Tampere
27 May, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

16 perusmotiivia johtamisen työkalunaKirjoittanut: Salla Vaittinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

16 perusmotivaatiota johtamisen työkaluna

 

Steven Reissin motivaatioprofiili on työkaluna monipuolinen ja ihmisläheinen. Sen avulla pystyy mittaamaan 16 eri ydinmotivaatiota, niiden tarpeet, voimakkuudet ja miten eri motivaatiot näyttäytyvät arjen toiminnoissa. Sen avulla oppii ymmärtämään ihmisiä paremmin. Se on myös erinomainen keskustelun apuväline, kun pohditaan elämän isoja kysymyksiä kuten: Mikä minua motivoi ja ajaa elämässä eteenpäin? Mikä on minulle tärkeää, mitä päämääriä tavoittelen ja mitä pidän arvossa? Millä tavoin sekä vahvat että heikot tarpeet vaikuttavat minun käyttäytymiseen ja toimintaan?

 

Ihmisten eri motiivit ja motiivien yhdistelmät tekevät meistä ainutlaatuisia persoonia. Välillä voi olla vaikea ymmärtää toista, jos ei ole perillä hänen ydinmotiiveistaan. Toinen motiivi ei ole toista parempi, on vain erilaisia, ja se on rikkautta. Joskus arjessa huomaa neuvovansa muita kuten haluaisi itseään neuvottavan, tai mitä neuvoa itse pitää parhaimpana, mutta se ei todellakaan ole sitä toiselle. Esimerkiksi joskus tehokkaita työntekijöitä saatetaan neuvoa ottamaan rauhallisemmin, vaikka tehokkuus ja aikaansaavuus ovat niitä asioita joista nauttii. Tapa rentoutua voikin olla jokin aktiviteetti tai urheilusuoritus. Ja se, että tunnistaa itsestään ne asiat, mistä tykkää, mihin on menossa, mikä on minun tapani vaikka rentoutua, mistä ei innostu tai mikä turhauttaa ovat tärkeitä ja auttavat toisia ymmärtämään paremmin. Sisäiseen motivaatioon liittyy kaksi asiaa; mitä halutaan ja miten paljon sitä halutaan. Se, mitä halutaan on universaalia, se on ihmisten ominaisuus motivaatiossa mutta se, paljonko sitä halutaan on yksilöllistä ja voi muuttua elämäntilanteiden myötä.

 

Tiimiä rakentaessa on tärkeää luoda avoimuuden kulttuuria ja pitää luottamusta tärkeänä asiana. Kun tiimin yksilöt tuovat avoimesti omia käytöstapojaan ja ajatuksiaan esille, on oivallista huomata ja kiinnittää huomiota yksilön motiiveihin. Motiivien yhdistelmä tekee persoonallisuuden. Ja se, mitä enemmän erilaisuuksia tiimissämme on, sen hienompaa. Alkuvaiheissa täytyy tukea erilaisuutta ja erilaisia valintoja ja välttää sellaista, että kaikki menisivät samaan muottiin.

 

Lyhyesti Steven Reissin 16 perusmotiivia ovat valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, säästäminen/kerääminen, kunnia, idealismi, sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto/voittaminen, esteettisyys, syöminen, ruumiillinen aktiivisuus ja rauhallisuus/mielenrauha.

 

 

Motivaatio ja johtaminen

 

Esimiehen tulisi tietää omat vahvat ja heikot motiivinsa, kuin myös alaistensa. Ne asiat, mitkä kiinnostavat, innostaa ja on mielekästä ja mikä niihin on se perimmäinen motiivi. Kun esimies tai muu johtotehtävissä oleva henkilö käyttää omaa aikaansa selvittääkseen ensin omat ja sitten alaisten tai tiiminsä motiivit, lopputuloksena kaikki voittavat. Organisaatio menestyy paremmin, jokainen kokee itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja tulokset näkyvät tuottavuudessa ja hyvinvoinnissa. Kirjasta pystyy saamaan suoria vinkkejä, kuinka johtaa yksilöllisesti ja miten motivoida yksilöä.

 

 

Motivaatio ja oppiminen

 

Kun tunnistaa omat motiivinsa, esimerkiksi liikunnan suhteen, pystyy motivoimaan itseäänkin paremmin. Syy liikkumiseen voi olla ruumiillinen aktiivisuus, jolloin haluaa tuntea lihaksissa liikunnan tuoman tunteen, se voi olla esteettisyys, eli haluaa pitää itsestään huolta ja näyttää hyvältä tai se voi olla sosiaaliset kontaktit, eli kun jokin tietty porukka tiettyyn aikaan kokoontuu liikkumaan. Silloin motiivina voi olla ihmiset, eli sosiaaliset kontaktit. Itseään pystyy motivoimaan paremmin, kun tuntee itsensä. Kirja on hyvä itsetutkiskelun lähde, vaikka omalla kohdallani se aiheutti lisää kysymyksiä ja ristiriitojen hyväksymistä. Kun opitaan jotain uutta, ja tiedetään mihin aiheeseen oppiminen liittyy, kannattaa miettiä omat perimmäiset motiivinsa asiaa kohtaan, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä itselleen.

 

 

Oma pohdinta

 

Kirjaa lukiessa kohtasin omia vahvoja piirteitä, heikkoja piirteitä ja ristiriitoja. Kirja sekoittaa ajatuksia aika hyvin, ja pakottaa kohtaamaan tosi asiat, jos niin haluaa. Onneksi mikään ei ole mustavalkoista vaan jokainen saa olla juuri se persoona kun mikä itse on. Kirjassa on johtamiseen hyviä vinkkejä ja työkaluja, miten pystyy tuntemaan tiimiään paremmin. Jokaisen olisi hyvä olla perillä omista motiiveistaan ja pidän tärkeänä myös sitä, että pystyy ymmärtämään erilaisuuden ja näkemään toisten vahvat ja heikot motiivit. Kirja on yleispätevä ja hyvä väline päästäkseen lähemmäs muita ihmisiä ja ymmärtämään heitä paremmin. Vaikka kuinka hyvin tuntisi itsensä, niin yhtä tärkeää on ymmärtää muiden motiiveja.

 

 

 

 

Kommentoi