Tampere
18 May, Saturday
17° C

Proakatemian esseepankki

Heemi Design – kestävää yrittäjyyttä?Kirjoittanut: Annika Viiala - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Laskentatoimi johtamisen tukena
Taloustieteen oppikirja
Matti Pohjola
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Heemi Design – kvartaalilaskelma

Tämän soluesseen on kirjoittanut Kukka-Maaria Halme ja Annika Viiala tiimistä Revena.

“Paperituotteita suurella sydämellä” 

Heemi Design on kolmen naisen unelmaprojekti. Heemin tuoteperhe koostuu laadukkaista paperituotteista, kuten kalentereista, vihkoista ja tarroista. Kaikki tuotteet ovat suunniteltu ja painettu Suomessa.  

Laatu, skandinaavinen ilme, yhteisöllisyys ja pohjoismaisuus ovat arvoja, joihin kaikki toiminta perustuu. Takaamme asiakkaillemme merkityksellisen ja laadukkaan asiakaskokemuksen. Meillä asiakas kohdataan aina yksilönä ja hän pääsee osaksi kasvavaa Heemi perhettä. 

Meidät löytää somesta #heemifamily ja @heemidesign 

Kvartaalikatsaus ja sen merkitys yritystoiminnassa 

Yritysten arki on valintojen tekemistä. On tunnistettava ja valittava ne tavoitteet, joihin yritys toiminnassaan pyrkii. On arvioitava ja suunniteltava keinot, kuinka tavoitteisiin päästään. Lopulta on onnistuttava ja myös toteutettava hyvät ajatukset ja tavoitteet (Suomala, P. 2011) Tavoitteita asetetaan kaikilla tasoilla, kaiken aikaa; tuotekehitys, myynti, asiakaspalvelu ja tarjonta. Yrityksien päätöksiin liittyy aina myös taloudellinen näkökulma. Tässä soluesseessä käymme läpi Heemi –projektin ensimmäistä kvartaalia sekä tavoitteita seuraaville kvartaalijaksoille. Kvartaalikatsauksessa kerromme olennaiset asiat toiminnan ja talouden kehityksestä. Apuna käytämme Revena oskin tiliotteita, omia kassavirtalaskelmia sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.  

Ensimmäisellä kvartaalilla panostimme tuotekehitykseen ja asetimme tavoitteet uusien tuotteiden tuotantoprosessiin ja aikatauluun liittyen. Haluamme laajentaa Heemin tuoteperhettä ja panostaa jatkossa laatuun. Tuotekehityksen ohella teimme Q1 aikana myyntiä Etsy –verkkokaupassa, sosiaalisessa mediassa ja puskaradion kautta yrityksille. Keskeneräisen tuotekehityksen takia myynti ei kuitenkaan ole ollut kovin aktiivista vielä ensimmäisen kvartaalin aikana. Olemme keskittyneet luomaan selkeää ja yhdenmukaista brändiä sekä tehneet suunnitelmaa tuleville myyntipäiville, josta kerromme lisää esseen lopussa.  

Olemme luoneet projektille projektibudjetin, eli projektin tuotanto- ja kustannuslaskelman, mikä on yksi projektin ohjaamisen perustyökaluista. Suomalan (2011) mukaan systemaattisen projektibudjetin laatimisen lähtökohta on selkeä käsitys projektin toiminnallisesta sisällöstä; mistä tekemisestä projektissa on pohjimmiltaan kysymys. Projektibudjetti tulee painottumaan loppuvuoteen tuotekehityksestä johtuvista aikataulusta johtuen.   

 

Q1 – Heemin alkuvuosi  

Tammikuu – maaliskuu 

Heemi aloitti alkuvuotensa selvittämällä viime vuoden kulut ja päivittämällä ressun ajan tasalle. Alkuvuodesta teimme tärkeän havainnon katelaskelmien pohjalta, että tuoteperheen on kasvettava usealla erilaisella tuotteella, joissa kate prosentti on suurempi. Tuottavuus ei ollut halutulla tasolla ja aloimme tehdä erilaisia suunnitelmia tuottavuuden lisäämiseksi. Työn tuottavuudella tarkoitetaan tuotoksen määrää työpanosta kohden eli työn keskimääräistä tuottavuutta. Työpanosta mitataan tilanteen mukaan joko työhön laitetun panoksen tai työtiimin koon mukaan. (Pohjola, M. 2013).  

