ja niin oli myös yhdistelty Seinäjoen lasipalvelulla. Käsin työstettävät koneet olivat selkeästi funktionaalisesti sijoiteltu itse linjaston rinnalle. Kiinteitäkin työpisteitä löytyi konttorin puolelta. Usein paras mahdollinen lopputulos saadaankin aikaan tekemällä räätälöity layout näiden kolmen mallin pohjalta. Layout suunnitteluun kuuluu myös vahvasti, miltä yritys näyttää asiakkaan silmin liikkeeseen tultua. Jos jokaisella työntekijällä olisi omat kuteet ei se ainakaan itsessä herättäisi luottavaista kuvaa yrityksestä. Myös tilat johon asiakas saapuu vaikuttaa heti

asiakkaan ensi reaktioon. Sillä voi olla todella suurikin merkitys ostotilannetta silmällä pitäen. Soiko aulassa musiikki vai onko vastassa tunkkainen kynnysmatto.

 

Kuinka yritys rakentaa oman layoutin?

 

Ensimmäinen askel suunnitteluprosessissa on tavoitteiden ja tarpeiden määrittely. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on määriteltävä, millaisia tavoitteita ja tarpeita sen tilan on täytettävä. Esimerkiksi, halutaanko tilassa kannustaa yhteistyöhön vai tukea keskittymistä ja yksilöllistä työskentelyä?

 

Toinen vaihe on tietojen kerääminen. Yrityksen on tutkittava muita yrityksiä ja heidän tilojensa layouteja sekä perehdyttävä työntekijöidensä tarpeisiin. Työntekijöiden tarpeiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että tila vastaa heidän tarpeitaan.

 

Kolmas vaihe on tilan suunnittelu. Suunnitellessa tilaa on huomioitava yrityksen tavoitteet ja tarpeet. Erilaisia toimintoja on sijoitettava tilaan siten, että ne ovat tehokkaasti käytettävissä. Esimerkiksi, jos tila suunnitellaan kannustamaan yhteistyöhön, työpisteitä tulisi olla sijoitettu lähemmäs toisiaan ja yhteisiä tiloja, kuten kokoustiloja, tulee olla käytettävissä.

 

Neljäs vaihe on suunnitelman testaaminen. Ennen kuin toteutat suunnitelman, se kannattaa testata käytännössä. Esimerkiksi, voit järjestää työpajan tai kysyä henkilökunnalta heidän mielipidettään suunnitelmasta. Tämä auttaa varmistamaan, että suunnitelma vastaa yrityksen tarpeita ja että työntekijät voivat käyttää tilaa tehokkaasti.

 

Viides vaihe on suunnitelman toteutus. Kun suunnitelma on valmis, toteutetaan se käytännössä. Apuna voi käyttää suunnittelijaa tai sisustussuunnittelijaa, joka auttaa löytämään oikeat kalusteet, värit ja materiaalit.

 

Lopuksi, kuudes vaihe on tilan käytön seuranta ja arviointi. Tilan käyttöä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti, jotta tarpeen tullen voidaan tehdä haluttuja muutoksia.

 

Yhteenveto

 

Kuten nyt on käynyt ilmi, layout suunnittelu on todella tärkeää yritykselle. Huolella tehty layout suunnitelma luo hyvän kivijalan yrityksen liiketoiminnalle ja takaa tuotannon saumattoman sujuvuuden.

 

 

LÄHTEET

 

Yritysvierailu, Seinäjoen Lasipalvelu Oy. Seinäjoki, Vierailtu 28.02.2023

Viitattu 2.03.2023 https://www.slpteam.fi/

 

 

Sikanen, J. 2014. Tuotannon Layout. Opinnäytetyö. Savonia AMK.

Viitattu 4.03.2023 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85196/Sikanen_Jukka.pdf;jsessionid=464BE3FAB3B0DF3F044B5FB3D33477E5?sequence=1

Kommentoi