Tämän jälkeen teimme suunnitelman keväälle sekä loppuvuodelleHeemin tavoitteena on kasvattaa tuoteperhettä kalentereilla, vihkoilla ja weekly plannereilla. Tarrojen myyntiä aiomme jatkossa tehdä tarrapaketteina, emmekä yksittäisinä tarra-arkkeina. Edellä mainituissa tuotteissa kateprosentti on huomattavasti suurempi, kuin pelkissä tarra-arkeissa.  Uskomme, että yhdenmukainen brändi, laadukkaat tuotteet ja panostus tuotekehitykseen tuovat meidän toiminnalle tarvittavan kannattavuuden. Laatu on yksi arvoistamme, joten teimme alkuvuodesta kattavan vertailun paperituotannon ammattilaisista, jotta saamme tuotettua tulevaisuudessa laadukkaampia tuotteita asiakkaillemme yhteistyökumppanin avulla.   

Alkuvuosi on pyhitetty tuotekehitykselle, eikä myyntiä ole tehty aktiivisesti. Olemme tehneet Etsyyn listauksia tarra-arkeistamme, joita on myyty muutamia kymmeniä. Olemme toimittaneet paketteja Suomen lisäksi USA:han sekä Singaporeen. Tämän lisäksi olemme tehneet muutamia kustomoituja tarratilauksia yrityksille. Olemme myös luoneet verkostoja Suomessa toimiviin kollegoihin, jotta saamme yhdessä nostettua paperituotantoalalle positiivista näkyvyyttä 

Alkuvuoden luvut pyöristettynä: 

  • rahaa vuoden 2021 alussa – 500 euroa 
  • Tulot – 150 euroa 
  • Menot – 50 euroa 
  • Maaliskuun lopussa rahaa – 600 euroa 

 

Q2 – Suunnitelma 

Huhtikuu – kesäkuu 

Tavoitteenamme on Q2 aikana tilata seinäkalenterit sekä kaksi erilaista vihkoa. Käytämme olemassa olevaa budjettia uusien tuotteiden (vihkojen) tilaamiseen. Seinäkalenteriin myymme sponsoripaikkoja, joiden tuloilla maksamme kalenterien tilauksen. Muu sponsorisopimuksista saatu raha on tarkoitus käyttää uusien kalentereiden ja vihkojen hankkimiseen, mikäli pääsemme syksyn myyntipäiville. Osa tuotoista jaetaan myös omiin ressuihimme, jotta saamme osamme Revenan kiinteistä kuluista katettua.  

Olemme tarjonneet sponsorimyynnistä myyntiprojektia ensimmäisen vuoden tiimiyrittäjille – pinkuille, prosentuaalisesti kasvavalla provisio mallilla.  

Sponsorimyynnin provisiomalli avattuna:  

1 kauppa – provisio 5% 

2 kauppaa – provisio 7% 

3 kauppaa – provisio 10% 

3 kauppa – provisio 15% 

Haluamme tarjota yhteisölle todellisen mahdollisuuden tienata rahaa omalle tiimille ja samalla lunastaa paikkaamme uskottavien toimijoiden joukossa Proakatemialla. Esimerkiksi, jos myyjä tekee 5 kauppaa hän saa provisiota 375€ + alv 24%. Koemme tämän provisiomallin oikeudenmukaiseksi ja uskomme tämän olevan turvallinen projekti pinkuille, joilla voi muuten olla haasteita saada projektia uudelle tiimiyritykselle korona-aikana.  

 

Seinäkalentereiden ansaintamalli 

Haluamme avoimesti avata esimerkkinä meidän seinäkalenterien kustannukset sekä ansaintamallin. Perinteisen mallin mukaan tuote ostetaan omalla pääomalla ja voitto tulee myydyn tuotteen katteesta. Seinäkalenterissamme olemme päättäneet testata edellä mainittua sponsorimyyntiä. Sponsoripaikkojen myynti tapahtuu automaattisesti ennen kalenterin painamista, sillä mainokset saadaan sponsoriyrityksiltä. Tämän ansiosta pystymme tilaamaan ja maksamaan kalenterit vasta, kun myynti on tehty. Sponsoripaketti maksaa yritykselle 500€ + alv 24%. Tämä sisältää mainoksen yhdellä kuukausiaukeamalla sekä 50 kpl seinäkalentereitamme. Yritys voi siis jakaa tai myydä omalla mainoksella varustetun kalenterin unelma-asiakkailleen. Näin ollen meille ei jää myöskään kalentereita myytäväksi, vaan ne kaikki myydään sponsorisopimuksien yhteydessä ja jäämme voitolle. Riippuen siitä, kuinka monta sponsoria saamme, tilaamme 600-1200 kalenteria.  

Kustannukset avattuna:  

Kalenteri kustannukset (600 kpl): 2,70€ x 600 = 1620€ 

  1. 12 sponsoria eli 1 kpl / kuukausiaukeama – 50 kpl kalentereita sponsoreille 
  • Tuotto 12 x 500€ – 1620 = 4380 
  1. myyjille maksettu provisio: 900€ 

= voitto: 3480€ 

Kalenteri kustannukset (1200 kpl): 2,70€ x 1200 = 3240€ 

  1. 24 sponsoria eli 2 kpl / kuukausiaukeama – 50 kpl kalentereita sponsoreille 
  • Tuotto 24 x 500 – 3240€ = 8760€ 
  1. myyjille maksettu provisio: 1800€ 

= voitto: 6960€ 

*kaikkiin summiin lisätään alv 24% 

Tämän lisäksi tuotamme muutamalle Proakatemian projektille käyntikortteja sekä tarroja, josta saamme 100 – 440 riippuen tilauksien suuruudesta. 

Näillä laskelmilla Q2 voitto on 3920–7400 riippuen, kuinka paljon saamme sponsoripaikkoja myytyä. Tavoitteemme riippuu myös siitä, kuinka suuren myyntitiimin saamme kasattua, sillä haluamme asettaa heille realistiset tavoitteet. Tämän lisäksi toivomme saavamme muutamia tarra sekä vihko tilauksia Etsyn kautta Q2 aikana. Muille tuotteille ei kuitenkaan vielä tehdä aktiivista myyntiä, joten niistä saatu osuus on muutamia kymppejä, korkeintaan satasia.  

 

Heemi myyntipäiville 2021  

Tavoitteenamme on myös Q2 aikana tulla valituksi Proakatemian myyntipäiville 2021. Suurimmat tuotehankinnat myyntipäiviä varten tehdään Q3 aikana ja tuotto myyntipäiviltä saadaan Q4 aikana, joten Heemin tämän vuoden tulovirta tulee painottumaan loppuvuoteen.   

Uskomme Heemi –projektin olevan merkityksellinen tuote vuoden 2021 myyntipäivilleProakatemian näkökulmasta tuote tukee uusia ratkaisuita ja palveluita, covid-19 vuoden jälkeen saamme kokea taas suuren yhteisöllisyyden tunteen ja tuomme positiivista näkyvyyttä ulkopuolelle erilaisen projektin myötä. Heemin näkökulmasta vuoden 2021 myyntipäivät ovat tärkeät, sillä haluamme mahdollistaa tiimityöskentelytaitojen viemisen käytäntöön, vahvistaa yrittäjyyskokemusta ja uskomme, että meillä on annettavaa myös muille projekteille erilaisen tuotteen myötä. Toimeksiantajana haluaisimme tehdä kaikki asiat myyjille mahdollisimman helpoksi ja selkeäksi ja siksi panostammekin jo nyt selkeään tuotteistamiseen, yhteinäiseen valikoimaan ja järkevään hinnoitteluun.  

Myyntistrategia yhteisölle on B2B ja B2C myynti.  B2B myynnissä tärkeitä huomioita ovat hinnoittelun ymmärtäminen sekä siihen vaikuttavat tekijät, päätöksentekijöiden määrä, pidemmät myyntisyklit, kohdemarkkinan koko, ostopäätöksen argumentointi ja verkostoituminen. B2C myynnissä tärkeää on kiinnittää huomioita tuotteiden kiinteä kuluttajahinta, tarvemyynnin korostaminen asiakkaalle, verkostojen hyödyntäminen, sekä kokemus matalan kynnyksen myyntitapahtumasta.  Pohjolan, M. (2013) mukaan kuluttajien hyödykemarkkinat perustuvat seuraaviin tekijöihin; kuluttajan tarpeiden rakenne, hyödykkeen hinta, muiden vastaavien hyödykkeiden hinta sekä kuluttajan tulot.  

Ensi syksyn myyntipäivätuotteet esitellään tuomaristolle huhti-toukokuun aikana ja valittu tuote julkaistaan toukokuun alussa.  

 

Kestävä ja kannattava yrittäjyys 

Kaikilla yrityksen päätöksillä on suora yhteys toiminnan kannattavuuteen. Strategisella tasolla tehdään linjauksia, jotka koskevat esimerkiksi liiketoiminta-alueita ja hyödynnettäviä resursseja. Työtä tekevät voivat myös vaikuttaa omalla panoksellaan organisaation kannattavuuteen, esimerkiksi työnsä tuottavuuden kautta. (Suomala, P. 2011). Kestävä ja kannattava yrittäjyys vaatii päätöksiä, erilaisia toimintamalleja ja vastauksia peruskysymyksiin; miten kannattavuutta johdetaan, miten yritystoiminnasta saadaan jatkuvaa ja kestävää, mitkä ovat sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat merkittävästi kestävään yrittäjyyteen? Kannattavaa ja kestävää yrittäjyyttä voidaan pohtia yrityksen prosessien ja niiden avulla aikaansaatujen suoritteiden eli myytävien tuotteiden näkökulmasta.  

Nykyisen suunnitelman mukaan Heemin arvokkaimmat ja samalla kannattavimmat tuotteet ovat kausituotteita, kuten seinäkalenteri, joka on rakennettu lukuvuosikalenteriksi sekä vuosikalenteri. Jotta Heemin liiketoiminta olisi taloudellisesti kestävällä pohjalla, tulee myyntiin panostaa todella paljon myyntikausina. Käytännössä seinäkalenteriin tulisi myydä niin paljon sponsoreita kesällä, että se kattaisi koko syksyn kiinteät kulut sekä vuosikalenterien hankinnan. Samalla tavalla vuoden vaihteessa vuosikalenterien myynnin tulisi olla niin suurta, että se kattaisi kevään kulut sekä uusien lukuvuosikalenterien hankinnan. Toki pyrimme kasvattamaan tarrojen ja notebookkien myyntiä niin, että saamme jatkuvia tuloja ympäri vuoden. Suurempia tulonlähteitä vuoden ympäri tulee olemaan myös naistenillat ja kalenterituunausillat, joita suunnittelemme maailmantilanteen sen salliessa.  

 

Koko vuoden tavoitteet 

Teemme koko vuoden tarkan liikevaihto ja –voitto tavoitteen vasta kun saamme tietää, olemmeko myyntipäivillä toimeksiantajanaMikäli pääsemme myyntipäiville uskomme kuitenkin Heemin liikevaihdon pyörivän 45 000 euron paremmalla puolella. Mikäli jäämme myyntipäivien ulkopuolelle, teemme toisen suunnitelman kasvattaa brändiä ja tehdä myyntiä. Tällöin uskomme kuitenkin liikevaihdon jäävän pienemmäksi. Olemme alkuvuoden aikana oppineet, ettei meillä ole mihinkään kiire. Vaikka rahaa on pakko tehdä kiinteitä kuluja ja projektitunteja varten, meillä ei muuten ole hätää. Uskomme, että vahva ja vankka pohja luo mahdollisuuden myös rahalliseen menestykseen ja siksi panostamme nyt tuon pohjan luomiseen. Heemi projekti ei ole päättymässä valmistumiseen ja siksi haluammekin jo alusta alkaen rakentaa kestävää liiketoimintaa.  

 

Lähteet 

Suomala, P., Manninen, O. ja Lyly-Yrjänen, J. 2011. Laskentatoimi johtamisen tukena. Edita Prima Oy. Helsinki.  

Pohjola, M. 2013. Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro Oy. Helsinki.  

 

 

Aihetunnisteet:
Kommentoi